Katarina Lenander följs av:

  Namn  Reg  Kön   År Ort   PB  Totalt 2019  Totalt December

1 kompisar - Sida 1 av 1 visas.

1. Sara Andersson 080622 Kvinna 1981 Ingelstad 4:32 0,0 km 0,0 km