Moss-KM från Bertilssons parkering

  1. 1,72 km
  2. 30% grus
  3. 70% terräng
  4. Mölnlycke
  5. Stefan van den Berg