Foto: Olle Svalander

Se möjligheter och hitta lösningar

TräningJag vill referera till Eva Fridmans artikel om att se möjligheter. Eva har fullständigt rätt i att; om vi ser möjligheter, om vi ser hur vi skall kunna lösa eller "ta oss förbi" hinder i träning och vardag kommer en större känsla av motivation och kontroll att infinna sig.

Men hur ser vi möjligheterna? Det krävs att "våga" se möjligheter, lösningar och positiva faktorer. Att våga kräver ett visst mått av träning. Träningen är att vi konstant letar efter, riktar vår uppmärksamhet till det som är motsatsen av vad vi upplever som ett problem. För lite tid, för dåligt material, för nervös, för dålig koncentration etc. Hitta det positiva, det kreativa och agera därefter. Den mentala träningen gör detta. Ser möjligheter och skapar förutsättningar!!

Enligt de tidiga grekerna; så är det inte situationer och händelser i sig som kan skapar det vi kallar problem – stress, nervositet, nedstämdhet - utan våra tolkningar av de situationer och händelser vi möter i livet.

"Människan plågas icke av tingen i sig, utan av sitt sätt att uppfatta dem"
Epiktetos filosof 100 e.Kr.

Detta är en sanning med viss modifikation (men att gå in mer på ämnet skulle kräva en hel serie artiklar bara det). Det jag vill beskriva är att våra problem är högst subjektiva och därmed blir även våra lösningar det. Vi måste hitta "egna" lösningar, prova dem, utvärdera och prova igen. Det som fungerar för en person, måste inte fungera för en annan. Men för att vi skall kunna veta detta behöver vi praktiken. Ingen teori är bra utan en god praktik och vice versa.

Den mentala träningen hjälper till att medvetandegöra era möjligheter, lära er att se det som fungerar och få er att göra det igen. Om ni har svårt med något titta inte på svårigheten, utan titta på "andra sidan myntet", se hur ni skall lösa det. Bakom varje klagomål, finns ett önskemål. Den mentala träningen tränar er i att se de faktorer som tar er mot ert mål, inte det som leder er bort från målet. Att lära sig av sina misstag är inte misstagen i sig, utan att kunna se hur "misstagen" skall rättas till.

Ovanstående kräver tydliga mål! Mål bidrar till hur saker och ting skall utföras och som Eva skriver, göra tydliga val. Utan mål, önskningar är det svårt att se möjligheterna och göra ett val.
I nästa artikel om mental träning skall jag mer konkret gå in på hur den mentala träningen kan bedrivas och då startar vi med; Att sätta mål!

Må väl!

Endast registrerade medlemmar kan posta kommentarer.
Registrera dig här eller logga in ovan.