SAN DIEGO BILA ACCIDENT LÄGARE

San Diego advokater för bilolyckor

Alla bör vara beredda att få hjälp av en San Diego best car accident lawyers vid någon tidpunkt. Statistik indikerar att den genomsnittliga föraren kommer att vara inblandad i tre eller fyra bilolyckor under hans livstid. Nästan 30 procent av alla kraschar i hela landet resulterar i minst en skada eller dödsfall. Som sådan anger oddsen att varje bilist så småningom kommer att vara inblandad i en kollision. Det är också möjligt att en bilist skadas i en sådan incident. De flesta planerar inte för en sådan omständighet. Tyvärr tenderar detta bara att förvärra saken för dem som är felaktigt skadade i en olycka, eftersom många av dem helt enkelt inte är medvetna om hur de ska gå vidare.

Det bästa sättet att skydda dig bortsett från att köra ansvarsfullt och upprätthålla korrekt försäkringsskydd är att vara redo att kontakta en personal injury lawyers near me direkt efter en krasch. Nakase Law Firm är en av de bästa advokaten för personskada i San Diego, Kalifornien, för skadade förare som drabbats av sprickor i ben eller ortopediska skador. Om du har skadats av en vårdslös eller en vårdslös chaufför, kontakta San Diego bilolyckadvokater för att schemalägga ett första samråd så snart som möjligt.

VAD GÖR DU Omedelbart efter en automatisk olycka

Om du har skadats i en bilolycka, är det första du ska göra omedelbart efter din bilolycka att flytta dig själv till ett säkert läge om möjligt, helst till sidan av vägen. När du väntar på att polisen kommer fram, bör du undvika att diskutera detaljerna i olyckan med den andra parten. Om du gör det kan du skada din position senare när du försöker få skadestånd. Om du tycker att det är lämpligt kan du bara utbyta kontakt- och försäkringsinformation med den andra bilisten.

När polisen anländer, skicka din identifikation, försäkringsinformation och registrering till tjänstemannen. Ge en saklig beskrivning av hur du såg olyckan utvecklas. Det är troligt att polisen kommer att registrera vittnenas namn, men än en gång bör du inte anta att detta inträffar. Ta ner namnen själv eftersom du kan behöva dem senare. Slutligen få namnet på polisen som har rapporterat till platsen.

Det första du bör gå efteråt är till närmaste medicinska anläggning för att få en fullständig utvärdering. Även om du inte känner att du är allvarligt skadad bör du alltid ta detta steg. Det beror på att det finns allvarliga skador som kan uppstå, till exempel hjärnan, som kanske inte presenterar sig utåt eller i form av otrevlig smärta. Du kommer också att behöva registrera dina skador senare i återställningsprocessen.

Slutligen anmäl dig till ditt försäkringsbolag. Du bör dock inte tala med några företrädare för försäkringsbolag eller skriva under någon dokumentation från försäkringsbolag, särskilt de som representerar den andra föraren. Kontakta istället en erfaren advokat för bilolyckor som förstår hur man arbetar med försäkringsbolag i detta avseende. Om du gör det kan du undvika att göra misstag och fokusera på din fysiska och emotionella återhämtning från det som var en traumatisk upplevelse.

KALIFORNIEN JÄMFÖRANDE FEL
Många bilolyckor är inte tydliga när det gäller vem som har fel och vem inte. Vid vissa kraschar är båda parter delvis felaktiga och i andra kan saker hända så snabbt att det är mycket svårt att veta vem som kunde ha orsakat olyckan. Detta är inte en anledning att inte skydda dina lagliga rättigheter. Du bör låta en advokat för bilolyckor hjälpa dig att avgöra vem som kan ha fel vid kraschen och om det är du och den andra föraren, hur mycket fel är ditt och hur mycket är den andra föraren.

Kaliforniens lagar redogör uttryckligen för denna typ av situation genom en rättslig doktrin som kallas komparativ vårdslöshet eller jämförande fel. Kalifornien är en "ren" jämförande försumlighet jurisdiktion. Vad detta innebär är att en klagande som anmäler en stämningsansökan i Kalifornien mot en förare kan få skadestånd även om han eller hon hade mer än 50 procent fel. Till exempel, om en bilolycka får käranden att drabbas av 100 000 dollar i skadestånd, kan han eller hon fortfarande lämna in stämningen även om den bilisten bedöms ha varit 55 procent fel. Om klagandens krav är framgångsrikt kommer han eller hon att få återbetalningen minskad med det fel som tilldelats den parten. I detta fall skulle den framgångsrika klaganden få 45 000 dollar. Därför bör du fortfarande kontakta advokat för bilolyckor.

Vill du kommentera det här blogginlägget?
Registrera dig eller logga in här ovanför.