Viktor Johansson PT

VO2 max & laktat test - Jag är mentalt förberedd

Imorgon är det dags och jag är mentalt förbered,

“Det kommer blir svettigt de hära”

image

VO2max/peaktest

Ett VO2maxtest innebär att den maximala syreupptagningsförmågan mäts genom onlinemätning av utandningsluften. Testpersonen bär då mask med slang som fästs till mätinstrumentet. Pulsen registreras under testet genom pulsband och pulsklocka. Testpersonen kommer i testet springa/cykla på stegrande intensiteter. I löptestet kommer hastigheten och slutligen lutningen öka och under cykeltestet kommer motståndet i watt att öka. Testet pågår tills testpersonen inte orkar hålla intensiteten. Förutom att testet ger ett absolut och relativt värde på syreupptagningsförmågan hos testpersonen kan även maxpulsen bestämmas och utifrån detta kan pulsbaserade träningsintervaller bestämmas. Från testet kan även information om testpersonens relativa användning av fett och kolhydrater vid olika intensiteter utläsas. Tidsåtgång för testet är cirka 1 timme. 

Laktattest

Nivån av ansamling av laktat, eller mjölksyra, är en av de viktigaste faktorerna som påverkar uthållighetsprestationen hos idrottare. Ett laktattest innebär att laktatnivån mäts på stegrande intensitet genom blodprov. Testpersonen får upprepade stick i fingrar eller örsnibb och utifrån dessa blodprov kan laktattrösklar identifieras. Första laktattröskeln innebär en ökning av blodlaktatkoncentrationen från vilonivå och den andra laktattröskeln (även kallat OBLA) innebär en kraftig ökning i blodlaktatkoncentrationen. Laktattestet ger ett värde på vid vilken intensitet och puls som laktattrösklarna inträffar på, vilket är ett kraftigt styrinstrument för träningsupplägg. Tidsåtgång för testet är cirka 1 timme och i kombination med ett VO2maxtest är tidsåtgången cirka 1,5 timme.

Resultat och siffror kommer när jag har vaknat till liv igen

Om du är sugen att göra ett test eller vill ha mer information, klicka vidare till:

Halmstad test center

Vill du kommentera det här blogginlägget?
Registrera dig eller logga in här ovanför.