Tord följs av:

  Namn  Reg  Kön   År Ort   PB  Totalt 2021  Totalt April

1 kompisar - Sida 1 av 1 visas.

1. Jonas Jonsson 101102 Man 1971 Bollnäs 5:40 343,8 km 25,8 km