Lund Runt

  1. Löpning
  2. 27,00 km
  3. 16 november 2019
  4. Per Månsson och Anna Karin Delborg
  5. www.lundrunt.com
  6. 100% ospecificerat
  7. Lund, Lund, Skåne, Sverige
  8. Rikard Berthelius, Lomma
  9. Totalt har 2 medlemmar Lund Runt under sina planerade tävlingar.

Planerat deltagande

  Namn   PB  Totalt 2019  November
1. Kaj Rosengren 4:13 2195,8 km 82,0 km