Anders Carlsson följs av:

  Namn  Reg  Kön   År Ort   PB  Totalt 2021  Totalt Maj

2 kompisar - Sida 1 av 1 visas.

1. Agneta Österman Lindquist 150728 Kvinna 1957 Möja 6:45 69,3 km 22,9 km
2. Anders Carlsson 160922 Man 1977 Falun 8:22 0,0 km 0,0 km