1971 • Skövde

Löpband - gång

Löpning - Löpband - gång
Löpband-gång. Körde 7,2 km/h (30 min) med lutning 3,0%.

Onsdag 16 september 2020 18:08

3,6   km
Distans
30:00
Tid
7,20   km/h
Snitt
Löparkalkylatorn >>