Foto: Maria Wiberg

Den tänkande idrottaren

TräningNär vi tränar och tävlar har vi ständigt en dialog med oss själv. Detta egna prat och tankar påverkar våra känslor som påverkar vårt beteende. Denna treenighet Tanke- Känsla- Handling kallas för den kognitiva triangeln och är central i hur vi kan ta kontroll över vår prestation.

Kognitioner är ett samlingsbegrepp och tillsammans med perception beskriver de (oftast viljestyrda) mentala processer, som handlar om kunskap och tänkande. Dessa processer är hela tiden aktiva när vi tolkar sinnesintryck. Enkelt uttryckt handlar det om vårt tänkande; om medvetande, problemlösning, minne, inlärning, uppmärksamhet m.m.

När vi tränar och tävlar - och för den delen under hela vår vakna tid - är den kognitiva processen igång. För att ta kontroll över vårt beteende - prestationen - bör vi vara medvetna om hur beteendet påverkas av tankar och känslor.  

Tanke Känsla Handling - den kognitiva triangeln
Känslotillstånd kommer och går. Vi kan i ena stunden må bra och känna oss pigga, för att snabbt "tappa" det. Vi slår stortån i tröskeln när vi skyndar till bussen som vi missar och blir stående i regnet. Vårt trygga positiv tillstånd är borta och vi agerar från det. Men när vi står där i regnet träffar vi en person som vi känner och tycker om och ger oss en komplimang och vill bjuda på en fika. Vårt goda humör återkommer och det positiva tillståndet är tillbaka, och vi agera utifrån det.

Tänk dig en triangel med orden Tanke, Känsla och Handling i varsitt hörn. Den kognitiva triangeln kan gå i alla riktningar och påverkar oss. Vi kan få en tanke präglad av oro som sätter sig i en känsla som skapar ett beteende/handling. Den mentala träningen skall medvetandegöra denna process och hjälpa till att skapa medvetna positiva processer som påverkar våra tankar-känslor-handling. Blir vi duktiga på detta påverkar vi vår prestation positivt.  

Gör så här:
1. Fundera på en situation där ni varit lyckosamma.
2. Sätt in den i den kognitiva triangeln. Var startade den och hur "gick" den i triangeln.
3. Hur gick tankarna och känslorna, skriv ner.
4. Skapa en målbild - se artikel om målbildsträning.
5. Träna målbilden.

Var hela tiden medveten om hur ni reagerar i olika situationer eller varför ni känner som ni gör. Detta är grunden för att komma till rätta med hur ni mår och agerar.

Kom ihåg: Mental träning är som all annan träning, du måste hålla på länge och upprepa det du gör för att få effekt. 

Endast registrerade medlemmar kan posta kommentarer.
Registrera dig här eller logga in ovan.