1962 • Stockholm

Stakmaskin

Övrig träning/Friskvård - Stakmaskin
1130m. Avg 2:13,5/500m

28 februari 2020 - 18:50

1,13   km
Distans
5:00
Tid
4:25   min/km
Snitt