1964 • Floda

Rehab för Tibialis posterior

Övrig träning/Friskvård - Rehab
Draken upp på tå på båda benen 3*8
Sidoplanka i ytterläge, häl mot taket, 2*15/sida, 3*15 mussla på vä sida, 3*15 ryggresning

Måndag 14 oktober 2019 06:04

15:00
Tid