Sylvester2016

  1. 5,17 km
  2. 85% asfalt
  3. 15% grus
  4. Helsingborg
  5. Emma Jönsson
  6. Snabbsprungen två varvs bana, med start och mål vid Filborna arena! Avsluta det gamla året med att springa ett riktigt trevligt lopp!