Rengöring av luftkanaler med moderna metoder

Om luftkanalerna var transparenta skulle det inte vara någon fråga om det är dags att rengöra dem eller inte ...

Efter bara några års drift av ventilationssystem ackumuleras en stor mängd damm, mikrober och andra föroreningar i alla till- och frånluftskanaler.

Rengöring av ventilationssystemets luftbehandlingsenhet och dess enskilda komponenter (till exempel luftkanaler) utförs med tryckluft och högpresterande industriella dammsugare.

Luftkanaler rengörs mekaniskt och kemiskt.

Rengöringsutrustningen består av ett stort antal installationer och verktyg för att lösa specifika uppgifter: en pneumatisk drivenhet med en turbin för att rotera borsten, en elektromekanisk rengöringsenhet, en kemisk behandlingsenhet för luftkanaler, en högtrycksvakuum- och tryckenhet, en filtreringsenhet etc.

Denna metod för rengöring av ventilationskanaler är effektiv och säker. Det gör att du kan rengöra luftkanaler utan demontering och förorenar inte lokalerna på grund av användningen av mycket effektiva filtreringsenheter.

Studie av passet för ventilationssystemet, ventilationsplanen och "Journal of repair and operation of ventilation equipment".
På grundval av dem, en preliminär beräkning av mängden arbete
i kubikmeter eller pm

Baserat på inbyggd dokumentation är alla tillförsel- och avgassystem som ska rengöras indelade i separata tekniska avsnitt. De nödvändiga inspektionsluckorna är monterade på ventilationsboxarna, gasventilerna är stängda och enheterna stängs av.

Ett videosystem med en digitalkamera på en fjärrkontroll, inbyggd i minitraktorn, används för att avgöra behovet av rengöring, och det låter dig också spela in resultatet av den utförda rengöringen. Hjälper till att utföra en visuell inspektion av ventilationsområden som inte är tillgängliga genom revisionen.

På ena sidan är en speciell pneumatisk eller elektrisk borstmaskin ansluten till luftkanalsektionen. Å andra sidan är en vakuumenhet (sug) ansluten, ansluten till en speciell filterlåda med grova och fina filter. Användningen av olika filter gör det möjligt för dig att arbeta inte bara i administrativa och industriella lokaler utan också i medicinska institutioner utan rädsla för utsläpp av smuts och damm.

En borstmaskin slår bort smuts och damm från luftkanalernas inre ytor som sätter sig på filtren genom en vakuumenhet. Efter att dammavlagringar har tagits bort sprayas desinfektionslösningen jämnt med samma princip. Svåra områden, inkl. ventiler, ljuddämpare och ventilationsaggregat hanteras manuellt.

För att beställa luftrengöring - kontakt OZON Air Duct Cleaning White Plains NY utför vi luftkanalrengöring med moderna metoder.

Vill du kommentera det här blogginlägget?
Registrera dig eller logga in här ovanför.