JB följs av:

  Namn  Reg  Kön   År Ort   PB  Totalt 2019  Totalt December

3 kompisar - Sida 1 av 1 visas.

1. Mance Ryder 080930 Man 1978 Handen 3:35 2759,7 km 0,0 km
2. Hans Cahling 131229 Man 1966 Tyresö 5:57 108,0 km 0,0 km
3. Frank Witte 130806 Man 1963 Ritorp 4:31 0,0 km 0,0 km