Funktioner för nationell rengöring av luftkanaler

Övningen med att använda modern teknik för att rengöra luftkanaler och ventilationskanaler har inte funnits mycket på 20 år. Ändå har standarder och regler redan utvecklats för att utföra ventilationsrengöringsarbeten från damm, fett och industriföroreningar.

Framväxten av moderna rengöringsmetoder

Idag är det svårt att föreställa sig att för inte så länge sedan var det någon som var allvarligt inblandad i att städa stadens ventilation, förutom de utspridda skorstenarna. Den första anordningen för rengöring av främmande luftkanaler dök upp för drygt tio år sedan.

JetVent-teknik som importeras från utlandet kallas rengöring av luftstråle. Utrustningssatsen inkluderade en fjärrstyrd robot med en videokamera och en industriell dammsugare, med hjälp av vilken smuts och damm först lossades, sedan skräp och dammavlagringar i kanalerna. ventilation har eliminerats.

Idag används olika utländska teknologier och utrustning från många företag, men strålrengöringsmetoden verkar förbli inte bara den första utan i vissa fall den enda möjliga.

Den nya tjänsten har inte tagit fart på länge: Efter två eller tre år såg stadstidningarna ett foto av en robot med en videokamera, som såg ut som en månleksak. Sedan, med jetmetoden, utfördes den första storskaliga rengöringen av ventilationssystemen i verkstäderna.

Sedan dess har flera hundra tusen meter luftvägar på hotell, museer och olika företag med denna metod studerats, rengjorts och återställts.

Mängd föroreningar
För närvarande har olika metoder för rengöring av luftkanaler och ventilationskanaler spridit sig på den inhemska marknaden: mekaniskt, jet, med hjälp av specialborstar och andra.

Den ackumulerade erfarenheten bekräftar att beslutet om valet av en eller annan metod, som beror på dammets och fettavlagringarnas natur, ventilationskanalens konfiguration och andra faktorer, inte kan fattas. endast av en specialist som har fått nödvändig utbildning.

Precis som nordbor skiljer dussintals snönyanser, är experter engagerade i att identifiera minst trettio typer av damm och fettiga avlagringar och komma med den mest effektiva tekniken eller en uppsättning åtgärder som är nödvändiga för rengöring.

Rengöringsarbete i konfektyrfabriker är en sak, där sockeravlagringar ackumuleras i det industriella ventilationssystemet, vilket kräver användning av speciella skrapor. Rengöring av ventilation i tobaksfabriker är en annan sak.

I kartongindustrin bildar vått pappersdamm en tät massa inuti luftkanaler som även kraftfulla dammsugare inte kan ta bort. Det kan endast behandlas med speciella borstar och lösningsmedel.

För att rengöra ventilationen av mjölkvarnar är det nödvändigt att använda explosionssäker och brandsäker utrustning. I ett bryggeri är luftkanalernas insida belagd med klibbig maltånga, vilket kräver mekanisk och kemisk rengöring.

Således bör ett företag som är seriöst engagerat i rengöring av ventilationssystem, ventilationskanaler och skorstenar inte förlita sig på en enda rengöringsmetod. Det bör ha en heltäckande syn på frågan om rengöring av ventilationssystem, ha förståelse för de olika föroreningarna och lämpliga medel för att ta bort dem.

Ventilationsrengöring: fakta

Tyvärr visar nationell praxis att en så viktig del av byggnadsteknik som drift av ventilationssystem inte är annat än ett privat initiativ från enskilda företag.

Idag är alla byggägare skyldiga att ingå serviceavtal med förvaltningsföretag, men arbete utförs inte alltid på lämplig frekvens och nivå. Det finns ofta en plats för ”lydnad”: för att uppfylla de formella kraven undertecknas handlingarna, men själva arbetet utförs inte.

Ansvaret för att organisera och genomföra rengörings- och desinfektionsåtgärder för ventilations- och luftkonditioneringssystem ligger hos juridiska enheter och enskilda företagare som är ägare, tillgångshållare eller hyresgäster.

Sanitära och epidemiologiska undersökningar av ventilations- och luftkonditioneringssystem (...) bör utföras minst var sjätte månad. Basera på deras resultat, fatta ett beslut om behovet av att rengöra och desinficera ventilations- och luftkonditioneringssystem.

Det är dock vettigt att överväga problemet i dynamiken. Så för 10-20 år sedan var situationen mycket sämre: andelen välskötta byggnader var mycket lägre. Dessutom har de senaste åren utformats regleringsdokument för underhåll av ventilations- och luftkonditioneringssystem.

Nuvarande reparationer inkluderar rengöring av ventilationssystem, spolande ventilationsenheter och desinficering av ventilations- och luftkonditioneringssystem. Förebyggande underhåll inkluderar följande arbete:

sköljning och rengöring av ytorna på värmeväxlare i kylsystem och fläktspolar;
rengöring av pumputrustning och ventiler och tillbehör;
rengöring av kondensatavloppssystem från fläktspolar och centrala luftkonditioneringsenheter;
rengöring av avloppssystem och gropar i ventilationskammare och rum där teknisk utrustning finns.

De största konsumenterna av ventilations- och luftkonditioneringsrengöringstjänster är stora industrier, sjukvårdsinrättningar samt catering- och hotellföretag. Dessa företag ingår vanligtvis långsiktiga serviceavtal som definierar frekvensen och omfattningen av arbetet. Samtidigt behöver hundratals kilometer luftkanaler i bostadshus, skolor och förskolor, kontorscentra rengöring av hög kvalitet.

Erfarenhet från andra länder

Som den utländska erfarenheten visar är det inte tillräckligt med privat intresse här. Regelbunden rengöring av ventilationskanaler har länge varit ett kommunalt problem - denna praxis finns i Nederländerna, Storbritannien och Finland. Dessutom finns det yrkesföreningar och föreningar.

I Sverige finns till exempel ett särskilt nationellt centrum för produktion av nödvändig utrustning och utbildning av specialister inom detta område. Denna rörelse har nått enorma proportioner i New York USA, där den ideella handelsföreningen NADCA (The National Air Duct Cleaners Association) är verksam. Det arbetar med utveckling av nationella standarder, publicering av en årlig utrustningskatalog och en periodisk granskning.

Den årliga NADCA-mässan samlar cirka 100 tillverkare av utrustning och mer än 800 professionella företag. Som en del av detta tre dagar långa evenemang arrangeras dussintals seminarier med deltagande av experter, forskare, företrädare för myndigheter och universitetsforskningscentra.

Slutsats

Behovet av att rengöra ventilationen nämns då och då. Ofta är dessa konversationer tidsinställda för att falla samman med tider med masskatastrofer (till exempel smog under den heta sommaren 2010 eller den nuvarande koronaviruspandemin), och deras väsen beror på att ventilationssystem och luftkonditionering är källor och distributörer av smuts och sjukdomar.

I själva verket används ventilations- och luftkonditioneringssystem för att skapa en ren och bekväm atmosfär i de lokaler som serveras. Men samtidigt måste systemen själva få hjälp att utföra sina funktioner - att övervaka utrustningens tekniska tillstånd, att rengöra den och byta filter.

Vill du kommentera det här blogginlägget?
Registrera dig eller logga in här ovanför.