1963 • Bromma

Bålstyrka

Styrketräning - Core
stavhoppsuppdrag i ringar, dynamisk sidplanka med lyft och spark, sälen

Måndag 11 maj 2020 07:30

15:00
Tid