Ashkan Fivrin följs av:

  Namn  Reg  Kön   År Ort   PB  Totalt 2019  Totalt Augusti

2 kompisar - Sida 1 av 1 visas.

1. Mikael Lipschütz 080808 Man 1974 Mölndal 3:42 2464,3 km 215,5 km
2. Stefan van den Berg 070407 Man 1963 Göteborg 9:49 0,0 km 0,0 km