Terje hjälper oss vidare att hitta rätt verktyg för att prestera bättre Foto: Olle Svalander

Mental träning - varför?

TräningSyfte med att träna mentalt i idrott handlar många gånger att höja sin lägsta nivå. Att vara medveten om hur olika reaktioner – tankar och känslor – påverkar beteendet, det vill säga prestationen.

Alla idrottare, och lag för den delen, kan prestera i trygga tillstånd. Ett tryggt tillstånd är när allt fungerar. När du känner dig stark, trygg, vädret passar perfekt, du känner att mat och vätska är väl påfyllt, vila och återhämtningen har varit optimal m.m. Du har en känsla av full kontroll inför den kommande prestationen. Hur ofta känner vi så?
När man hamnar i detta tillstånd behövs inga metoder för att prestera. Allt finns då redan på plats och de skall inte behöva "tänka" fram. Dessvärre uppnår tillstånd vi dock väldigt sällan av oss själva.

Det är i tillstånd då allt inte fungerar, när bubblan spricker, som den mentala träning skall vara som en verktygslåda med mentala verktyg som kan användas snabbt och effektivt. Då skall träningen ha hjälpt dig att veta hur du reagerar i olika tillstånd och vilka metoder du har tränat in. Vid nervositet har du ett verktyg, vid negativ inre dialog ett annat osv. Då presterar du bättre och lägsta nivån höjs. Du kan hantera olika situationer och tillstånd mer kreativt som kommer att gynna just dig.

Mentala förberedelser eller mental träning skall enkelt uttryckt leda till fyra saker. Individen skall:

Veta vad som är vad: Individen skall veta hur olika moment och situationer påverkar prestationen. Hur egna tankar, känslor och reaktioner spelar in. Om exempelvis en löpare är mycket nervös inför en tävling reagerar kroppen med en högre anspänning. Det kan leda till snabbare energiförlust. Om inte löparen har vetskap om att hans/hennes nervositet har påverkat prestationen negativt, kan fel slutsats dras och felaktiga korrigeringar bli följden. Exempelvis kan löparen tro att konditionen är för dålig trots att den är fullgod och "fel" område tränas.

Kunna leda sig själv: Om individen eller löparen i exemplet ovan vet hur denne skall hantera nervositet och anspänning kan rätt åtgärd sättas in tidigt och effektivt. Löparen kan själv påverka sitt tillstånd utan att personer runt omkring skall ge feedback. Prestation stannar på en hög nivå, lägsta nivån höjs. Svårigheten ligger i att själv under stress/press i tävling känna av hur reaktion i tankar (inre dialog) och känslor är och därefter ta fram rätt "verktyg" för åtgärd. Det är här träningsdelen i mental träning kommer in, att under träningspass vara medveten om hur tankar och känslor går för att skapa en bra "verktygslåda" för tävling.

Kunna försätta sig i rätt tillstånd: Alla individer och lag kan, som sagts, prestera i trygga tillstånd. När dessa inte infinner sig av sig självt gäller det för individen att själv ha förmågan att sätta sig i ett tillstånd där optimal prestation kan ske. Individen skall veta hur denne skall må – känna och tänka – för att kunna ta fram sin idrottsliga kunskap på en så hög nivå som möjligt. På detta sätt kan trötthet, stress dåligt väder eller andra tankar motas och individen är beredd på att själv påverka sitt prestationstillstånd så att bästa möjliga prestation kan utföras i given situation.

Lära sig att påverka det som går att påverka: Individen skall veta vilka faktorer som påverkar prestation både positivt och negativ. Av dessa faktorer skall individen lägga energi på de faktorer som går att påverka. Det finns ingen vinning i att svära över väder eller underlag då detta inte går att påverka. Ju mer energi och uppmärksamhet opåverkbara faktorer får, desto mindre energi finns kvar för de faktorer som går att påverka för att stärka prestationen.

Må väl!

Endast registrerade medlemmar kan posta kommentarer.
Registrera dig här eller logga in ovan.