Umeloppet

  1. seedningsgrundande för VL

  2. Skidor
  3. 40 km
  4. 6 februari 2022
  5. Västerbottens Skidveteraner
  6. idrottonline.se/ForeningenVast...
  7. Klassisk stil
  8. Umeå, Umeå, Västerbotten, Sverige
  9. Håkan Lundberg, Skellefteå
  10. Totalt har 2 medlemmar Umeloppet under sina planerade tävlingar.

Planerat deltagande

  Namn   PB  Totalt 2022  Januari
1. Håkan Lundberg 5:21 52,2 km 52,2 km