Malmö Ribersborg parkrun

  1. Registrera dig först på www.parkrun.se/register

  2. Löpning
  3. 5 km
  4. 11 december 2021
  5. parkrun
  6. www.parkrun.se/malmoribersborg
  7. 100% grus
  8. Ribersborg, Malmö, Skåne, Sverige
  9. Deri Thomas, Stockholm
  10. Totalt har 1 medlemmar registrerat resultat för Malmö Ribersborg parkrun.

Medlemmars resultat

  Namn   Tid  Snitt
1 Carina Johansson 27:04 5:23