Lena Karlfeldt följs av:

  Namn  Reg  Kön   År Ort   PB  Totalt 2021  Totalt April

1 kompisar - Sida 1 av 1 visas.

1. Petra Wüllrich 090619 Kvinna 1962 Stockholm 5:12 621,9 km 86,2 km