Skövde Ultrafestival 2024

Återigen är det dags för Skövde Ultrafestival, i år för sista gången på Södermalms IP.
Under helgen avgörs lopp över 6, 12, 24 och 48 timmar samt 100 km.

Visar mellantider för Enell Alfons
24 TIMMARS HERRAR Msen
VarvDistansTidVarvtempoTempo
2 0,94 km 4:33 4:52 min/km 4:52 min/km
3 1,34 km 6:33 4:56 min/km 4:53 min/km
5 2,15 km 10:38 5:02 min/km 4:56 min/km
6 2,56 km 12:41 5:02 min/km 4:57 min/km
8 3,37 km 16:48 5:04 min/km 4:59 min/km
9 3,78 km 18:49 4:58 min/km 4:59 min/km
11 4,59 km 22:58 5:07 min/km 5:00 min/km
12 5,00 km 25:00 5:00 min/km 5:00 min/km
13 5,40 km 27:04 5:05 min/km 5:01 min/km
15 6,21 km 31:11 5:04 min/km 5:01 min/km
16 6,62 km 33:14 5:03 min/km 5:01 min/km
18 7,43 km 37:22 5:05 min/km 5:02 min/km
19 7,84 km 39:24 5:00 min/km 5:02 min/km
21 8,65 km 43:32 5:05 min/km 5:02 min/km
22 9,06 km 45:33 4:58 min/km 5:02 min/km
24 9,87 km 49:38 5:02 min/km 5:02 min/km
26 10,68 km 55:40 7:26 min/km 5:13 min/km
27 11,09 km 57:44 5:05 min/km 5:12 min/km
29 11,90 km 1:01:47 4:59 min/km 5:12 min/km
30 12,31 km 1:03:48 4:58 min/km 5:11 min/km
31 12,71 km 1:05:48 4:56 min/km 5:11 min/km
34 13,93 km 1:10:12 3:37 min/km 5:02 min/km
36 14,74 km 1:13:53 4:32 min/km 5:01 min/km
39 15,96 km 1:19:57 4:59 min/km 5:01 min/km
40 16,37 km 1:21:58 4:58 min/km 5:00 min/km
42 17,18 km 1:26:01 4:59 min/km 5:00 min/km
43 17,59 km 1:28:03 5:00 min/km 5:00 min/km
44 17,99 km 1:30:58 7:11 min/km 5:03 min/km
46 18,80 km 1:34:57 4:54 min/km 5:03 min/km
47 19,21 km 1:36:56 4:53 min/km 5:03 min/km
49 20,02 km 1:41:01 5:02 min/km 5:03 min/km
50 20,43 km 1:43:03 5:00 min/km 5:03 min/km
51 20,83 km 1:45:06 5:03 min/km 5:03 min/km
53 21,65 km 1:49:12 5:03 min/km 5:03 min/km
54 22,05 km 1:51:13 4:58 min/km 5:03 min/km
56 22,86 km 1:55:19 5:03 min/km 5:03 min/km
57 23,27 km 1:57:20 4:58 min/km 5:03 min/km
59 24,08 km 2:01:20 4:56 min/km 5:02 min/km
60 24,49 km 2:03:22 5:00 min/km 5:02 min/km
62 25,30 km 2:07:30 5:05 min/km 5:02 min/km
63 25,71 km 2:09:30 4:56 min/km 5:02 min/km
65 26,52 km 2:13:34 5:00 min/km 5:02 min/km
66 26,93 km 2:15:36 5:00 min/km 5:02 min/km
68 27,74 km 2:19:38 4:58 min/km 5:02 min/km
69 28,14 km 2:21:39 4:58 min/km 5:02 min/km
71 28,96 km 2:25:44 5:02 min/km 5:02 min/km
72 29,36 km 2:27:46 5:00 min/km 5:02 min/km
74 30,17 km 2:31:48 4:58 min/km 5:02 min/km
75 30,58 km 2:33:49 4:58 min/km 5:02 min/km
77 31,39 km 2:37:55 5:03 min/km 5:02 min/km
78 31,80 km 2:39:57 5:00 min/km 5:02 min/km
80 32,61 km 2:43:59 4:58 min/km 5:02 min/km
81 33,02 km 2:46:00 4:58 min/km 5:02 min/km
83 33,83 km 2:50:05 5:02 min/km 5:02 min/km
84 34,24 km 2:52:08 5:02 min/km 5:02 min/km
85 34,64 km 2:54:09 4:58 min/km 5:02 min/km
87 35,45 km 2:58:13 5:00 min/km 5:02 min/km
88 35,86 km 3:00:21 5:15 min/km 5:02 min/km
90 36,67 km 3:04:13 4:46 min/km 5:01 min/km
92 37,48 km 3:08:07 4:48 min/km 5:01 min/km
93 37,89 km 3:10:06 4:53 min/km 5:01 min/km
95 38,70 km 3:13:57 4:44 min/km 5:01 min/km
96 39,11 km 3:15:54 4:48 min/km 5:01 min/km
98 39,92 km 3:19:49 4:49 min/km 5:00 min/km
99 40,33 km 3:21:47 4:51 min/km 5:00 min/km
101 41,14 km 3:25:46 4:54 min/km 5:00 min/km
102 41,54 km 3:27:42 4:46 min/km 5:00 min/km
104 42,36 km 3:31:39 4:52 min/km 5:00 min/km
105 42,76 km 3:33:37 4:51 min/km 5:00 min/km
107 43,58 km 3:37:42 5:01 min/km 5:00 min/km
108 43,98 km 3:39:39 4:48 min/km 5:00 min/km
110 44,79 km 3:43:35 4:51 min/km 4:59 min/km
111 45,20 km 3:45:32 4:48 min/km 4:59 min/km
113 46,01 km 3:49:32 4:56 min/km 4:59 min/km
114 46,42 km 3:51:25 4:38 min/km 4:59 min/km
116 47,23 km 3:55:22 4:52 min/km 4:59 min/km
117 47,64 km 3:57:19 4:47 min/km 4:59 min/km
119 48,45 km 4:01:11 4:46 min/km 4:59 min/km
120 48,85 km 4:03:06 4:43 min/km 4:59 min/km
121 49,26 km 4:07:01 9:39 min/km 5:01 min/km
123 50,07 km 4:10:55 4:48 min/km 5:01 min/km
124 50,48 km 4:12:51 4:46 min/km 5:01 min/km
127 51,70 km 4:16:34 3:03 min/km 4:58 min/km
128 52,10 km 4:18:30 4:45 min/km 4:58 min/km
130 52,92 km 4:22:24 4:48 min/km 4:58 min/km
131 53,32 km 4:24:19 4:43 min/km 4:57 min/km
133 54,13 km 4:28:10 4:44 min/km 4:57 min/km
135 54,95 km 4:32:02 4:46 min/km 4:57 min/km
136 55,35 km 4:33:59 4:48 min/km 4:57 min/km
138 56,16 km 4:37:51 4:46 min/km 4:57 min/km
139 56,57 km 4:39:49 4:50 min/km 4:57 min/km
145 59,01 km 4:51:24 4:45 min/km 4:56 min/km
147 59,82 km 4:55:15 4:44 min/km 4:56 min/km
149 60,63 km 4:59:06 4:44 min/km 4:56 min/km
150 61,04 km 5:01:04 4:51 min/km 4:56 min/km
152 61,85 km 5:05:00 4:50 min/km 4:56 min/km
153 62,26 km 5:06:56 4:46 min/km 4:56 min/km
155 63,07 km 5:10:54 4:53 min/km 4:56 min/km
156 63,47 km 5:12:49 4:43 min/km 4:56 min/km
158 64,29 km 5:16:47 4:53 min/km 4:56 min/km
159 64,69 km 5:18:45 4:51 min/km 4:56 min/km
161 65,50 km 5:22:39 4:48 min/km 4:56 min/km
162 65,91 km 5:24:39 4:55 min/km 4:56 min/km
164 66,72 km 5:28:35 4:51 min/km 4:55 min/km
165 67,13 km 5:30:33 4:51 min/km 4:55 min/km
167 67,94 km 5:34:28 4:49 min/km 4:55 min/km
168 68,35 km 5:36:27 4:53 min/km 4:55 min/km
170 69,16 km 5:40:22 4:49 min/km 4:55 min/km
171 69,56 km 5:42:20 4:51 min/km 4:55 min/km
173 70,38 km 5:46:18 4:53 min/km 4:55 min/km
175 71,19 km 5:50:10 4:46 min/km 4:55 min/km
176 71,60 km 5:52:09 4:53 min/km 4:55 min/km
178 72,41 km 5:56:11 4:58 min/km 4:55 min/km
180 73,22 km 6:00:06 4:49 min/km 4:55 min/km
197 80,12 km 6:34:32 4:59 min/km 4:55 min/km
198 80,53 km 6:36:35 5:03 min/km 4:55 min/km
200 81,34 km 6:40:39 5:00 min/km 4:56 min/km
201 81,75 km 6:42:41 5:00 min/km 4:56 min/km
203 82,56 km 6:46:43 4:58 min/km 4:56 min/km
204 82,97 km 6:48:45 5:00 min/km 4:56 min/km
206 83,78 km 6:52:49 5:00 min/km 4:56 min/km
207 84,18 km 6:54:49 4:56 min/km 4:56 min/km
209 85,00 km 6:58:42 4:47 min/km 4:56 min/km
210 85,40 km 7:01:05 5:52 min/km 4:56 min/km
212 86,21 km 7:04:53 4:41 min/km 4:56 min/km
213 86,62 km 7:06:46 4:38 min/km 4:56 min/km
215 87,43 km 7:10:35 4:42 min/km 4:55 min/km
216 87,84 km 7:12:33 4:51 min/km 4:55 min/km
218 88,65 km 7:16:23 4:43 min/km 4:55 min/km
219 89,06 km 7:18:19 4:46 min/km 4:55 min/km
221 89,87 km 7:22:11 4:46 min/km 4:55 min/km
222 90,28 km 7:24:07 4:46 min/km 4:55 min/km
227 92,31 km 7:34:13 4:59 min/km 4:55 min/km
228 92,71 km 7:36:05 4:35 min/km 4:55 min/km
232 94,34 km 7:43:53 4:48 min/km 4:55 min/km
238 96,77 km 7:55:28 4:45 min/km 4:55 min/km
239 97,18 km 7:57:22 4:40 min/km 4:55 min/km
240 97,59 km 7:59:12 4:31 min/km 4:55 min/km
242 98,40 km 8:07:46 10:33 min/km 4:57 min/km
243 98,80 km 8:09:47 4:58 min/km 4:57 min/km
245 99,62 km 8:13:48 4:57 min/km 4:57 min/km
246 100,02 km 8:15:47 4:53 min/km 4:57 min/km
248 100,83 km 8:19:45 4:53 min/km 4:57 min/km
249 101,24 km 8:21:44 4:53 min/km 4:57 min/km
251 102,05 km 8:25:41 4:52 min/km 4:57 min/km
252 102,46 km 8:27:40 4:53 min/km 4:57 min/km
254 103,27 km 8:31:35 4:49 min/km 4:57 min/km
255 103,68 km 8:33:35 4:56 min/km 4:57 min/km
257 104,49 km 8:37:32 4:52 min/km 4:57 min/km
258 104,89 km 8:39:30 4:51 min/km 4:57 min/km
260 105,71 km 8:43:27 4:52 min/km 4:57 min/km
261 106,11 km 8:45:28 4:58 min/km 4:57 min/km
263 106,93 km 8:49:25 4:52 min/km 4:57 min/km
264 107,33 km 8:51:23 4:51 min/km 4:57 min/km
266 108,14 km 8:55:20 4:52 min/km 4:57 min/km
267 108,55 km 8:57:28 5:15 min/km 4:57 min/km
269 109,36 km 9:01:16 4:41 min/km 4:57 min/km
271 110,17 km 9:05:05 4:42 min/km 4:57 min/km
272 110,58 km 9:06:59 4:41 min/km 4:57 min/km
274 111,39 km 9:10:51 4:45 min/km 4:57 min/km
275 111,80 km 9:12:46 4:43 min/km 4:57 min/km
277 112,61 km 9:16:32 4:38 min/km 4:57 min/km
278 113,02 km 9:18:27 4:43 min/km 4:56 min/km
280 113,83 km 9:22:17 4:43 min/km 4:56 min/km
282 114,64 km 9:26:06 4:42 min/km 4:56 min/km
283 115,05 km 9:28:02 4:46 min/km 4:56 min/km
285 115,86 km 9:31:56 4:48 min/km 4:56 min/km
286 116,27 km 9:33:51 4:43 min/km 4:56 min/km
288 117,08 km 9:38:08 5:17 min/km 4:56 min/km
291 118,30 km 9:44:04 4:52 min/km 4:56 min/km
292 118,70 km 9:46:03 4:53 min/km 4:56 min/km
294 119,51 km 9:50:00 4:52 min/km 4:56 min/km
295 119,92 km 9:51:59 4:52 min/km 4:56 min/km
297 120,73 km 9:55:58 4:54 min/km 4:56 min/km
298 121,14 km 9:57:56 4:51 min/km 4:56 min/km
300 121,95 km 10:01:46 4:43 min/km 4:56 min/km
301 122,36 km 10:03:49 5:03 min/km 4:56 min/km
303 123,17 km 10:07:55 5:03 min/km 4:56 min/km
304 123,57 km 10:09:56 4:58 min/km 4:56 min/km
306 124,39 km 10:14:06 5:08 min/km 4:56 min/km
307 124,79 km 10:16:08 5:00 min/km 4:56 min/km
309 125,61 km 10:20:08 4:56 min/km 4:56 min/km
310 126,01 km 10:22:15 5:13 min/km 4:56 min/km
311 126,42 km 10:24:24 5:18 min/km 4:56 min/km
313 127,23 km 10:28:58 5:37 min/km 4:57 min/km
314 127,64 km 10:43:56 36:52 min/km 5:03 min/km
316 128,45 km 10:49:59 7:27 min/km 5:04 min/km
317 128,85 km 10:52:20 5:46 min/km 5:04 min/km
318 129,26 km 10:54:38 5:40 min/km 5:04 min/km
320 130,07 km 10:59:25 5:53 min/km 5:04 min/km
321 130,48 km 11:03:31 10:06 min/km 5:05 min/km
323 131,29 km 11:07:51 5:20 min/km 5:05 min/km
324 131,70 km 11:09:56 5:08 min/km 5:05 min/km
326 132,51 km 11:14:09 5:12 min/km 5:05 min/km
327 132,91 km 11:16:12 5:03 min/km 5:05 min/km
329 133,73 km 11:20:21 5:06 min/km 5:05 min/km
330 134,13 km 11:22:27 5:10 min/km 5:05 min/km
332 134,95 km 11:26:14 4:40 min/km 5:05 min/km
333 135,35 km 11:28:22 5:15 min/km 5:05 min/km
334 135,76 km 11:30:31 5:18 min/km 5:05 min/km
335 136,16 km 11:33:41 7:48 min/km 5:06 min/km
337 136,98 km 11:38:10 5:31 min/km 5:06 min/km
338 137,38 km 11:40:24 5:30 min/km 5:06 min/km
339 137,79 km 11:42:41 5:37 min/km 5:06 min/km
340 138,19 km 11:44:58 5:37 min/km 5:06 min/km
342 139,01 km 11:50:10 6:24 min/km 5:07 min/km
343 139,41 km 11:52:26 5:35 min/km 5:07 min/km
344 139,82 km 11:54:45 5:42 min/km 5:07 min/km
345 140,22 km 11:57:08 5:52 min/km 5:07 min/km
346 140,63 km 11:59:37 6:07 min/km 5:07 min/km
347 141,04 km 12:02:53 8:03 min/km 5:08 min/km
348 141,44 km 12:46:33 107:33 min/km 5:25 min/km
349 141,85 km 12:51:00 10:58 min/km 5:26 min/km
351 142,66 km 12:56:21 6:35 min/km 5:27 min/km
352 143,07 km 12:58:42 5:47 min/km 5:27 min/km
353 143,47 km 13:00:58 5:35 min/km 5:27 min/km
355 144,29 km 13:05:32 5:37 min/km 5:27 min/km
356 144,69 km 13:10:05 11:12 min/km 5:28 min/km
357 145,10 km 13:13:17 7:53 min/km 5:28 min/km
358 145,50 km 13:15:38 5:47 min/km 5:28 min/km
360 146,32 km 13:20:21 5:49 min/km 5:28 min/km
361 146,72 km 13:22:41 5:45 min/km 5:28 min/km
362 147,13 km 13:24:58 5:37 min/km 5:28 min/km
363 147,53 km 13:27:17 5:42 min/km 5:28 min/km
364 147,94 km 13:31:51 11:15 min/km 5:29 min/km
365 148,35 km 13:34:08 5:37 min/km 5:29 min/km
366 148,75 km 13:37:16 7:43 min/km 5:30 min/km
367 149,16 km 13:39:47 6:12 min/km 5:30 min/km
369 149,97 km 13:44:39 6:00 min/km 5:30 min/km
370 150,38 km 13:47:02 5:52 min/km 5:30 min/km
371 150,78 km 13:49:25 5:52 min/km 5:30 min/km
372 151,19 km 13:51:46 5:47 min/km 5:30 min/km
374 152,00 km 13:56:32 5:52 min/km 5:30 min/km
375 152,41 km 13:58:55 5:52 min/km 5:30 min/km
376 152,81 km 14:01:18 5:52 min/km 5:30 min/km
377 153,22 km 14:03:52 6:19 min/km 5:30 min/km
379 154,03 km 14:08:41 5:56 min/km 5:31 min/km
382 155,25 km 14:20:55 10:03 min/km 5:33 min/km
383 155,66 km 14:23:32 6:27 min/km 5:33 min/km
384 156,06 km 14:26:00 6:04 min/km 5:33 min/km
385 156,47 km 14:28:27 6:02 min/km 5:33 min/km
386 156,87 km 14:31:08 6:37 min/km 5:33 min/km
387 157,28 km 14:33:35 6:02 min/km 5:33 min/km
389 158,09 km 14:38:32 6:06 min/km 5:33 min/km
390 158,50 km 14:40:55 5:52 min/km 5:33 min/km
391 158,90 km 14:43:23 6:05 min/km 5:34 min/km
392 159,31 km 14:46:02 6:32 min/km 5:34 min/km
394 160,12 km 14:51:00 6:07 min/km 5:34 min/km
396 160,94 km 14:56:43 7:02 min/km 5:34 min/km
397 161,34 km 14:59:28 6:46 min/km 5:34 min/km
398 161,75 km 15:02:12 6:44 min/km 5:35 min/km
399 162,15 km 15:33:35 77:18 min/km 5:45 min/km
400 162,56 km 15:47:27 34:09 min/km 5:50 min/km
401 162,97 km 15:52:27 12:19 min/km 5:51 min/km
402 163,37 km 15:57:48 13:11 min/km 5:52 min/km
403 163,78 km 16:05:03 17:51 min/km 5:54 min/km
404 164,18 km 16:09:31 11:00 min/km 5:54 min/km
406 165,00 km 16:15:02 6:47 min/km 5:55 min/km
407 165,40 km 16:17:36 6:19 min/km 5:55 min/km
408 165,81 km 16:20:13 6:27 min/km 5:55 min/km
409 166,21 km 16:22:40 6:02 min/km 5:55 min/km
410 166,62 km 16:25:08 6:05 min/km 5:55 min/km
412 167,43 km 16:30:12 6:14 min/km 5:55 min/km
413 167,84 km 16:32:42 6:09 min/km 5:55 min/km
414 168,24 km 16:35:03 5:47 min/km 5:55 min/km
415 168,65 km 16:37:31 6:05 min/km 5:55 min/km
416 169,06 km 16:39:57 6:00 min/km 5:55 min/km
417 169,46 km 16:42:19 5:49 min/km 5:55 min/km
418 169,87 km 16:47:27 12:39 min/km 5:56 min/km
419 170,28 km 16:49:54 6:02 min/km 5:56 min/km
420 170,68 km 16:52:21 6:02 min/km 5:56 min/km
422 171,49 km 16:57:03 5:47 min/km 5:56 min/km
423 171,90 km 16:59:26 5:52 min/km 5:56 min/km
424 172,31 km 17:01:49 5:52 min/km 5:56 min/km
425 172,71 km 17:04:14 5:57 min/km 5:56 min/km
427 173,52 km 17:09:09 6:03 min/km 5:56 min/km
428 173,93 km 17:11:31 5:49 min/km 5:56 min/km
429 174,34 km 17:13:53 5:50 min/km 5:56 min/km
430 174,74 km 17:16:22 6:07 min/km 5:56 min/km
432 175,55 km 17:21:18 6:05 min/km 5:56 min/km
434 176,37 km 17:30:06 10:50 min/km 5:57 min/km
435 176,77 km 17:32:33 6:02 min/km 5:57 min/km
436 177,18 km 17:35:05 6:14 min/km 5:57 min/km
438 177,99 km 17:42:14 8:48 min/km 5:58 min/km
439 178,40 km 17:44:41 6:01 min/km 5:58 min/km
440 178,80 km 17:47:18 6:27 min/km 5:58 min/km
441 179,21 km 17:49:54 6:24 min/km 5:58 min/km
442 179,62 km 17:55:38 14:07 min/km 5:59 min/km
443 180,02 km 17:58:16 6:29 min/km 5:59 min/km
444 180,43 km 18:01:14 7:18 min/km 6:00 min/km
445 180,83 km 18:04:59 9:14 min/km 6:00 min/km
446 181,24 km 18:07:55 7:13 min/km 6:00 min/km
447 181,65 km 18:11:55 9:51 min/km 6:01 min/km
448 182,05 km 18:15:10 8:00 min/km 6:01 min/km
449 182,46 km 18:59:59 110:23 min/km 6:15 min/km
450 182,86 km 19:05:35 13:46 min/km 6:16 min/km
451 183,27 km 19:10:10 11:17 min/km 6:17 min/km
452 183,68 km 19:13:13 7:31 min/km 6:17 min/km
453 184,08 km 19:16:19 7:38 min/km 6:17 min/km
454 184,49 km 19:19:56 8:54 min/km 6:17 min/km
455 184,89 km 19:23:07 7:50 min/km 6:17 min/km
456 185,30 km 19:29:10 14:54 min/km 6:19 min/km
459 186,52 km 19:37:10 6:34 min/km 6:19 min/km
460 186,92 km 19:39:41 6:12 min/km 6:19 min/km
461 187,33 km 19:42:14 6:17 min/km 6:19 min/km
462 187,74 km 19:44:41 6:01 min/km 6:19 min/km
464 188,55 km 19:56:00 13:56 min/km 6:21 min/km
465 188,96 km 20:00:16 10:31 min/km 6:21 min/km
466 189,36 km 20:04:23 10:08 min/km 6:22 min/km
467 189,77 km 20:06:57 6:19 min/km 6:22 min/km
469 190,58 km 20:10:32 4:25 min/km 6:21 min/km
471 191,39 km 20:12:45 2:44 min/km 6:20 min/km
473 192,20 km 20:16:48 4:59 min/km 6:20 min/km
474 192,61 km 20:19:16 6:05 min/km 6:20 min/km
475 193,02 km 20:21:43 6:02 min/km 6:20 min/km
476 193,42 km 20:24:10 6:02 min/km 6:20 min/km
477 193,83 km 20:26:37 6:02 min/km 6:20 min/km
479 194,64 km 20:31:36 6:08 min/km 6:20 min/km
480 195,05 km 20:34:03 6:02 min/km 6:20 min/km
481 195,45 km 20:36:30 6:02 min/km 6:20 min/km
482 195,86 km 20:39:04 6:19 min/km 6:20 min/km
487 197,89 km 20:58:36 9:37 min/km 6:22 min/km
488 198,30 km 21:02:26 9:27 min/km 6:22 min/km
489 198,70 km 21:05:44 8:08 min/km 6:22 min/km
490 199,11 km 21:08:23 6:32 min/km 6:22 min/km
491 199,51 km 21:13:49 13:23 min/km 6:23 min/km
492 199,92 km 21:17:21 8:42 min/km 6:23 min/km
493 200,33 km 21:21:11 9:27 min/km 6:24 min/km
494 200,73 km 21:28:14 17:22 min/km 6:25 min/km
495 201,14 km 21:33:13 12:15 min/km 6:26 min/km
496 201,54 km 21:37:47 11:15 min/km 6:26 min/km
497 201,95 km 21:42:12 10:53 min/km 6:27 min/km
498 202,36 km 21:46:44 11:10 min/km 6:27 min/km
499 202,76 km 21:51:24 11:30 min/km 6:28 min/km
500 203,17 km 21:56:03 11:27 min/km 6:29 min/km
501 203,57 km 21:58:33 6:09 min/km 6:29 min/km
502 203,98 km 22:01:03 6:09 min/km 6:29 min/km
503 204,39 km 22:05:52 11:52 min/km 6:29 min/km
504 204,79 km 22:09:59 10:08 min/km 6:30 min/km
505 205,20 km 22:13:47 9:22 min/km 6:30 min/km
506 205,61 km 22:17:34 9:18 min/km 6:30 min/km
507 206,01 km 22:21:34 9:51 min/km 6:31 min/km
508 206,42 km 22:26:35 12:21 min/km 6:31 min/km
509 206,82 km 22:33:16 16:28 min/km 6:33 min/km
510 207,23 km 22:41:03 19:10 min/km 6:34 min/km
511 207,64 km 22:47:11 15:06 min/km 6:35 min/km
512 208,04 km 22:52:51 13:57 min/km 6:36 min/km
513 208,45 km 23:12:09 47:32 min/km 6:41 min/km
514 208,85 km 23:18:59 16:50 min/km 6:42 min/km
515 209,26 km 23:24:58 14:44 min/km 6:43 min/km
516 209,67 km 23:31:07 15:09 min/km 6:44 min/km
517 210,07 km 23:37:37 15:58 min/km 6:45 min/km
518 210,48 km 23:43:05 13:28 min/km 6:46 min/km
519 210,88 km 23:48:16 12:46 min/km 6:46 min/km
520 211,29 km 23:54:03 14:15 min/km 6:47 min/km
521 211,72 km 23:59:28 12:38 min/km 6:48 min/km