Sätila Trail

  1. Lördagen den 13 november upprepar vi succén Sätila Trail – ett lopp i urskogarnas urskog, i historiens spår förbi helande ljusblå sjöar i Nordhallands inland och över trollens Texelberg. Genom Äskhults gamla kulturbygder, över vattenfall, bräckor och svindlande branter. På stigar, skogsvägar och grusvägar – med start och mål på Lygnerns strand i Sätila.

  2. Löpning
  3. 22 km
  4. 13 november 2021
  5. OK Räven
  6. www.satilatrail.se
  7. 100% ospecificerat
  8. Sätila, Mark, Västra Götaland, Sverige
  9. Claes- Frederic Antonsson, Falköping
  10. Totalt har 1 medlemmar Sätila Trail under sina planerade tävlingar.

Planerat deltagande

  Namn   PB  Totalt 2021  Oktober
1. Claes- Frederic Antonsson 3:59 1869,4 km 155,2 km