Bonnarundan: Ungdom

  1. 1,04 km
  2. 50% asfalt
  3. 50% grus
  4. Huskvarna
  5. Anders Grönvall
  6. Ungdomsbanan vid träningstävlingarna. 2 varv gäller.