vinterspring

  1. Det finns 3 km och 10 km eller 15 km

  2. Löpning
  3. 5 km
  4. 19 februari 2022
  5. SOK Unden Undenäs Byalag
  6. www.sokunden.se
  7. 100% ospecificerat
  8. Undenäs, Karlsborg, Västra Götaland, Sverige
  9. Göran Linnarsson,
  10. Totalt har 0 medlemmar vinterspring under sina planerade tävlingar.