Att förstå sig på sin (o-)motivation

Jag har alltid fascinerats av vad som driver oss människor, när det gäller träning och att göra andra hälsonyttiga val i livet. Varför klarar vissa det så enkelt, medan andra har så svårt, att t ex uppnå regelbunden träning. I mitt dagliga yrke ingår att motivera personer att göra bra val i syfte att uppnå bättre fysisk och psykisk hälsa. Min erfarenhet är att de personer som har svårt att göra hälsosamma val egentligen inte har mindre förståelse för potentiella fördelaktiga hälsoeffekter som t ex regelbunden träning skulle kunna innebära. Snarare tycker jag att de allra flesta har god insikt i många av de fördelar som skulle kunna vinnas genom träning. Dessutom upplever jag också att de allra flesta tycker att det är angeläget att hitta en hälsosammare livsstil.

Så om man både tycker det är angeläget att komma igång med regelbunden träning och dessutom är införstådd i hälsofördelarna det skulle kunna ge… varför går det då ibland bara inte?

Tyvärr kommer jag inte kunna svara på den frågan. Det jag däremot kommer försöka, är att ge ett redskap till den som känner igen sig i situationen ovan. Jag tror att om man förstår sin egen (o-)motivation lite bättre, kan det också bli enklare att göra valen man egentligen vill göra och även förbättra förutsättningarna för att det ska fungera långsiktigt. Ett samtalsredskap jag använder i mitt arbete kallas “motiverande samtal” som jag tycker kan vara helt suveränt om det används på ett bra sätt och i rätt sammanhang. Jag har med hjälp av det hittat på en enkel mall för hur man kan använda redskapet, som egentligen är avsett för intervju med en annan person, på sig själv. Jag utgår nu från önskad förändring: att komma igång med regelbunden träning.

Vad är egentligen motivation?

Man kan säga att motivation är en produkt av olika faktorer. Man kan säga att den summeras utifrån hur angeläget det är med en förändring, hur stor tilltro man har till sin förmåga att klara att genomföra förändringen, samt hur möjlig man anser att önskad förändring är utifrån olika yttre faktorer.

Det första du bör göra för att förstå din motivation lite bättre är därför att undersöka i vilken eller vilka av dessa kategorier du tror att det kan finnas faktorer som hindrar dig att åstadkomma din önskade förändring.

Angelägenhet

Den som önskar komma igång med regelbunden träning tycker oftast att det känns angeläget att göra det. Man är medveten om de potentiella hälsofördelarna, varför förändringen också naturligt känns viktig och prioriterad. Man kanske vill känna sig starkare, piggare, gå ned i vikt, eller skapa bra förutsättningar för att undvika fysisk eller psykisk sjukdom. Det är inte svårt att hitta ett bra syfte med att komma igång med regelbunden träning och därför är det oftast, i alla fall enligt min erfarenhet, inte här problemet ligger.

Om du ändå tror att så är fallet för dig, kan du börja med att fundera på varför du inte tycker det känns så angeläget. Kanske har du svårt att se vilka fördelar det skulle kunna innebära för dig att börja träna. Du kan då prova att tänka i ytterligheter. På sikt, vad är det värsta som skulle kunna hända dig om du inte kommer igång, samt vad är det bästa som skulle kunna hända dig om du kommer igång med träningen nu?

Tilltro till sig själv

Tilltron till sin egen förmåga att faktiskt kunna klara av förändringen är många gånger dock inte lika självklar som angelägenheten. Här kan många olika saker spela in som gör att man kanske inte skattar sin förmåga som tillräcklig. Kanske har man försökt tidigare men inte lyckats. Kanske saknar man en idé om själva tillvägagångasättet, dvs en plan för hur det ska kunna gå till. Kanske man inte har några tydliga delmål vilket kan få det långsiktiga målet att kännas väääldigt långt borta och mycket svårt eller orealistiskt att uppnå. Kanske är man duktig på att undervärdera sina förmågor och resurser.

När det är troligt att bekymret ligger i tilltron till din egen förmåga att klara av att genomföra förändringen kan du fundera över flera faktorer:

  1. Har du en plan med tydliga delmål som kan hjälpa till och ledsaga dig genom din resa mot huvudmålet? Både det långsiktiga målet och delmålen bör dessutom vara specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidssatta (“SMARTa”). De första delmålen bör vara något utmanande, men samtidigt tillräckligt nära till hands för att du ska vara säker på att du kommer att kunna nå dom. När du når de första delmålen får du en boost av att känna att faktiskt klarar det du tagit dig för, samt att du också redan kommit en liten bit på vägen vilket förhoppningsvis lockar till att fortsätta mot nästa delmål.
  2. Nedvärderar du dina egna resurser, eller har du orimliga krav på dig själv? Om du provat tidigare men inte lyckades då, vad var det den gången som satte käppar i hjulet för dig? Att identifiera och förstå vad som gick snett förra gången kan göra att du är bättre förberedd om samma situation skulle uppstå igen. Att förutse eventuella fällor kan också hjälpa dig att omformulera din plan, mål eller delmål om det skulle behövas. Fundera över om du satt huvudmålet för högt så det blir orimligt att nå, även på lång sikt.
  3. Dokumenterar du dina framsteg? Om du inte på något sätt antecknar eller t ex använder hjälpsamma appar eller liknande för att dokumentera det du gör, kan det vara svårt att följa din egen utveckling och göra en objektiv bedömning av dina framsteg. Man anpassar sig allteftersom man utvecklas vilket ytterligare kan försvåra att märka skillnader jämfört med tidigare om det saknas tydliga referenspunkter att utgå ifrån. För att inte hamna i en känsla av att ingenting händer är det viktigt att du på något sätt “sparar” det du gör.
  4. Att få positiv feedback är viktigt för att du ska tycka det är roligt och längta tills nästa tillfälle. Beröm kan komma från t ex en träningspartner, men likagärna (eller kanske ännu hellre) från dig själv. Vid träning i grupp kan du (utöver beröm från dig själv eller av andra) även få positiv feedback och stärka tilltron till din egen förmåga, genom att se och vara delaktig i när andra lyckas i sin träning. Kanske du kommer överens med en vän att ge varandra rikligt med beröm under träningen (oavsett prestation) i självstärkande syfte.

Yttre faktorer

Hur påverkar andra faktorer än dina personliga egenskaper möjligheten till förändring? Många gånger kan man uppleva yttre faktorer som hinder för att genomföra sin önskade förändring. Man bör dock se upp då hinder, som kanske egentligen beror på låg tilltro till sin egen förmåga, kan förväxlas med upplevda hinder på grund av yttre faktorer. Det gäller därför att försöka vara ärlig mot sig själv när man undersöker sin motivation, eftersom det är lättare att ta sig förbi hindren om man vet vilka de är och vad de beror på.

Yttre hinder kan bland annat vara att det saknas tillräcklig tid, pengar eller utrustning för att genomföra den önskade förändringen. Det kan också vara avsaknad av nödvändig kunskap, t ex om man vill börja åka längdskidor men inte vet var det finns ett spår att åka i. Att veta var någonstans det finns ett spår men sakna möjligheter att ta sig dit med sin utrustning för att träna, är också ett exempel på hinder på grund av yttre faktorer.

Om du tycker att det är angeläget att genomföra din önskade förändring och dessutom har tilltro till att du kan klara av det, men ändå upplever att det finns hinder i vägen är det troligt att dessa kan bero på yttre faktorer. Det du kan göra då är att börja rannsaka dessa och vad de egentligen står för.

  1. Skriv gärna ned alla möjliga saker du kommer på vad gäller yttre faktorer som du tror kan utgöra hinder för dig att komma igång. När du sedan har dom alla framför dig kan du börja sortera och gå igenom var och en för sig.
  2. Om du upplever avsaknad av tid för att genomföra förändringen är ett hinder kan du dels behöva återkomma till att fundera över hur angeläget det egentligen är med en förändring. Är det tillräckligt viktigt för att du ska avsätta tiden som krävs eller inte? Har du räknat med tiden som krävs i din handlingsplan, eller är planen rent av för krävande och kanske inte realistisk att genomföra på grund av att det kanske kräver mer tid än vad som faktiskt finns? Prioriterar du den önskade förändringen tillräckligt högt för att det ska vara värt att genomföra andra omstruktureringar i din vardag för att hitta tidsluckor för träningen? Om tiden ändå inte verkar räcka till, finns det då möjlighet att hitta alternativ och istället göra förändringar angående själva träningen. Kan du t ex anpassa faktorer som bidrar till att träningen är tidskrävande eller går det rent av att istället välja en annan träningsform som inte är lika tidskrävande?
  3. Om ekonomin utgör hinder, t ex om du inte har råd att betala för gymkortet eller utrustningen som krävs för att börja träningen, kan du fundera om det finns några andra alternativ att överväga. Ofta går det exempelvis lika bra att träna hemma, eller utomhus, som i ett gym, om man bara vet lite om lämpliga övningar att göra. Idag finns mängder av bra websidor och videoklipp med tips på övningar och träningsprogram med och utan redskap, så egentligen behövs inte ens någon särskild förkunskap för att kunna komma igång. Det kanske inte var det du hade tänkt dig från början, men om du skulle överväga andra alternativ, skulle det i så fall kunna vara värt det?
  4. Det är viktigt att komma ihåg att det är du som bestämmer över din egen träning och hur du vill lägga upp den. Att ta hjälp av någon för att överskådliggöra situationen med yttre faktorer kan dock vara aktuellt om du känner att du inte klarar av det på egen hand. En vän, en familjemedlem eller någon annan du litar på kan fungera alldeles utmärkt som bollplank (bildligt talat).

Redo för förändring!

Förhoppningsvis har du fått lite tankar och verktyg om hur du kan undersöka och förstå din egen (o-)motivation lite bättre. Kanske har du även hittat saker som du tidigare inte upptäckt som nu kan hjälpa dig att komma vidare. När man förstår vilka faktorer man upplever som hinder, är det också möjligt att börja arbeta för att ta sig förbi dom. Bara genom att upptäcka vilka hindren faktiskt är kan skapa motivation och driv att vilja ta sig vidare och påbörja sin önskade förändring.

Jag planerar att så småningom skriva en kompletterande text till detta inlägg, hur man kan tänka när man upprättar en handlingsplan, med tillhörande mål, delmål inklusive beredskap när det inte riktigt går som man tänkt sig. Men innan längden på det här inlägget drar iväg till månen känner jag att det för tillfället får vara nog.

Jag önskar dig som läser stort lycka till!

??

Vill du kommentera det här blogginlägget?
Registrera dig eller logga in här ovanför.