Skövde Ultrafestival 2024

Återigen är det dags för Skövde Ultrafestival, i år för sista gången på Södermalms IP.
Under helgen avgörs lopp över 6, 12, 24 och 48 timmar samt 100 km.

Visar mellantider för Tutt-Wixner Andrew
24 TIMMARS HERRAR M45
VarvDistansTidVarvtempoTempo
1 0,53 km 3:40 6:56 min/km 6:56 min/km
2 0,94 km 6:28 6:54 min/km 6:55 min/km
3 1,34 km 9:23 7:11 min/km 7:00 min/km
4 1,75 km 12:09 6:49 min/km 6:57 min/km
5 2,15 km 14:53 6:44 min/km 6:55 min/km
6 2,56 km 17:40 6:50 min/km 6:54 min/km
7 2,97 km 20:27 6:51 min/km 6:54 min/km
8 3,37 km 23:18 7:01 min/km 6:55 min/km
9 3,78 km 26:09 7:01 min/km 6:55 min/km
10 4,18 km 29:01 7:04 min/km 6:56 min/km
11 4,59 km 32:24 8:20 min/km 7:04 min/km
12 5,00 km 35:24 7:23 min/km 7:05 min/km
13 5,40 km 38:15 7:01 min/km 7:05 min/km
14 5,81 km 41:17 7:28 min/km 7:06 min/km
16 6,62 km 46:59 7:01 min/km 7:06 min/km
17 7,03 km 49:53 7:08 min/km 7:06 min/km
18 7,43 km 52:46 7:06 min/km 7:06 min/km
19 7,84 km 55:46 7:23 min/km 7:07 min/km
20 8,25 km 58:38 7:04 min/km 7:07 min/km
21 8,65 km 1:01:37 7:21 min/km 7:07 min/km
22 9,06 km 1:04:36 7:21 min/km 7:08 min/km
24 9,87 km 1:10:32 7:18 min/km 7:09 min/km
25 10,28 km 1:13:32 7:23 min/km 7:09 min/km
27 11,09 km 1:19:45 7:39 min/km 7:12 min/km
28 11,49 km 1:23:01 8:02 min/km 7:13 min/km
29 11,90 km 1:25:57 7:13 min/km 7:13 min/km
31 12,71 km 1:31:58 7:25 min/km 7:14 min/km
32 13,12 km 1:35:00 7:28 min/km 7:15 min/km
33 13,52 km 1:37:55 7:11 min/km 7:14 min/km
34 13,93 km 1:40:51 7:13 min/km 7:14 min/km
35 14,34 km 1:43:45 7:09 min/km 7:14 min/km
36 14,74 km 1:46:51 7:38 min/km 7:15 min/km
37 15,15 km 1:49:57 7:38 min/km 7:16 min/km
38 15,55 km 1:52:49 7:04 min/km 7:15 min/km
39 15,96 km 1:55:53 7:32 min/km 7:16 min/km
40 16,37 km 1:58:50 7:16 min/km 7:16 min/km
41 16,77 km 2:01:46 7:13 min/km 7:16 min/km
42 17,18 km 2:04:43 7:16 min/km 7:16 min/km
43 17,59 km 2:07:52 7:46 min/km 7:16 min/km
44 17,99 km 2:10:53 7:26 min/km 7:16 min/km
45 18,40 km 2:14:08 8:00 min/km 7:17 min/km
46 18,80 km 2:17:08 7:23 min/km 7:18 min/km
47 19,21 km 2:20:11 7:31 min/km 7:18 min/km
48 19,62 km 2:23:31 8:13 min/km 7:19 min/km
49 20,02 km 2:26:38 7:41 min/km 7:19 min/km
50 20,43 km 2:31:38 12:17 min/km 7:25 min/km
51 20,83 km 2:34:51 7:55 min/km 7:26 min/km
52 21,24 km 2:38:04 7:55 min/km 7:27 min/km
53 21,65 km 2:41:04 7:23 min/km 7:26 min/km
54 22,05 km 2:44:00 7:13 min/km 7:26 min/km
55 22,46 km 2:46:57 7:16 min/km 7:26 min/km
56 22,86 km 2:49:54 7:16 min/km 7:26 min/km
57 23,27 km 2:53:09 8:00 min/km 7:26 min/km
58 23,68 km 2:56:29 8:13 min/km 7:27 min/km
59 24,08 km 2:59:28 7:21 min/km 7:27 min/km
60 24,49 km 3:02:32 7:33 min/km 7:27 min/km
61 24,89 km 3:07:31 12:16 min/km 7:32 min/km
62 25,30 km 3:10:32 7:25 min/km 7:32 min/km
63 25,71 km 3:13:40 7:43 min/km 7:32 min/km
64 26,11 km 3:16:45 7:36 min/km 7:32 min/km
65 26,52 km 3:19:44 7:21 min/km 7:32 min/km
66 26,93 km 3:22:42 7:18 min/km 7:32 min/km
67 27,33 km 3:25:41 7:21 min/km 7:32 min/km
68 27,74 km 3:29:34 9:34 min/km 7:33 min/km
69 28,14 km 3:32:38 7:33 min/km 7:33 min/km
70 28,55 km 3:35:34 7:13 min/km 7:33 min/km
71 28,96 km 3:38:29 7:11 min/km 7:33 min/km
72 29,36 km 3:41:27 7:18 min/km 7:33 min/km
73 29,77 km 3:44:26 7:20 min/km 7:32 min/km
74 30,17 km 3:47:28 7:28 min/km 7:32 min/km
75 30,58 km 3:50:31 7:31 min/km 7:32 min/km
76 30,99 km 3:53:33 7:28 min/km 7:32 min/km
77 31,39 km 3:56:32 7:21 min/km 7:32 min/km
78 31,80 km 3:59:48 8:03 min/km 7:32 min/km
79 32,20 km 4:03:54 10:06 min/km 7:34 min/km
80 32,61 km 4:06:56 7:28 min/km 7:34 min/km
81 33,02 km 4:09:56 7:23 min/km 7:34 min/km
82 33,42 km 4:12:55 7:21 min/km 7:34 min/km
83 33,83 km 4:15:42 6:51 min/km 7:34 min/km
84 34,24 km 4:18:49 7:39 min/km 7:34 min/km
85 34,64 km 4:21:46 7:16 min/km 7:33 min/km
86 35,05 km 4:24:41 7:11 min/km 7:33 min/km
87 35,45 km 4:27:38 7:16 min/km 7:33 min/km
88 35,86 km 4:30:36 7:18 min/km 7:33 min/km
89 36,27 km 4:33:44 7:43 min/km 7:33 min/km
90 36,67 km 4:36:45 7:26 min/km 7:33 min/km
91 37,08 km 4:39:50 7:36 min/km 7:33 min/km
94 38,30 km 4:48:57 7:29 min/km 7:33 min/km
96 39,11 km 4:56:14 8:58 min/km 7:34 min/km
97 39,51 km 4:59:11 7:16 min/km 7:34 min/km
98 39,92 km 5:02:10 7:21 min/km 7:34 min/km
99 40,33 km 5:05:23 7:55 min/km 7:34 min/km
100 40,73 km 5:08:27 7:33 min/km 7:34 min/km
101 41,14 km 5:11:25 7:18 min/km 7:34 min/km
102 41,54 km 5:14:37 7:53 min/km 7:34 min/km
103 41,95 km 5:17:56 8:10 min/km 7:35 min/km
104 42,36 km 5:21:03 7:41 min/km 7:35 min/km
105 42,76 km 5:24:11 7:43 min/km 7:35 min/km
106 43,17 km 5:27:46 8:48 min/km 7:36 min/km
107 43,58 km 5:30:46 7:23 min/km 7:35 min/km
108 43,98 km 5:34:25 8:59 min/km 7:36 min/km
109 44,39 km 5:37:24 7:21 min/km 7:36 min/km
110 44,79 km 5:40:22 7:18 min/km 7:36 min/km
111 45,20 km 5:43:37 8:00 min/km 7:36 min/km
112 45,61 km 5:46:47 7:48 min/km 7:36 min/km
113 46,01 km 5:49:52 7:36 min/km 7:36 min/km
114 46,42 km 5:52:47 7:11 min/km 7:36 min/km
115 46,82 km 5:55:40 7:06 min/km 7:36 min/km
116 47,23 km 5:58:32 7:04 min/km 7:35 min/km
126 51,29 km 6:33:16 8:33 min/km 7:40 min/km
127 51,70 km 6:42:50 23:34 min/km 7:48 min/km
128 52,10 km 6:45:53 7:30 min/km 7:47 min/km
129 52,51 km 6:48:52 7:21 min/km 7:47 min/km
130 52,92 km 6:51:54 7:28 min/km 7:47 min/km
131 53,32 km 6:54:57 7:31 min/km 7:47 min/km
132 53,73 km 6:58:00 7:31 min/km 7:47 min/km
133 54,13 km 7:00:59 7:21 min/km 7:47 min/km
134 54,54 km 7:04:01 7:28 min/km 7:46 min/km
135 54,95 km 7:07:04 7:31 min/km 7:46 min/km
136 55,35 km 7:10:37 8:45 min/km 7:47 min/km
137 55,76 km 7:13:43 7:38 min/km 7:47 min/km
138 56,16 km 7:16:41 7:18 min/km 7:47 min/km
139 56,57 km 7:19:39 7:17 min/km 7:46 min/km
140 56,98 km 7:22:40 7:26 min/km 7:46 min/km
141 57,38 km 7:25:52 7:53 min/km 7:46 min/km
144 58,60 km 7:34:55 7:26 min/km 7:46 min/km
146 59,41 km 7:43:17 10:18 min/km 7:48 min/km
149 60,63 km 7:53:56 8:45 min/km 7:49 min/km
150 61,04 km 7:57:03 7:41 min/km 7:49 min/km
151 61,44 km 8:00:06 7:30 min/km 7:49 min/km
152 61,85 km 8:03:10 7:33 min/km 7:49 min/km
153 62,26 km 8:06:39 8:35 min/km 7:49 min/km
154 62,66 km 8:09:43 7:33 min/km 7:49 min/km
155 63,07 km 8:12:46 7:31 min/km 7:49 min/km
156 63,47 km 8:16:37 9:29 min/km 7:49 min/km
157 63,88 km 8:19:58 8:15 min/km 7:50 min/km
158 64,29 km 8:24:33 11:17 min/km 7:51 min/km
159 64,69 km 8:28:37 10:01 min/km 7:52 min/km
160 65,10 km 8:31:41 7:33 min/km 7:52 min/km
161 65,50 km 8:35:28 9:19 min/km 7:52 min/km
162 65,91 km 8:38:37 7:44 min/km 7:52 min/km
163 66,32 km 8:41:43 7:38 min/km 7:52 min/km
164 66,72 km 8:45:18 8:50 min/km 7:52 min/km
165 67,13 km 8:48:53 8:50 min/km 7:53 min/km
166 67,53 km 8:52:03 7:48 min/km 7:53 min/km
167 67,94 km 8:55:21 8:08 min/km 7:53 min/km
168 68,35 km 8:58:29 7:43 min/km 7:53 min/km
169 68,75 km 9:01:39 7:48 min/km 7:53 min/km
170 69,16 km 9:05:21 9:07 min/km 7:53 min/km
171 69,56 km 9:09:51 11:05 min/km 7:54 min/km
172 69,97 km 9:13:06 8:00 min/km 7:54 min/km
173 70,38 km 9:16:38 8:41 min/km 7:55 min/km
174 70,78 km 9:20:03 8:25 min/km 7:55 min/km
175 71,19 km 9:23:30 8:30 min/km 7:55 min/km
176 71,60 km 9:34:42 27:35 min/km 8:02 min/km
177 72,00 km 9:38:03 8:15 min/km 8:02 min/km
178 72,41 km 9:41:23 8:13 min/km 8:02 min/km
179 72,81 km 9:44:42 8:10 min/km 8:02 min/km
180 73,22 km 9:48:20 8:57 min/km 8:02 min/km
181 73,63 km 9:52:07 9:19 min/km 8:03 min/km
182 74,03 km 9:55:46 8:59 min/km 8:03 min/km
183 74,44 km 9:59:06 8:13 min/km 8:03 min/km
184 74,84 km 10:03:34 10:58 min/km 8:04 min/km
185 75,25 km 10:06:51 8:05 min/km 8:04 min/km
186 75,66 km 10:10:10 8:10 min/km 8:04 min/km
187 76,06 km 10:13:31 8:15 min/km 8:04 min/km
188 76,47 km 10:17:08 8:54 min/km 8:04 min/km
189 76,87 km 10:20:36 8:32 min/km 8:04 min/km
190 77,28 km 10:24:35 9:49 min/km 8:05 min/km
191 77,69 km 10:27:59 8:22 min/km 8:05 min/km
192 78,09 km 10:31:21 8:18 min/km 8:05 min/km
193 78,50 km 10:36:04 11:37 min/km 8:06 min/km
194 78,90 km 10:41:25 13:11 min/km 8:08 min/km
195 79,31 km 10:44:57 8:41 min/km 8:08 min/km
196 79,72 km 10:48:26 8:35 min/km 8:08 min/km
197 80,12 km 10:51:50 8:22 min/km 8:08 min/km
198 80,53 km 10:57:33 14:05 min/km 8:10 min/km
199 80,94 km 11:01:01 8:32 min/km 8:10 min/km
200 81,34 km 11:05:05 10:01 min/km 8:11 min/km
201 81,75 km 11:10:05 12:19 min/km 8:12 min/km
202 82,15 km 11:14:38 11:12 min/km 8:13 min/km
203 82,56 km 11:18:12 8:47 min/km 8:13 min/km
204 82,97 km 11:21:38 8:27 min/km 8:13 min/km
205 83,37 km 11:25:54 10:31 min/km 8:14 min/km
206 83,78 km 11:29:52 9:45 min/km 8:14 min/km
207 84,18 km 11:33:52 9:51 min/km 8:15 min/km
208 84,59 km 11:37:14 8:18 min/km 8:15 min/km
209 85,00 km 11:40:36 8:18 min/km 8:15 min/km
210 85,40 km 11:44:22 9:17 min/km 8:15 min/km
211 85,81 km 11:47:41 8:10 min/km 8:15 min/km
212 86,21 km 11:51:00 8:10 min/km 8:15 min/km
213 86,62 km 11:54:27 8:30 min/km 8:15 min/km
214 87,03 km 11:59:13 11:44 min/km 8:16 min/km
215 87,43 km 12:02:31 8:08 min/km 8:16 min/km
216 87,84 km 12:06:51 10:40 min/km 8:16 min/km
217 88,25 km 12:11:05 10:24 min/km 8:17 min/km
218 88,65 km 12:15:14 10:13 min/km 8:18 min/km
219 89,06 km 12:19:26 10:21 min/km 8:18 min/km
220 89,46 km 12:23:35 10:13 min/km 8:19 min/km
221 89,87 km 12:27:44 10:13 min/km 8:19 min/km
222 90,28 km 12:31:15 8:40 min/km 8:19 min/km
223 90,68 km 12:35:15 9:51 min/km 8:20 min/km
224 91,09 km 12:40:48 13:40 min/km 8:21 min/km
225 91,49 km 12:44:53 10:03 min/km 8:22 min/km
226 91,90 km 12:48:55 9:56 min/km 8:22 min/km
227 92,31 km 12:52:54 9:49 min/km 8:22 min/km
228 92,71 km 12:56:48 9:35 min/km 8:23 min/km
229 93,12 km 13:01:22 11:15 min/km 8:23 min/km
230 93,52 km 13:04:52 8:37 min/km 8:24 min/km
231 93,93 km 13:08:44 9:31 min/km 8:24 min/km
232 94,34 km 13:12:48 10:01 min/km 8:24 min/km
233 94,74 km 13:16:52 10:01 min/km 8:25 min/km
234 95,15 km 13:21:00 10:11 min/km 8:25 min/km
235 95,55 km 13:25:17 10:33 min/km 8:26 min/km
236 95,96 km 13:29:31 10:26 min/km 8:26 min/km
237 96,37 km 13:33:44 10:23 min/km 8:27 min/km
238 96,77 km 13:38:22 11:25 min/km 8:27 min/km
239 97,18 km 13:42:40 10:34 min/km 8:28 min/km
240 97,59 km 13:50:21 18:55 min/km 8:31 min/km
241 97,99 km 13:53:53 8:42 min/km 8:31 min/km
242 98,40 km 13:57:28 8:50 min/km 8:31 min/km
243 98,80 km 14:00:51 8:20 min/km 8:31 min/km
244 99,21 km 14:04:21 8:37 min/km 8:31 min/km
245 99,62 km 14:07:48 8:30 min/km 8:31 min/km
246 100,02 km 14:11:31 9:09 min/km 8:31 min/km
247 100,43 km 14:18:36 17:27 min/km 8:33 min/km
248 100,83 km 14:22:48 10:21 min/km 8:33 min/km
249 101,24 km 14:26:54 10:06 min/km 8:34 min/km
250 101,65 km 14:31:00 10:04 min/km 8:34 min/km
251 102,05 km 14:35:06 10:06 min/km 8:35 min/km
252 102,46 km 14:39:35 11:03 min/km 8:35 min/km
253 102,86 km 14:50:00 25:39 min/km 8:39 min/km
254 103,27 km 14:55:34 13:43 min/km 8:40 min/km
255 103,68 km 15:01:01 13:25 min/km 8:41 min/km
256 104,08 km 15:05:48 11:47 min/km 8:42 min/km
257 104,49 km 15:10:25 11:22 min/km 8:43 min/km
258 104,89 km 15:15:09 11:40 min/km 8:43 min/km
259 105,30 km 15:20:00 11:57 min/km 8:44 min/km
260 105,71 km 15:25:06 12:34 min/km 8:45 min/km
261 106,11 km 15:35:33 25:44 min/km 8:49 min/km
262 106,52 km 15:41:05 13:36 min/km 8:50 min/km
263 106,93 km 15:50:44 23:46 min/km 8:53 min/km
264 107,33 km 15:56:30 14:12 min/km 8:55 min/km
265 107,74 km 16:02:19 14:20 min/km 8:56 min/km
266 108,14 km 16:09:15 17:05 min/km 8:58 min/km
267 108,55 km 16:15:31 15:26 min/km 8:59 min/km
268 108,96 km 16:38:07 55:40 min/km 9:10 min/km
269 109,36 km 16:44:46 16:23 min/km 9:11 min/km
270 109,77 km 16:50:50 14:57 min/km 9:13 min/km
271 110,17 km 16:56:30 13:57 min/km 9:14 min/km
272 110,58 km 17:01:57 13:25 min/km 9:15 min/km
273 110,99 km 17:07:12 12:54 min/km 9:15 min/km
274 111,39 km 17:12:26 12:53 min/km 9:16 min/km
275 111,80 km 17:17:45 13:06 min/km 9:17 min/km
276 112,20 km 17:24:03 15:31 min/km 9:18 min/km
277 112,61 km 17:31:41 18:48 min/km 9:20 min/km
278 113,02 km 17:37:37 14:37 min/km 9:21 min/km
279 113,42 km 17:55:39 44:25 min/km 9:29 min/km
280 113,83 km 18:02:40 17:17 min/km 9:31 min/km
281 114,23 km 18:08:50 15:11 min/km 9:32 min/km
282 114,64 km 18:15:11 15:38 min/km 9:33 min/km
283 115,05 km 18:20:55 14:07 min/km 9:34 min/km
284 115,45 km 20:08:08 263:26 min/km 10:28 min/km
285 115,86 km 20:17:46 23:44 min/km 10:31 min/km
286 116,27 km 20:22:31 11:42 min/km 10:31 min/km
287 116,67 km 20:26:43 10:21 min/km 10:31 min/km
288 117,08 km 20:30:26 9:09 min/km 10:31 min/km
289 117,48 km 20:34:10 9:12 min/km 10:30 min/km
290 117,89 km 20:37:39 8:35 min/km 10:30 min/km
296 120,33 km 21:00:00 9:10 min/km 10:28 min/km
297 120,73 km 21:03:46 9:17 min/km 10:28 min/km
298 121,14 km 21:08:20 11:15 min/km 10:28 min/km
299 121,54 km 21:12:15 9:39 min/km 10:28 min/km
300 121,95 km 21:16:30 10:28 min/km 10:28 min/km
301 122,36 km 21:20:25 9:39 min/km 10:28 min/km
302 122,76 km 21:25:17 11:59 min/km 10:28 min/km
303 123,17 km 21:29:30 10:23 min/km 10:28 min/km
304 123,57 km 21:33:17 9:19 min/km 10:28 min/km
305 123,98 km 21:37:32 10:28 min/km 10:28 min/km
306 124,39 km 21:41:44 10:19 min/km 10:28 min/km
307 124,79 km 21:45:54 10:16 min/km 10:28 min/km
308 125,20 km 21:50:11 10:33 min/km 10:28 min/km
309 125,61 km 21:54:35 10:50 min/km 10:28 min/km
310 126,01 km 21:58:57 10:45 min/km 10:28 min/km
311 126,42 km 22:03:18 10:43 min/km 10:28 min/km
312 126,82 km 22:07:45 10:58 min/km 10:28 min/km
313 127,23 km 22:12:14 11:03 min/km 10:28 min/km
314 127,64 km 22:16:36 10:45 min/km 10:28 min/km
315 128,04 km 22:21:00 10:50 min/km 10:28 min/km
316 128,45 km 22:25:10 10:16 min/km 10:28 min/km
317 128,85 km 22:29:13 9:57 min/km 10:28 min/km
318 129,26 km 22:33:37 10:50 min/km 10:28 min/km
319 129,67 km 22:37:50 10:23 min/km 10:28 min/km
320 130,07 km 22:42:03 10:23 min/km 10:28 min/km
322 130,88 km 22:50:07 9:56 min/km 10:28 min/km
323 131,29 km 22:54:09 9:56 min/km 10:28 min/km
324 131,70 km 22:58:13 10:01 min/km 10:28 min/km
325 132,10 km 23:03:08 12:07 min/km 10:28 min/km
326 132,51 km 23:07:08 9:51 min/km 10:28 min/km
327 132,91 km 23:10:40 8:42 min/km 10:28 min/km
328 133,32 km 23:13:50 7:47 min/km 10:27 min/km
329 133,73 km 23:16:26 6:24 min/km 10:27 min/km
330 134,13 km 23:19:04 6:29 min/km 10:26 min/km
331 134,54 km 23:21:50 6:49 min/km 10:25 min/km
332 134,95 km 23:24:43 7:06 min/km 10:25 min/km
333 135,35 km 23:27:51 7:43 min/km 10:24 min/km
334 135,76 km 23:30:58 7:41 min/km 10:24 min/km
335 136,16 km 23:34:14 8:03 min/km 10:23 min/km
336 136,57 km 23:37:04 6:59 min/km 10:23 min/km
337 136,98 km 23:40:25 8:15 min/km 10:22 min/km
338 137,38 km 23:43:19 7:09 min/km 10:22 min/km
339 137,79 km 23:46:10 7:00 min/km 10:21 min/km
340 138,19 km 23:49:00 6:59 min/km 10:20 min/km
342 139,01 km 23:54:19 6:33 min/km 10:19 min/km
343 139,41 km 23:56:37 5:40 min/km 10:18 min/km
345 140,25 km 23:59:53 3:54 min/km 10:16 min/km