Anna Trankell följs av:

  Namn  Reg  Kön   År Ort   PB  Totalt 2023  Totalt Oktober

1 kompisar - Sida 1 av 1 visas.

1. Catarina Henriksson 180501 Kvinna 1974 Värmdö 5:28 571,3 km 0,0 km