Björn Olander följs av:

  Namn  Reg  Kön   År Ort   PB  Totalt 2021  Totalt December

5 kompisar - Sida 1 av 1 visas.

1. Gunnar Durén 070313 Man 1963 Bromma 3:33 1077,9 km 17,1 km
2. Joakim Petersson 071001 Man 1962 Uppland-Väsby 3:44 2398,5 km 0,0 km
3. Pasi Berggren 100109 Man 1973 Sollentuna 3:57 1563,7 km 0,0 km
4. Johanna Carey 140113 Kvinna 1977 Tullinge 5:24 0,0 km 0,0 km
5. Klas Orsvärn 090220 Man 1960 Södermalm - 0,0 km 0,0 km