Har du ont i hälsenan? Hälseneinflammation? Bli en del av vår pilotstudie

Om du har ont i hälsenan så vill vi att du kommer till oss. Vi behöver 10st löpare som har ont i en eller båda hälsenorna för deltagande i en pilotstudie på en ny manuell och icke-invasiv behandlingsmetod för hälsenebesvär. Detta test är en pilotstudie och om det faller väl ut så ämnar vi göra en fullskalig studie.

Deltagande i studien

Deltagande i pilotstudien är kostnadsfritt för dig. Ditt deltagande i pilotstudien är konfidentiellt och ditt namn kommer inte att användas i kommersiellt syfte. Allt deltagande sker på vår klinik vid Odenplan i Stockholm.

Vi behandlar orsaken istället för symptomen

Den stora skillnaden är att vi tittar på orsaken till varför smärtan uppstår i hälsenan snarare än att bara behandla den lokala smärtan. Vår erfarenhet efter närmare 40.000 behandlingar är att symptomen oftast inte är på samma plats som orsaken.

Skicka oss ett mail på info@naprapat.net om du är intresserad av att deltaga.

Hälsningar

Jonas Hård af Segerstad

Klinikchef

Vill du kommentera det här blogginlägget?
Registrera dig eller logga in här ovanför.