Skövde Ultrafestival 2024

Återigen är det dags för Skövde Ultrafestival, i år för sista gången på Södermalms IP.
Under helgen avgörs lopp över 6, 12, 24 och 48 timmar samt 100 km.

Visar mellantider för Zehler Håkan
24 TIMMARS HERRAR Msen
VarvDistansTidVarvtempoTempo
1 0,53 km 3:56 7:26 min/km 7:26 min/km
2 0,94 km 6:59 7:31 min/km 7:28 min/km
3 1,34 km 10:04 7:36 min/km 7:30 min/km
4 1,75 km 13:11 7:41 min/km 7:33 min/km
5 2,15 km 16:17 7:38 min/km 7:34 min/km
6 2,56 km 19:25 7:42 min/km 7:35 min/km
7 2,97 km 22:33 7:43 min/km 7:36 min/km
8 3,37 km 25:46 7:55 min/km 7:38 min/km
9 3,78 km 28:57 7:50 min/km 7:40 min/km
10 4,18 km 32:06 7:46 min/km 7:40 min/km
11 4,59 km 35:15 7:46 min/km 7:41 min/km
12 5,00 km 38:27 7:53 min/km 7:42 min/km
13 5,40 km 41:41 7:58 min/km 7:43 min/km
14 5,81 km 44:52 7:50 min/km 7:43 min/km
15 6,21 km 48:07 8:00 min/km 7:45 min/km
16 6,62 km 51:18 7:50 min/km 7:45 min/km
17 7,03 km 54:31 7:54 min/km 7:45 min/km
18 7,43 km 57:43 7:53 min/km 7:46 min/km
19 7,84 km 1:00:55 7:53 min/km 7:46 min/km
20 8,25 km 1:04:08 7:55 min/km 7:47 min/km
22 9,06 km 1:10:35 7:57 min/km 7:48 min/km
23 9,46 km 1:13:48 7:55 min/km 7:48 min/km
24 9,87 km 1:17:01 7:55 min/km 7:48 min/km
25 10,28 km 1:20:13 7:53 min/km 7:48 min/km
26 10,68 km 1:23:27 7:58 min/km 7:49 min/km
27 11,09 km 1:26:42 8:00 min/km 7:49 min/km
28 11,49 km 1:29:53 7:49 min/km 7:49 min/km
29 11,90 km 1:36:21 15:56 min/km 8:06 min/km
30 12,31 km 1:39:56 8:50 min/km 8:07 min/km
31 12,71 km 1:43:07 7:50 min/km 8:07 min/km
32 13,12 km 1:46:14 7:41 min/km 8:06 min/km
33 13,52 km 1:49:23 7:46 min/km 8:05 min/km
34 13,93 km 1:52:31 7:43 min/km 8:05 min/km
35 14,34 km 1:55:42 7:50 min/km 8:04 min/km
36 14,74 km 1:58:53 7:50 min/km 8:04 min/km
37 15,15 km 2:02:06 7:55 min/km 8:04 min/km
38 15,55 km 2:05:14 7:43 min/km 8:03 min/km
39 15,96 km 2:08:24 7:47 min/km 8:03 min/km
40 16,37 km 2:11:32 7:43 min/km 8:02 min/km
41 16,77 km 2:14:43 7:50 min/km 8:02 min/km
42 17,18 km 2:17:53 7:48 min/km 8:02 min/km
43 17,59 km 2:21:02 7:46 min/km 8:01 min/km
44 17,99 km 2:24:13 7:50 min/km 8:01 min/km
45 18,40 km 2:27:21 7:43 min/km 8:01 min/km
46 18,80 km 2:30:41 8:13 min/km 8:01 min/km
47 19,21 km 2:34:01 8:13 min/km 8:01 min/km
48 19,62 km 2:37:21 8:13 min/km 8:01 min/km
49 20,02 km 2:40:37 8:03 min/km 8:01 min/km
50 20,43 km 2:43:56 8:09 min/km 8:01 min/km
51 20,83 km 2:47:11 8:00 min/km 8:01 min/km
52 21,24 km 2:50:29 8:08 min/km 8:02 min/km
53 21,65 km 2:53:55 8:27 min/km 8:02 min/km
54 22,05 km 2:57:16 8:15 min/km 8:02 min/km
55 22,46 km 3:00:34 8:08 min/km 8:02 min/km
56 22,86 km 3:03:49 8:00 min/km 8:02 min/km
57 23,27 km 3:07:05 8:03 min/km 8:02 min/km
58 23,68 km 3:10:19 7:58 min/km 8:02 min/km
59 24,08 km 3:13:39 8:13 min/km 8:02 min/km
60 24,49 km 3:17:02 8:20 min/km 8:03 min/km
61 24,89 km 3:20:17 8:00 min/km 8:03 min/km
62 25,30 km 3:23:36 8:09 min/km 8:03 min/km
63 25,71 km 3:27:53 10:33 min/km 8:05 min/km
64 26,11 km 3:31:04 7:50 min/km 8:05 min/km
65 26,52 km 3:34:07 7:31 min/km 8:04 min/km
66 26,93 km 3:37:13 7:38 min/km 8:04 min/km
67 27,33 km 3:40:15 7:28 min/km 8:04 min/km
68 27,74 km 3:43:23 7:43 min/km 8:03 min/km
69 28,14 km 3:46:28 7:36 min/km 8:03 min/km
70 28,55 km 3:50:37 10:13 min/km 8:05 min/km
71 28,96 km 3:53:55 8:08 min/km 8:05 min/km
72 29,36 km 3:57:03 7:43 min/km 8:04 min/km
73 29,77 km 4:00:12 7:44 min/km 8:04 min/km
74 30,17 km 4:03:24 7:53 min/km 8:04 min/km
75 30,58 km 4:06:29 7:36 min/km 8:04 min/km
76 30,99 km 4:09:42 7:55 min/km 8:04 min/km
77 31,39 km 4:12:55 7:55 min/km 8:03 min/km
78 31,80 km 4:16:09 7:58 min/km 8:03 min/km
79 32,20 km 4:19:32 8:20 min/km 8:04 min/km
80 32,61 km 4:22:49 8:05 min/km 8:04 min/km
81 33,02 km 4:26:01 7:53 min/km 8:03 min/km
82 33,42 km 4:29:16 8:00 min/km 8:03 min/km
83 33,83 km 4:32:30 7:58 min/km 8:03 min/km
84 34,24 km 4:35:43 7:54 min/km 8:03 min/km
85 34,64 km 4:39:01 8:08 min/km 8:03 min/km
88 35,86 km 4:49:56 8:58 min/km 8:05 min/km
89 36,27 km 4:53:17 8:15 min/km 8:05 min/km
90 36,67 km 4:56:37 8:13 min/km 8:05 min/km
91 37,08 km 4:59:59 8:18 min/km 8:05 min/km
92 37,48 km 5:03:17 8:08 min/km 8:05 min/km
93 37,89 km 5:06:38 8:15 min/km 8:06 min/km
94 38,30 km 5:09:59 8:15 min/km 8:06 min/km
95 38,70 km 5:13:24 8:24 min/km 8:06 min/km
96 39,11 km 5:16:51 8:30 min/km 8:06 min/km
97 39,51 km 5:20:13 8:18 min/km 8:06 min/km
98 39,92 km 5:23:37 8:22 min/km 8:06 min/km
99 40,33 km 5:28:37 12:19 min/km 8:09 min/km
100 40,73 km 5:33:17 11:30 min/km 8:11 min/km
101 41,14 km 5:37:44 10:58 min/km 8:13 min/km
102 41,54 km 5:41:18 8:47 min/km 8:13 min/km
103 41,95 km 5:44:39 8:15 min/km 8:13 min/km
104 42,36 km 5:48:08 8:35 min/km 8:13 min/km
105 42,76 km 5:51:39 8:40 min/km 8:13 min/km
106 43,17 km 5:55:09 8:36 min/km 8:14 min/km
107 43,58 km 5:58:36 8:30 min/km 8:14 min/km
115 46,82 km 6:32:45 10:31 min/km 8:23 min/km
116 47,23 km 6:36:07 8:18 min/km 8:23 min/km
117 47,64 km 6:39:30 8:19 min/km 8:23 min/km
118 48,04 km 6:43:01 8:40 min/km 8:23 min/km
119 48,45 km 6:46:39 8:57 min/km 8:24 min/km
120 48,85 km 6:50:02 8:20 min/km 8:24 min/km
121 49,26 km 6:55:41 13:55 min/km 8:26 min/km
122 49,67 km 6:58:53 7:53 min/km 8:26 min/km
123 50,07 km 7:02:07 7:58 min/km 8:26 min/km
124 50,48 km 7:06:14 10:08 min/km 8:27 min/km
125 50,88 km 7:09:35 8:15 min/km 8:27 min/km
126 51,29 km 7:13:01 8:27 min/km 8:27 min/km
127 51,70 km 7:17:24 10:48 min/km 8:28 min/km
128 52,10 km 7:20:40 8:02 min/km 8:27 min/km
129 52,51 km 7:23:59 8:10 min/km 8:27 min/km
132 53,73 km 7:34:19 8:29 min/km 8:27 min/km
133 54,13 km 7:37:47 8:32 min/km 8:27 min/km
134 54,54 km 7:41:29 9:07 min/km 8:28 min/km
136 55,35 km 7:53:40 15:00 min/km 8:33 min/km
137 55,76 km 7:56:53 7:55 min/km 8:33 min/km
138 56,16 km 8:00:14 8:15 min/km 8:33 min/km
139 56,57 km 8:03:54 9:01 min/km 8:33 min/km
140 56,98 km 8:07:59 10:03 min/km 8:34 min/km
141 57,38 km 8:11:51 9:31 min/km 8:34 min/km
142 57,79 km 8:15:46 9:39 min/km 8:35 min/km
143 58,19 km 8:19:41 9:39 min/km 8:35 min/km
144 58,60 km 8:23:34 9:34 min/km 8:36 min/km
145 59,01 km 8:27:25 9:29 min/km 8:36 min/km
146 59,41 km 8:30:23 7:18 min/km 8:35 min/km
147 59,82 km 8:33:11 6:54 min/km 8:35 min/km
148 60,22 km 8:36:04 7:06 min/km 8:34 min/km
149 60,63 km 8:38:59 7:11 min/km 8:34 min/km
150 61,04 km 8:41:52 7:06 min/km 8:33 min/km
151 61,44 km 8:45:53 9:52 min/km 8:34 min/km
152 61,85 km 8:50:04 10:18 min/km 8:34 min/km
153 62,26 km 8:54:09 10:03 min/km 8:35 min/km
154 62,66 km 8:58:08 9:49 min/km 8:35 min/km
155 63,07 km 9:02:03 9:39 min/km 8:36 min/km
156 63,47 km 9:05:56 9:34 min/km 8:36 min/km
157 63,88 km 9:09:55 9:49 min/km 8:37 min/km
158 64,29 km 9:13:56 9:54 min/km 8:37 min/km
159 64,69 km 9:17:51 9:39 min/km 8:37 min/km
160 65,10 km 9:21:37 9:17 min/km 8:38 min/km
161 65,50 km 9:25:30 9:34 min/km 8:38 min/km
162 65,91 km 9:28:32 7:27 min/km 8:38 min/km
163 66,32 km 9:31:28 7:13 min/km 8:37 min/km
164 66,72 km 9:34:30 7:28 min/km 8:37 min/km
165 67,13 km 9:40:53 15:43 min/km 8:39 min/km
166 67,53 km 9:44:59 10:06 min/km 8:40 min/km
167 67,94 km 9:49:07 10:11 min/km 8:40 min/km
168 68,35 km 9:53:12 10:03 min/km 8:41 min/km
169 68,75 km 9:57:14 9:56 min/km 8:41 min/km
170 69,16 km 10:01:43 11:03 min/km 8:42 min/km
171 69,56 km 10:06:28 11:42 min/km 8:43 min/km
172 69,97 km 10:10:42 10:26 min/km 8:44 min/km
173 70,38 km 10:15:51 12:39 min/km 8:45 min/km
174 70,78 km 10:20:16 10:53 min/km 8:46 min/km
175 71,19 km 10:24:22 10:06 min/km 8:46 min/km
176 71,60 km 10:28:38 10:31 min/km 8:47 min/km
177 72,00 km 10:32:59 10:43 min/km 8:47 min/km
178 72,41 km 10:37:12 10:23 min/km 8:48 min/km
179 72,81 km 10:41:23 10:18 min/km 8:49 min/km
180 73,22 km 10:45:33 10:16 min/km 8:49 min/km
181 73,63 km 10:49:44 10:18 min/km 8:49 min/km
182 74,03 km 10:54:02 10:35 min/km 8:50 min/km
183 74,44 km 10:58:25 10:48 min/km 8:51 min/km
184 74,84 km 11:02:49 10:49 min/km 8:51 min/km
185 75,25 km 11:07:11 10:45 min/km 8:52 min/km
186 75,66 km 11:11:33 10:45 min/km 8:53 min/km
187 76,06 km 11:16:04 11:07 min/km 8:53 min/km
188 76,47 km 11:20:44 11:30 min/km 8:54 min/km
189 76,87 km 11:25:21 11:22 min/km 8:55 min/km
190 77,28 km 11:30:08 11:47 min/km 8:56 min/km
191 77,69 km 11:41:18 27:30 min/km 9:02 min/km