Lerum 6/3/1-timmars 2019

Premiär för Lerums 6/3/1-timmars

Visar mellantider för Larsson Fredrik
6 TIMMARS HERRAR M45
VarvDistansTidVarvtempoTempo
0 0,20 km 0:54 4:37 min/km 4:37 min/km
1 0,60 km 2:53 4:58 min/km 4:51 min/km
2 1,00 km 4:56 5:08 min/km 4:57 min/km
3 1,40 km 7:01 5:12 min/km 5:02 min/km
4 1,80 km 9:06 5:13 min/km 5:04 min/km
5 2,20 km 11:11 5:13 min/km 5:06 min/km
6 2,60 km 13:14 5:07 min/km 5:06 min/km
7 3,00 km 15:17 5:08 min/km 5:06 min/km
8 3,40 km 17:21 5:10 min/km 5:07 min/km
9 3,80 km 19:26 5:13 min/km 5:07 min/km
10 4,20 km 21:30 5:10 min/km 5:08 min/km
11 4,60 km 23:33 5:08 min/km 5:08 min/km
12 5,00 km 25:34 5:02 min/km 5:07 min/km
13 5,40 km 27:37 5:08 min/km 5:07 min/km
14 5,80 km 29:42 5:12 min/km 5:08 min/km
15 6,20 km 31:49 5:17 min/km 5:08 min/km
17 7,00 km 36:01 5:15 min/km 5:09 min/km
18 7,40 km 38:08 5:18 min/km 5:09 min/km
19 7,80 km 40:15 5:17 min/km 5:10 min/km
20 8,20 km 42:30 5:37 min/km 5:11 min/km
21 8,60 km 44:36 5:15 min/km 5:11 min/km
22 9,00 km 46:44 5:20 min/km 5:12 min/km
23 9,40 km 48:51 5:17 min/km 5:12 min/km
24 9,80 km 50:58 5:17 min/km 5:12 min/km
25 10,20 km 52:58 5:00 min/km 5:12 min/km
26 10,60 km 54:59 5:02 min/km 5:11 min/km
27 11,00 km 57:02 5:08 min/km 5:11 min/km
28 11,40 km 59:05 5:07 min/km 5:11 min/km
29 11,80 km 1:01:18 5:32 min/km 5:12 min/km
30 12,20 km 1:03:22 5:10 min/km 5:12 min/km
31 12,60 km 1:05:28 5:15 min/km 5:12 min/km
32 13,00 km 1:07:34 5:15 min/km 5:12 min/km
33 13,40 km 1:09:41 5:17 min/km 5:12 min/km
34 13,80 km 1:11:50 5:22 min/km 5:12 min/km
35 14,20 km 1:13:58 5:20 min/km 5:13 min/km
39 15,80 km 1:22:35 5:23 min/km 5:14 min/km
40 16,20 km 1:24:43 5:20 min/km 5:14 min/km
41 16,60 km 1:26:50 5:18 min/km 5:14 min/km
42 17,00 km 1:28:57 5:17 min/km 5:14 min/km
43 17,40 km 1:31:34 6:33 min/km 5:16 min/km
44 17,80 km 1:33:44 5:25 min/km 5:16 min/km
45 18,20 km 1:35:51 5:18 min/km 5:16 min/km
46 18,60 km 1:37:59 5:20 min/km 5:16 min/km
47 19,00 km 1:40:09 5:25 min/km 5:16 min/km
48 19,40 km 1:42:17 5:20 min/km 5:16 min/km
49 19,80 km 1:44:24 5:17 min/km 5:16 min/km
50 20,20 km 1:46:32 5:20 min/km 5:17 min/km
52 21,00 km 1:50:47 5:19 min/km 5:17 min/km
53 21,40 km 1:52:55 5:20 min/km 5:17 min/km
54 21,80 km 1:55:03 5:20 min/km 5:17 min/km
55 22,20 km 1:57:10 5:18 min/km 5:17 min/km
56 22,60 km 1:59:13 5:08 min/km 5:17 min/km
57 23,00 km 2:02:22 7:52 min/km 5:19 min/km
58 23,40 km 2:04:31 5:23 min/km 5:19 min/km
59 23,80 km 2:06:38 5:17 min/km 5:19 min/km
60 24,20 km 2:08:44 5:15 min/km 5:19 min/km
62 25,00 km 2:12:43 4:59 min/km 5:19 min/km
63 25,40 km 2:14:43 5:00 min/km 5:18 min/km
65 26,20 km 2:18:49 5:07 min/km 5:18 min/km
66 26,60 km 2:20:52 5:08 min/km 5:18 min/km
67 27,00 km 2:22:59 5:17 min/km 5:18 min/km
68 27,40 km 2:25:05 5:15 min/km 5:18 min/km
69 27,80 km 2:27:11 5:15 min/km 5:18 min/km
70 28,20 km 2:29:16 5:13 min/km 5:18 min/km
71 28,60 km 2:31:22 5:15 min/km 5:18 min/km
72 29,00 km 2:33:29 5:17 min/km 5:18 min/km
73 29,40 km 2:35:36 5:18 min/km 5:18 min/km
74 29,80 km 2:37:43 5:17 min/km 5:18 min/km
75 30,20 km 2:39:52 5:23 min/km 5:18 min/km
76 30,60 km 2:41:59 5:18 min/km 5:18 min/km
77 31,00 km 2:44:08 5:22 min/km 5:18 min/km
78 31,40 km 2:46:18 5:25 min/km 5:18 min/km
79 31,80 km 2:48:27 5:22 min/km 5:18 min/km
80 32,20 km 2:50:38 5:28 min/km 5:18 min/km
81 32,60 km 2:52:50 5:30 min/km 5:18 min/km
82 33,00 km 2:55:02 5:30 min/km 5:18 min/km
83 33,40 km 2:57:14 5:30 min/km 5:18 min/km
84 33,80 km 2:59:24 5:25 min/km 5:19 min/km
85 34,20 km 3:01:32 5:20 min/km 5:19 min/km
86 34,60 km 3:03:45 5:33 min/km 5:19 min/km
87 35,00 km 3:06:33 7:00 min/km 5:20 min/km
88 35,40 km 3:08:47 5:35 min/km 5:20 min/km
89 35,80 km 3:11:02 5:38 min/km 5:20 min/km
91 36,60 km 3:15:33 5:39 min/km 5:21 min/km
92 37,00 km 3:17:47 5:35 min/km 5:21 min/km
93 37,40 km 3:19:58 5:27 min/km 5:21 min/km
94 37,80 km 3:22:10 5:30 min/km 5:21 min/km
95 38,20 km 3:24:23 5:33 min/km 5:21 min/km
96 38,60 km 3:26:35 5:30 min/km 5:21 min/km
97 39,00 km 3:28:46 5:28 min/km 5:21 min/km
98 39,40 km 3:30:52 5:15 min/km 5:21 min/km
99 39,80 km 3:33:53 7:33 min/km 5:22 min/km
100 40,20 km 3:35:58 5:13 min/km 5:22 min/km
101 40,60 km 3:38:06 5:20 min/km 5:22 min/km
102 41,00 km 3:40:12 5:15 min/km 5:22 min/km
103 41,40 km 3:42:20 5:20 min/km 5:22 min/km
104 41,80 km 3:44:29 5:23 min/km 5:22 min/km
105 42,20 km 3:46:35 5:15 min/km 5:22 min/km
106 42,60 km 3:48:41 5:15 min/km 5:22 min/km
107 43,00 km 3:50:49 5:20 min/km 5:22 min/km
108 43,40 km 3:52:59 5:25 min/km 5:22 min/km
109 43,80 km 3:55:09 5:25 min/km 5:22 min/km
110 44,20 km 3:57:18 5:23 min/km 5:22 min/km
111 44,60 km 3:59:28 5:25 min/km 5:22 min/km
112 45,00 km 4:01:37 5:23 min/km 5:22 min/km
113 45,40 km 4:03:45 5:20 min/km 5:22 min/km
114 45,80 km 4:05:56 5:28 min/km 5:22 min/km
115 46,20 km 4:08:06 5:25 min/km 5:22 min/km
116 46,60 km 4:10:13 5:18 min/km 5:22 min/km
117 47,00 km 4:12:18 5:13 min/km 5:22 min/km
118 47,40 km 4:14:23 5:12 min/km 5:22 min/km
119 47,80 km 4:16:33 5:25 min/km 5:22 min/km
120 48,20 km 4:18:43 5:25 min/km 5:22 min/km
121 48,60 km 4:20:54 5:28 min/km 5:22 min/km
122 49,00 km 4:23:04 5:25 min/km 5:22 min/km
123 49,40 km 4:25:15 5:27 min/km 5:22 min/km
124 49,80 km 4:27:25 5:25 min/km 5:22 min/km
125 50,20 km 4:29:33 5:20 min/km 5:22 min/km
126 50,60 km 4:31:38 5:13 min/km 5:22 min/km
127 51,00 km 4:33:44 5:15 min/km 5:22 min/km
128 51,40 km 4:35:48 5:10 min/km 5:22 min/km
129 51,80 km 4:37:49 5:03 min/km 5:22 min/km
130 52,20 km 4:39:51 5:05 min/km 5:22 min/km
131 52,60 km 4:41:48 4:53 min/km 5:21 min/km
132 53,00 km 4:43:46 4:55 min/km 5:21 min/km
133 53,40 km 4:45:44 4:55 min/km 5:21 min/km
134 53,80 km 4:47:45 5:03 min/km 5:21 min/km
135 54,20 km 4:49:45 5:00 min/km 5:21 min/km
136 54,60 km 4:51:46 5:03 min/km 5:21 min/km
137 55,00 km 4:53:43 4:53 min/km 5:20 min/km
138 55,40 km 4:55:38 4:47 min/km 5:20 min/km
139 55,80 km 4:57:33 4:48 min/km 5:20 min/km
140 56,20 km 4:59:26 4:43 min/km 5:20 min/km
141 56,60 km 5:01:22 4:50 min/km 5:19 min/km
142 57,00 km 5:03:16 4:45 min/km 5:19 min/km
143 57,40 km 5:05:11 4:47 min/km 5:19 min/km
144 57,80 km 5:06:59 4:30 min/km 5:19 min/km
146 58,60 km 5:10:41 4:38 min/km 5:18 min/km
147 59,00 km 5:12:36 4:48 min/km 5:18 min/km
148 59,40 km 5:14:30 4:45 min/km 5:18 min/km
149 59,80 km 5:16:20 4:35 min/km 5:17 min/km
150 60,20 km 5:18:08 4:30 min/km 5:17 min/km
151 60,60 km 5:20:03 4:48 min/km 5:17 min/km
152 61,00 km 5:21:58 4:48 min/km 5:17 min/km
155 62,20 km 5:27:55 4:57 min/km 5:16 min/km
156 62,60 km 5:29:56 5:03 min/km 5:16 min/km
157 63,00 km 5:31:53 4:53 min/km 5:16 min/km
158 63,40 km 5:33:54 5:02 min/km 5:16 min/km
159 63,80 km 5:35:57 5:08 min/km 5:16 min/km
160 64,20 km 5:38:00 5:08 min/km 5:16 min/km
161 64,60 km 5:40:02 5:05 min/km 5:16 min/km
162 65,00 km 5:42:05 5:07 min/km 5:16 min/km
163 65,40 km 5:44:11 5:15 min/km 5:16 min/km
164 65,80 km 5:46:21 5:25 min/km 5:16 min/km
165 66,20 km 5:48:32 5:28 min/km 5:16 min/km
166 66,60 km 5:50:43 5:27 min/km 5:16 min/km
167 67,00 km 5:52:55 5:30 min/km 5:16 min/km
168 67,40 km 5:55:08 5:33 min/km 5:16 min/km
170 68,20 km 5:59:07 4:59 min/km 5:16 min/km
170 68,37 km 5:59:07 0:00 min/km 5:15 min/km