Hur man rengör ventilation: tips och regler

Ett ventilationssystem bör finnas i varje hem och företag, eftersom det avlägsnar frånluft och frisk luft kommer in genom luftkanalerna. Kvaliteten påverkar varje människas hälsa och välbefinnande. Därför är det mycket viktigt att denna struktur är i gott skick.

Ventilationsfunktioner

Vi tror att inomhusluften är ren. I verkligheten innehåller den rök från köket, fukt från badet och kolmonoxid. Och om du lägger till damm, människohår, djurhår, kan det inte kallas rent även med en sträcka. Allt detta leder till allvarlig sjukdom. Till exempel, såsom astma.

Vad är ventilation i lägenheten för?

För att undvika kontakt med patogena mikroorganismer och svampar har människor utvecklat ventilationsstrukturer i sina hem. Genom tillförselkanalerna i ventilationssystemet kommer en frisk luftström in i rummet och avgasdelen leder ut frånluften ut på gatan. Denna process sker i naturlig ventilation när det finns en skillnad mellan tryck. Men tänk om det är sommar ute och att lufta bara har en mindre effekt? Korrekt. Ha tvångsförsörjning och avluftning.

Funktionsprincipen är densamma som naturlig, men luft tillförs och avlägsnas genom luftkanalerna med hjälp av fläktar. Därför saknar tvångsventilation sådana naturliga nackdelar. Men denna ventilation driver stora flöden av luftmassor genom luftkanalerna, och följaktligen täpps upp snabbare.

Kontroll av drift och tecken på igensättning

Underhåll av ventilation består i att kontrollera dess effektivitet:

Tänd en eldkälla och kontrollera dragningen med den. I detta fall bör lågan lutas mot axeln. I det här fallet finns det en dragkraft. Metoden är förresten mycket farlig. Om mycket damm och smuts har ackumulerats i gruvan är de mycket brandfarliga. Därför är det bättre att testa begäret med en säker metod.

Ta ett papper och lägg på det. Om det trycks mot gallret, är dragkraften närvarande.

Dessutom finns det andra tecken på igensatt ventilation:

närvaron av svart sot, fett och spindelnät på gallret;
förekomsten av kondens på fönstren, liksom hög luftfuktighet;
snabb uppvärmning av rummet och brist på friskhet (luftblockering har inträffat);
utseendet på damm i huset efter ett kort tidsintervall efter avtorkning;
inga drag när dörren är öppen.

Om det blir tydligt att ventilationsstrukturen inte fungerar tillfredsställande är det dags att rengöra kanalen. Underhållet av ventilationssystemet i hyreshus utförs av en specialtjänst. Men delen av gruvan, som ligger nära lägenheten, kan rengöras av ägaren själv.

Orsaker till att ventilationssystemet inte fungerar

Ineffektiv drift av ett avgassystem med påtvingad typ utlöses ofta av igensatta luftkanaler. Där över tiden ackumuleras en stor mängd damm, smuts och skräp. Det andra skälet till att det misslyckas är att ventilationsaggregaten inte fungerar.

Om huset är utrustat med ett naturligt ventilationssystem påverkar följande faktorer dess arbete:

igensättning, som i det första fallet;
installation av fönster av metallplast, som inte tillåter luft att passera alls när de är stängda;
sommarperiod, när temperaturen i huset och ute är nästan densamma, och det finns därför ingen tryckskillnad.

Det finns ytterligare en anledning - detta är en ökning av köket av lägenhetsägaren genom att demontera ventilationskanalen. Utseendet på extra utrymme i köksutrymmet gläder vanligtvis de som bor där, men skapar svårigheter med ventilation för sina grannar.

Rengöring av ventilationsstrukturen

Om husägaren bestämmer att ventilationen måste rengöras kan det göras med hjälp av improviserade verktyg eller specialutrustning.

Ventilationsdesinfektionsarbeten utförs i följande ordning:

Gör platserna där ingången till axeln för ventilation är tillgänglig. Kanske för detta måste du flytta möblerna eller ta möbeln;
Täck golvet under luftkanalens ingång med tvättbart material eller tidningar;
Använd gummihandskar för att skydda dina händer;
De demonterar gallren i köket och badrummet på ventilerna;
Om det finns en fläkt i nischen för luftutsug tas den också bort från gruvan.
Alla delar och mekanismer torkas av damm, och vid behov tvättas de med vatten med ett kemiskt hushållsmedel för att avlägsna fett och torkas;
När den är sliten måste ventilationsgrillen bytas ut mot en ny;
Utrustning för rengöring används: borstar, flexibel axel, spatel. Desinfektion utförs med hjälp av rotations-translationella rörelser. Som ett resultat rensas kanalens väggar från damm, fettavlagringar, spindelnät;
Allt som har ackumulerats i botten av gruvan tas bort med en konstruktionspackel;
Återstående små skräp rengörs med en dammsugare;
Efter avslutad process fixeras en fläkt eller ett galler på plats.
Med fönstret öppet, kontrollera dragkraften.

Om resultatet efter det utförda arbetet inte uppfyller lägenhetens ägare är det oundvikligt att kontakta lämplig service.

Air Duct Cleaning New York de kommer och sätter i gott skick inte bara de horisontella böjningarna utan också de vertikala delarna av gruvan.

Hur man förbättrar prestanda hos ventilationsstrukturen

I en lägenhet där det finns plastfönster måste du ständigt hålla dem i "mikroventilation" -läget.

Ibland, efter grundlig rengöring av ventilationsstrukturen, installerar husägare en extra huva. Det är en elektrisk fläkt som blåser luft. Det finns enheter för installation på fönster, väggar eller under taket.

Ett väl utfört arbete kommer att minska mängden damm avsevärt, men förebyggande bör fortfarande utföras regelbundet. I de flesta fall ger grundlig rengöring av ventilationskanalerna i huset dess invånare god cirkulation och önskad friskhet i luften.

Vill du kommentera det här blogginlägget?
Registrera dig eller logga in här ovanför.