Skövde Ultrafestival 2024

Återigen är det dags för Skövde Ultrafestival, i år för sista gången på Södermalms IP.
Under helgen avgörs lopp över 6, 12, 24 och 48 timmar samt 100 km.

Visar mellantider för Trollsfjord Anna-Maria
24 TIMMARS DAMER K50
VarvDistansTidVarvtempoTempo
1 0,53 km 3:50 7:15 min/km 7:15 min/km
2 0,94 km 6:38 6:54 min/km 7:06 min/km
3 1,34 km 9:26 6:54 min/km 7:02 min/km
4 1,75 km 12:15 6:56 min/km 7:01 min/km
5 2,15 km 15:08 7:06 min/km 7:02 min/km
6 2,56 km 17:59 7:00 min/km 7:01 min/km
7 2,97 km 20:50 7:01 min/km 7:01 min/km
8 3,37 km 23:43 7:06 min/km 7:02 min/km
9 3,78 km 26:35 7:04 min/km 7:02 min/km
10 4,18 km 29:31 7:13 min/km 7:03 min/km
11 4,59 km 32:26 7:11 min/km 7:04 min/km
12 5,00 km 35:19 7:06 min/km 7:04 min/km
13 5,40 km 38:11 7:04 min/km 7:04 min/km
15 6,21 km 43:56 7:05 min/km 7:04 min/km
16 6,62 km 46:51 7:11 min/km 7:05 min/km
17 7,03 km 49:45 7:08 min/km 7:05 min/km
18 7,43 km 52:42 7:16 min/km 7:05 min/km
19 7,84 km 55:37 7:11 min/km 7:06 min/km
20 8,25 km 58:39 7:28 min/km 7:07 min/km
21 8,65 km 1:01:45 7:38 min/km 7:08 min/km
22 9,06 km 1:06:16 11:07 min/km 7:19 min/km
23 9,46 km 1:09:16 7:23 min/km 7:19 min/km
24 9,87 km 1:12:15 7:21 min/km 7:19 min/km
25 10,28 km 1:15:13 7:18 min/km 7:19 min/km
26 10,68 km 1:18:11 7:18 min/km 7:19 min/km
27 11,09 km 1:21:07 7:13 min/km 7:19 min/km
28 11,49 km 1:24:02 7:10 min/km 7:19 min/km
29 11,90 km 1:26:56 7:09 min/km 7:18 min/km
30 12,31 km 1:29:53 7:16 min/km 7:18 min/km
31 12,71 km 1:33:22 8:35 min/km 7:21 min/km
32 13,12 km 1:36:17 7:11 min/km 7:20 min/km
33 13,52 km 1:39:44 8:30 min/km 7:22 min/km
34 13,93 km 1:42:38 7:09 min/km 7:22 min/km
35 14,34 km 1:45:33 7:11 min/km 7:22 min/km
36 14,74 km 1:48:27 7:09 min/km 7:21 min/km
37 15,15 km 1:51:22 7:11 min/km 7:21 min/km
38 15,55 km 1:54:18 7:13 min/km 7:21 min/km
39 15,96 km 1:57:33 7:59 min/km 7:22 min/km
40 16,37 km 2:00:45 7:53 min/km 7:23 min/km
41 16,77 km 2:03:41 7:13 min/km 7:22 min/km
42 17,18 km 2:06:36 7:11 min/km 7:22 min/km
43 17,59 km 2:09:45 7:46 min/km 7:23 min/km
44 17,99 km 2:12:42 7:16 min/km 7:23 min/km
45 18,40 km 2:15:37 7:11 min/km 7:22 min/km
46 18,80 km 2:21:38 14:49 min/km 7:32 min/km
47 19,21 km 2:24:40 7:28 min/km 7:32 min/km
48 19,62 km 2:27:41 7:26 min/km 7:32 min/km
49 20,02 km 2:30:42 7:26 min/km 7:32 min/km
50 20,43 km 2:33:43 7:25 min/km 7:31 min/km
51 20,83 km 2:36:42 7:21 min/km 7:31 min/km
52 21,24 km 2:39:44 7:28 min/km 7:31 min/km
53 21,65 km 2:42:41 7:16 min/km 7:31 min/km
54 22,05 km 2:46:46 10:03 min/km 7:34 min/km
55 22,46 km 2:49:44 7:18 min/km 7:33 min/km
56 22,86 km 2:55:05 13:11 min/km 7:39 min/km
57 23,27 km 2:58:08 7:31 min/km 7:39 min/km
58 23,68 km 3:01:10 7:28 min/km 7:39 min/km
59 24,08 km 3:04:14 7:33 min/km 7:39 min/km
60 24,49 km 3:07:13 7:21 min/km 7:39 min/km
61 24,89 km 3:10:12 7:21 min/km 7:38 min/km
62 25,30 km 3:13:13 7:25 min/km 7:38 min/km
63 25,71 km 3:16:11 7:18 min/km 7:38 min/km
64 26,11 km 3:19:10 7:21 min/km 7:38 min/km
65 26,52 km 3:22:10 7:23 min/km 7:37 min/km
66 26,93 km 3:25:11 7:26 min/km 7:37 min/km
67 27,33 km 3:28:13 7:28 min/km 7:37 min/km
68 27,74 km 3:31:13 7:23 min/km 7:37 min/km
69 28,14 km 3:34:46 8:45 min/km 7:38 min/km
70 28,55 km 3:37:47 7:26 min/km 7:38 min/km
71 28,96 km 3:40:48 7:26 min/km 7:38 min/km
72 29,36 km 3:43:49 7:26 min/km 7:37 min/km
73 29,77 km 3:50:32 16:30 min/km 7:45 min/km
74 30,17 km 3:53:39 7:41 min/km 7:45 min/km
75 30,58 km 3:56:45 7:38 min/km 7:45 min/km
76 30,99 km 3:59:49 7:33 min/km 7:44 min/km
77 31,39 km 4:02:51 7:28 min/km 7:44 min/km
78 31,80 km 4:05:55 7:33 min/km 7:44 min/km
79 32,20 km 4:08:57 7:28 min/km 7:44 min/km
80 32,61 km 4:11:59 7:28 min/km 7:44 min/km
81 33,02 km 4:15:00 7:26 min/km 7:43 min/km
82 33,42 km 4:18:38 8:57 min/km 7:44 min/km
83 33,83 km 4:21:42 7:33 min/km 7:44 min/km
84 34,24 km 4:24:45 7:30 min/km 7:44 min/km
85 34,64 km 4:27:49 7:33 min/km 7:44 min/km
86 35,05 km 4:31:45 9:41 min/km 7:45 min/km
87 35,45 km 4:34:46 7:26 min/km 7:45 min/km
88 35,86 km 4:37:50 7:33 min/km 7:45 min/km
89 36,27 km 4:40:54 7:33 min/km 7:45 min/km
93 37,89 km 4:52:56 7:25 min/km 7:44 min/km
94 38,30 km 5:00:48 19:23 min/km 7:51 min/km
95 38,70 km 5:03:51 7:30 min/km 7:51 min/km
96 39,11 km 5:07:16 8:25 min/km 7:51 min/km
97 39,51 km 5:10:17 7:26 min/km 7:51 min/km
98 39,92 km 5:13:16 7:21 min/km 7:51 min/km
99 40,33 km 5:16:16 7:23 min/km 7:51 min/km
100 40,73 km 5:19:19 7:31 min/km 7:50 min/km
101 41,14 km 5:22:56 8:54 min/km 7:51 min/km
102 41,54 km 5:26:00 7:33 min/km 7:51 min/km
103 41,95 km 5:29:02 7:28 min/km 7:51 min/km
104 42,36 km 5:32:04 7:28 min/km 7:50 min/km
105 42,76 km 5:35:44 9:02 min/km 7:51 min/km
106 43,17 km 5:38:49 7:35 min/km 7:51 min/km
107 43,58 km 5:42:04 8:00 min/km 7:51 min/km
108 43,98 km 5:45:08 7:33 min/km 7:51 min/km
109 44,39 km 5:48:12 7:33 min/km 7:51 min/km
110 44,79 km 5:51:42 8:37 min/km 7:51 min/km
111 45,20 km 5:54:44 7:28 min/km 7:51 min/km
112 45,61 km 5:57:43 7:21 min/km 7:51 min/km
119 48,45 km 6:34:56 13:05 min/km 8:09 min/km
120 48,85 km 6:37:54 7:18 min/km 8:09 min/km
121 49,26 km 6:42:04 10:16 min/km 8:10 min/km
122 49,67 km 6:44:59 7:11 min/km 8:09 min/km
123 50,07 km 6:47:51 7:04 min/km 8:09 min/km
124 50,48 km 6:53:47 14:37 min/km 8:12 min/km
125 50,88 km 6:56:52 7:36 min/km 8:12 min/km
126 51,29 km 6:59:56 7:33 min/km 8:11 min/km
127 51,70 km 7:03:07 7:50 min/km 8:11 min/km
128 52,10 km 7:06:14 7:39 min/km 8:11 min/km
129 52,51 km 7:10:09 9:39 min/km 8:12 min/km
130 52,92 km 7:13:09 7:23 min/km 8:11 min/km
131 53,32 km 7:16:09 7:23 min/km 8:11 min/km
132 53,73 km 7:19:09 7:23 min/km 8:10 min/km
135 54,95 km 7:32:46 11:11 min/km 8:14 min/km
136 55,35 km 7:35:45 7:21 min/km 8:14 min/km
138 56,16 km 7:42:51 8:45 min/km 8:14 min/km
142 57,79 km 7:55:43 7:55 min/km 8:14 min/km
143 58,19 km 7:58:45 7:28 min/km 8:14 min/km
144 58,60 km 8:01:49 7:33 min/km 8:13 min/km
145 59,01 km 8:04:51 7:28 min/km 8:13 min/km
146 59,41 km 8:08:32 9:04 min/km 8:13 min/km
147 59,82 km 8:14:03 13:35 min/km 8:16 min/km
148 60,22 km 8:18:50 11:47 min/km 8:17 min/km
149 60,63 km 8:21:58 7:43 min/km 8:17 min/km
150 61,04 km 8:25:56 9:46 min/km 8:17 min/km
151 61,44 km 8:29:07 7:49 min/km 8:17 min/km
152 61,85 km 8:32:12 7:36 min/km 8:17 min/km
153 62,26 km 8:35:16 7:33 min/km 8:17 min/km
154 62,66 km 8:38:18 7:28 min/km 8:16 min/km
155 63,07 km 8:42:38 10:40 min/km 8:17 min/km
156 63,47 km 8:45:43 7:36 min/km 8:17 min/km
157 63,88 km 8:48:48 7:36 min/km 8:17 min/km
158 64,29 km 8:51:52 7:33 min/km 8:16 min/km
159 64,69 km 8:55:43 9:29 min/km 8:17 min/km
160 65,10 km 8:58:52 7:46 min/km 8:17 min/km
161 65,50 km 9:02:02 7:48 min/km 8:16 min/km
162 65,91 km 9:06:21 10:36 min/km 8:17 min/km
163 66,32 km 9:10:26 10:03 min/km 8:18 min/km
164 66,72 km 9:17:25 17:12 min/km 8:21 min/km
165 67,13 km 9:22:51 13:23 min/km 8:23 min/km
166 67,53 km 9:26:06 8:00 min/km 8:23 min/km
167 67,94 km 9:29:22 8:03 min/km 8:23 min/km
168 68,35 km 9:32:38 8:03 min/km 8:23 min/km
169 68,75 km 9:35:52 7:58 min/km 8:23 min/km
171 69,56 km 9:43:40 9:36 min/km 8:23 min/km
172 69,97 km 9:47:01 8:15 min/km 8:23 min/km
173 70,38 km 9:50:26 8:24 min/km 8:23 min/km
174 70,78 km 9:57:47 18:06 min/km 8:27 min/km
175 71,19 km 10:01:17 8:37 min/km 8:27 min/km
176 71,60 km 10:04:42 8:25 min/km 8:27 min/km
177 72,00 km 10:12:24 18:58 min/km 8:30 min/km
178 72,41 km 10:17:00 11:20 min/km 8:31 min/km
179 72,81 km 10:27:28 25:47 min/km 8:37 min/km
180 73,22 km 10:31:04 8:52 min/km 8:37 min/km
181 73,63 km 10:34:29 8:25 min/km 8:37 min/km
182 74,03 km 10:37:54 8:25 min/km 8:37 min/km
183 74,44 km 10:41:20 8:27 min/km 8:37 min/km
184 74,84 km 10:49:58 21:13 min/km 8:41 min/km
185 75,25 km 10:53:26 8:32 min/km 8:41 min/km
186 75,66 km 10:56:50 8:22 min/km 8:41 min/km
187 76,06 km 11:00:16 8:27 min/km 8:41 min/km
188 76,47 km 11:05:25 12:41 min/km 8:42 min/km
189 76,87 km 11:08:47 8:18 min/km 8:42 min/km
190 77,28 km 11:11:58 7:50 min/km 8:42 min/km
191 77,69 km 11:15:06 7:43 min/km 8:41 min/km
192 78,09 km 11:18:17 7:50 min/km 8:41 min/km
193 78,50 km 11:22:09 9:31 min/km 8:41 min/km
194 78,90 km 11:25:20 7:50 min/km 8:41 min/km
195 79,31 km 11:28:34 7:57 min/km 8:41 min/km
196 79,72 km 11:31:53 8:10 min/km 8:41 min/km
197 80,12 km 11:35:12 8:10 min/km 8:41 min/km
198 80,53 km 11:39:02 9:27 min/km 8:41 min/km
199 80,94 km 11:42:14 7:53 min/km 8:41 min/km
200 81,34 km 11:45:30 8:03 min/km 8:40 min/km
201 81,75 km 11:48:48 8:08 min/km 8:40 min/km
202 82,15 km 11:52:05 8:05 min/km 8:40 min/km
203 82,56 km 11:55:22 8:05 min/km 8:40 min/km
204 82,97 km 11:58:41 8:10 min/km 8:40 min/km
205 83,37 km 12:01:55 7:58 min/km 8:40 min/km
206 83,78 km 12:11:41 24:00 min/km 8:44 min/km
207 84,18 km 12:18:08 15:53 min/km 8:46 min/km
208 84,59 km 12:23:26 13:03 min/km 8:47 min/km
209 85,00 km 12:30:01 16:13 min/km 8:49 min/km
210 85,40 km 12:33:19 8:08 min/km 8:49 min/km
211 85,81 km 12:36:38 8:10 min/km 8:49 min/km
212 86,21 km 12:39:55 8:05 min/km 8:49 min/km
213 86,62 km 12:43:13 8:08 min/km 8:49 min/km
214 87,03 km 12:46:35 8:18 min/km 8:49 min/km
215 87,43 km 12:50:18 9:09 min/km 8:49 min/km
216 87,84 km 12:53:31 7:55 min/km 8:48 min/km
217 88,25 km 12:56:45 7:57 min/km 8:48 min/km
218 88,65 km 13:05:50 22:22 min/km 8:52 min/km
219 89,06 km 13:09:08 8:08 min/km 8:52 min/km
220 89,46 km 13:12:24 8:03 min/km 8:51 min/km
221 89,87 km 13:15:41 8:05 min/km 8:51 min/km
222 90,28 km 13:18:54 7:55 min/km 8:51 min/km
223 90,68 km 13:22:50 9:41 min/km 8:51 min/km
224 91,09 km 13:30:32 18:58 min/km 8:54 min/km
225 91,49 km 13:33:45 7:55 min/km 8:54 min/km
226 91,90 km 13:36:55 7:48 min/km 8:53 min/km
227 92,31 km 13:40:07 7:53 min/km 8:53 min/km
228 92,71 km 13:43:10 7:30 min/km 8:53 min/km
229 93,12 km 13:46:16 7:38 min/km 8:52 min/km
230 93,52 km 13:49:22 7:38 min/km 8:52 min/km
231 93,93 km 13:52:38 8:03 min/km 8:52 min/km
232 94,34 km 13:59:03 15:48 min/km 8:54 min/km
233 94,74 km 14:06:07 17:24 min/km 8:56 min/km
234 95,15 km 14:09:23 8:03 min/km 8:56 min/km
237 96,37 km 14:18:49 7:45 min/km 8:55 min/km
238 96,77 km 14:22:26 8:54 min/km 8:55 min/km
239 97,18 km 14:25:32 7:37 min/km 8:54 min/km
240 97,59 km 14:28:34 7:28 min/km 8:54 min/km
241 97,99 km 14:31:37 7:31 min/km 8:54 min/km
242 98,40 km 14:34:41 7:33 min/km 8:53 min/km
243 98,80 km 14:37:39 7:18 min/km 8:53 min/km
244 99,21 km 14:44:26 16:42 min/km 8:55 min/km
245 99,62 km 14:49:58 13:38 min/km 8:56 min/km
246 100,02 km 14:57:22 18:14 min/km 8:58 min/km
247 100,43 km 15:00:35 7:55 min/km 8:58 min/km
248 100,83 km 15:03:47 7:53 min/km 8:58 min/km
249 101,24 km 15:06:57 7:48 min/km 8:58 min/km
250 101,65 km 15:10:01 7:32 min/km 8:57 min/km
251 102,05 km 15:13:06 7:36 min/km 8:57 min/km
252 102,46 km 15:17:43 11:22 min/km 8:57 min/km
253 102,86 km 15:20:58 8:00 min/km 8:57 min/km
254 103,27 km 15:24:02 7:33 min/km 8:57 min/km
255 103,68 km 15:30:54 16:55 min/km 8:59 min/km
256 104,08 km 15:33:48 7:09 min/km 8:58 min/km
258 104,89 km 15:39:06 6:32 min/km 8:57 min/km
259 105,30 km 15:41:52 6:49 min/km 8:57 min/km
260 105,71 km 15:44:40 6:54 min/km 8:56 min/km
261 106,11 km 15:51:13 16:08 min/km 8:58 min/km
262 106,52 km 15:59:10 19:32 min/km 9:00 min/km
263 106,93 km 16:02:25 8:00 min/km 9:00 min/km
264 107,33 km 16:06:28 9:59 min/km 9:00 min/km
265 107,74 km 16:09:41 7:55 min/km 9:00 min/km
266 108,14 km 16:12:53 7:53 min/km 9:00 min/km
267 108,55 km 16:16:04 7:50 min/km 9:00 min/km
268 108,96 km 16:19:14 7:48 min/km 8:59 min/km
269 109,36 km 16:22:25 7:50 min/km 8:59 min/km
270 109,77 km 16:28:07 14:02 min/km 9:00 min/km
271 110,17 km 16:31:22 8:00 min/km 9:00 min/km
272 110,58 km 16:34:34 7:53 min/km 9:00 min/km
273 110,99 km 16:40:20 14:10 min/km 9:01 min/km
274 111,39 km 16:47:51 18:31 min/km 9:03 min/km
275 111,80 km 16:51:04 7:55 min/km 9:03 min/km
276 112,20 km 16:54:13 7:46 min/km 9:02 min/km
277 112,61 km 16:57:21 7:43 min/km 9:02 min/km
278 113,02 km 17:00:46 8:25 min/km 9:02 min/km
279 113,42 km 17:03:52 7:38 min/km 9:02 min/km
280 113,83 km 17:07:01 7:46 min/km 9:01 min/km
281 114,23 km 17:10:09 7:43 min/km 9:01 min/km
282 114,64 km 17:16:04 14:34 min/km 9:02 min/km
283 115,05 km 17:20:57 12:02 min/km 9:03 min/km
284 115,45 km 17:27:55 17:07 min/km 9:05 min/km
285 115,86 km 17:31:12 8:05 min/km 9:04 min/km
286 116,27 km 17:34:26 7:58 min/km 9:04 min/km
287 116,67 km 17:37:39 7:55 min/km 9:04 min/km
288 117,08 km 17:40:53 7:58 min/km 9:04 min/km
289 117,48 km 17:44:30 8:54 min/km 9:04 min/km
290 117,89 km 17:47:37 7:41 min/km 9:03 min/km
291 118,30 km 17:50:45 7:43 min/km 9:03 min/km
292 118,70 km 17:54:30 9:14 min/km 9:03 min/km
293 119,11 km 17:57:37 7:41 min/km 9:03 min/km
294 119,51 km 18:01:38 9:54 min/km 9:03 min/km
296 120,33 km 18:13:03 14:03 min/km 9:05 min/km
297 120,73 km 18:18:38 13:45 min/km 9:06 min/km
298 121,14 km 18:22:25 9:19 min/km 9:06 min/km
299 121,54 km 18:25:38 7:55 min/km 9:06 min/km
300 121,95 km 18:28:51 7:55 min/km 9:06 min/km
301 122,36 km 18:34:55 14:57 min/km 9:07 min/km
302 122,76 km 18:39:32 11:22 min/km 9:07 min/km
303 123,17 km 18:42:46 7:58 min/km 9:07 min/km
304 123,57 km 18:45:58 7:53 min/km 9:07 min/km
305 123,98 km 18:49:35 8:54 min/km 9:07 min/km
306 124,39 km 18:52:44 7:44 min/km 9:06 min/km
307 124,79 km 18:55:52 7:43 min/km 9:06 min/km
308 125,20 km 19:00:34 11:35 min/km 9:07 min/km
309 125,61 km 19:04:17 9:09 min/km 9:07 min/km
310 126,01 km 19:07:44 8:30 min/km 9:06 min/km
311 126,42 km 19:11:29 9:14 min/km 9:07 min/km
312 126,82 km 19:14:45 8:03 min/km 9:06 min/km
313 127,23 km 19:17:54 7:46 min/km 9:06 min/km
314 127,64 km 19:21:03 7:46 min/km 9:06 min/km
315 128,04 km 19:24:13 7:48 min/km 9:06 min/km
316 128,45 km 19:29:35 13:13 min/km 9:06 min/km
318 129,26 km 19:36:17 8:14 min/km 9:06 min/km
319 129,67 km 19:41:40 13:16 min/km 9:07 min/km
320 130,07 km 19:45:18 8:57 min/km 9:07 min/km
321 130,48 km 19:49:18 9:51 min/km 9:07 min/km
323 131,29 km 19:55:49 8:02 min/km 9:06 min/km
324 131,70 km 20:00:26 11:22 min/km 9:07 min/km
325 132,10 km 20:05:17 11:57 min/km 9:07 min/km
326 132,51 km 20:09:39 10:45 min/km 9:08 min/km
327 132,91 km 20:27:32 44:03 min/km 9:14 min/km
328 133,32 km 20:31:57 10:51 min/km 9:14 min/km
329 133,73 km 20:37:39 14:02 min/km 9:15 min/km
332 134,95 km 20:56:13 15:15 min/km 9:19 min/km
333 135,35 km 21:00:51 11:25 min/km 9:19 min/km
334 135,76 km 21:06:00 12:41 min/km 9:20 min/km
335 136,16 km 21:11:32 13:38 min/km 9:20 min/km
336 136,57 km 21:16:35 12:26 min/km 9:21 min/km
337 136,98 km 21:21:13 11:25 min/km 9:21 min/km
338 137,38 km 21:30:31 22:54 min/km 9:24 min/km
339 137,79 km 21:36:30 14:42 min/km 9:25 min/km
340 138,19 km 21:41:51 13:11 min/km 9:25 min/km
341 138,60 km 21:47:46 14:34 min/km 9:26 min/km
342 139,01 km 21:53:31 14:10 min/km 9:27 min/km
343 139,41 km 21:59:31 14:47 min/km 9:28 min/km
344 139,82 km 22:05:10 13:55 min/km 9:29 min/km
345 140,22 km 22:10:50 13:57 min/km 9:29 min/km
346 140,63 km 22:16:53 14:54 min/km 9:30 min/km
347 141,04 km 22:22:57 14:57 min/km 9:31 min/km
348 141,44 km 22:28:50 14:29 min/km 9:32 min/km
349 141,85 km 22:35:27 16:18 min/km 9:33 min/km
350 142,25 km 22:50:09 36:12 min/km 9:38 min/km
351 142,66 km 22:56:57 16:42 min/km 9:39 min/km
352 143,07 km 23:08:30 28:27 min/km 9:42 min/km
353 143,47 km 23:17:57 23:17 min/km 9:45 min/km
354 143,88 km 23:24:44 16:42 min/km 9:46 min/km
355 144,29 km 23:30:13 13:30 min/km 9:46 min/km
356 144,69 km 23:36:49 16:15 min/km 9:48 min/km
357 145,10 km 23:42:37 14:17 min/km 9:48 min/km
358 145,50 km 23:48:37 14:47 min/km 9:49 min/km
359 145,91 km 23:53:26 11:52 min/km 9:49 min/km
360 146,32 km 23:56:53 8:30 min/km 9:49 min/km
361 146,77 km 23:59:41 6:13 min/km 9:49 min/km