1974 • Karlstad

EM: Styrka ben, vader, ljumskar

Styrketräning - Ben
Vadpress excentrisk 3x12 (hv) (40)
Framsida curl 3x12 (55)
Ljumskar inåt 3x12 (50)
Hamstring curl 3x12 (hv)
...

2 januari 2020 - 17:30

30:00
Tid