Bjäretrail2017

  1. 17,41 km
  2. 10% asfalt
  3. 30% grus
  4. 50% terräng
  5. 10% ospecificerat
  6. Båstad
  7. Sven Lindeberg