Norre Katts parkrun

  1. Registrera dig först på www.parkrun.se/register

  2. Löpning
  3. 5 km
  4. 25 september 2021
  5. parkrun
  6. www.parkrun.se/norrekatts
  7. 70% asfalt, 30% grus
  8. Norre Katts park, Halmstad, Halland, Sverige
  9. Deri Thomas, Stockholm
  10. Totalt har 0 medlemmar Norre Katts parkrun under sina planerade tävlingar.