1974 • Karlstad

EM: Framsida, baksida o gluteus

Styrketräning - Ben
Hamstring curl 3 x 12 (40) (hv)
Gluteus curl 3 x 12 (60) (hv)
Resning vikt x12
Benpress 3 x 12 (160)
Benspark 3 x 12 (60)
...

Torsdag 9 januari 2020 17:30

30:00
Tid