Jimmy Siltamäki följs av:

  Namn  Reg  Kön   År Ort   PB  Totalt 2019  Totalt Augusti

2 kompisar - Sida 1 av 1 visas.

1. Michael Ljungberg 090428 Man 1976 Uddevalla/ Sundsvall 4:16 0,0 km 0,0 km
2. Mats Ekdahl 140620 Man 1970 Sundsvall 3:53 0,0 km 0,0 km