1962 • Stockholm

Stakmaskin

Övrig träning/Friskvård - Stakmaskin
1142m. Pers.
Avg 2:11,7/500m enl maskin.
(2:11,3 teoretiskt)

20 februari 2020 - 20:10

5:00
Tid