Stafesten för UNICEF - Jönköping

  1. Start och mål: Knektaparken. 5x5 km. Att springa stafett är riktigt kul och fungerar perfekt som teambuilding, vilket tydligt visar sig i att så många företag deltar med lag i Stafesten för UNICEF. Starten går 18.00 och efter loppet bjuds alla lag på en god picknick. För de som inte vill eller kan springa finns också en promenadklass. Som avslutning på kvällen bjuds alla deltagare in till vårt After Run med skönt häng och musik.

  2. Löpning
  3. 5,00 km
  4. 5 september 2019
  5. Marathongruppen och IKHP
  6. www.stafesten.se/jonkoping
  7. 90% asfalt, 10% grus
  8. JÖNKÖPING, Jönköping, Jönköping, Sverige
  9. Anna Qim, Jönköping
  10. Totalt har 2 medlemmar Stafesten för UNICEF - Jönköping under sina planerade tävlingar.

Planerat deltagande

  Namn   PB  Totalt 2019  Augusti
1. Thomas Olesen 3:30 2486,0 km 343,1 km