Kompisar Roxen Roxvret

  Namn  Reg  Kön   År Ort   PB  Totalt 2022  Totalt Januari

2 kompisar - Sida 1 av 1 visas.

1. Karin Axelsson 080530 Kvinna 1985 Göteborg 4:14 0,0 km 0,0 km
2. Ida Bladh-Johansson 070404 Kvinna 1983 Varberg (Hallaryd) 4:03 0,0 km 0,0 km