Importera träning till jogg.se

Här väljer du från vilken källa du vill importera träningsdata. Notera att du kan behöva konvertera eller flytta data innan det går att importera den. För frågor kontakta Supporten

Välj importformat
  1. Hjälp!Välj den typ av import som passar dig bäst. När du valt kommer instruktioner att visas till höger.