Frida följs av:

  Namn  Reg  Kön   År Ort   PB  Totalt 2020  Totalt September

2 kompisar - Sida 1 av 1 visas.

1. Hans Persson 180201 Man 1966 Bräcke 5:05 1409,2 km 188,7 km
2. Camilla Bruman 130701 Kvinna 1969 Bräcke 5:10 1332,4 km 92,5 km