Johanna Johansson följs av:

  Namn  Reg  Kön   År Ort   PB  Totalt 2020  Totalt Augusti

1 kompisar - Sida 1 av 1 visas.

1. camilla Lundberg 140319 Kvinna 1987 Halmstad 4:26 1256,1 km 42,1 km