Viktor Johansson PT

Träning i grupp - ger bättre resultat

Att träna i grupp har med tiden blivit  mer vanligt i alla träningssammanhang. Gemensam löpning, gemensam cykling, gruppass på gym och inte minst gemensam träning inför Vasaloppet.

Vasacoachen hjälper dig att uppnå dina mål oavsett om du är motionär / elitmotionär. 

http://vasacoachen.nu/

image

Studien om Motivation och målsättning inom Vasaloppet  visar att den sociala påverkan är starkt förknippat med ökad motivation och att målsättningen höjs efter det första deltagandet.

Träningsgrupp = flera personer integrerar så att varje person påverkar och blir påverkad av övriga.

*Gemensamma mål: Individerna i gruppen strävar efter samma mål.

*Social samhörighet: Alla vet att de tillhör gruppen, vilket stärker lagkänslan.

*Ömsesidigt beroende: Individerna i gruppen är beroende av varandra, t ex i klungkörning.

*Träningen blir av. Det är lättare att komma ut om det är fler.

*Orken och intensiteten ökar.
Det är lättare att pressa sig till ännu en högre växel.

*Motivationen och målsättningen ökar.
Gruppens individer inspirerar varandra med kunskap, erfarenhet och framför allt träningsvilja.

Vill du kommentera det här blogginlägget?
Registrera dig eller logga in här ovanför.