Skövde Ultrafestival 2024

Återigen är det dags för Skövde Ultrafestival, i år för sista gången på Södermalms IP.
Under helgen avgörs lopp över 6, 12, 24 och 48 timmar samt 100 km.

Visar mellantider för Amundsson Lisa
48 TIMMARS DAMER K60
VarvDistansTidVarvtempoTempo
1 0,41 km 3:05 7:36 min/km 7:36 min/km
3 1,22 km 8:54 7:10 min/km 7:18 min/km
4 1,62 km 11:47 7:06 min/km 7:15 min/km
5 2,03 km 14:56 7:46 min/km 7:21 min/km
6 2,44 km 17:44 6:53 min/km 7:17 min/km
7 2,84 km 20:31 6:51 min/km 7:13 min/km
8 3,25 km 23:19 6:54 min/km 7:11 min/km
9 3,66 km 26:10 7:01 min/km 7:10 min/km
10 4,06 km 29:01 7:01 min/km 7:09 min/km
15 6,09 km 43:23 7:05 min/km 7:07 min/km
17 6,90 km 49:05 7:01 min/km 7:07 min/km
18 7,31 km 51:57 7:04 min/km 7:06 min/km
19 7,72 km 54:45 6:54 min/km 7:06 min/km
21 8,53 km 1:00:27 7:01 min/km 7:05 min/km
22 8,93 km 1:05:39 12:48 min/km 7:21 min/km
23 9,34 km 1:08:31 7:04 min/km 7:20 min/km
24 9,75 km 1:11:26 7:11 min/km 7:20 min/km
25 10,15 km 1:14:23 7:16 min/km 7:20 min/km
26 10,56 km 1:17:17 7:09 min/km 7:19 min/km
27 10,96 km 1:20:11 7:09 min/km 7:19 min/km
28 11,37 km 1:23:09 7:17 min/km 7:19 min/km
29 11,78 km 1:26:05 7:13 min/km 7:19 min/km
30 12,18 km 1:28:59 7:09 min/km 7:18 min/km
32 13,00 km 1:34:42 7:02 min/km 7:17 min/km
50 20,30 km 2:31:11 7:44 min/km 7:27 min/km
51 20,71 km 2:34:01 6:58 min/km 7:26 min/km
52 21,12 km 2:36:53 7:04 min/km 7:26 min/km
53 21,52 km 2:39:44 7:01 min/km 7:25 min/km
54 21,93 km 2:42:33 6:56 min/km 7:25 min/km
55 22,34 km 2:45:26 7:06 min/km 7:24 min/km
56 22,74 km 2:48:17 7:01 min/km 7:24 min/km
57 23,15 km 2:51:11 7:09 min/km 7:24 min/km
58 23,55 km 2:54:06 7:11 min/km 7:24 min/km
59 23,96 km 2:56:57 7:01 min/km 7:23 min/km
60 24,37 km 2:59:49 7:04 min/km 7:23 min/km
61 24,77 km 3:02:41 7:04 min/km 7:22 min/km
62 25,18 km 3:05:34 7:05 min/km 7:22 min/km
63 25,58 km 3:08:30 7:13 min/km 7:22 min/km
64 25,99 km 3:11:29 7:21 min/km 7:22 min/km
65 26,40 km 3:14:25 7:13 min/km 7:22 min/km
66 26,80 km 3:17:40 8:00 min/km 7:23 min/km
67 27,21 km 3:20:34 7:09 min/km 7:22 min/km
69 28,02 km 3:26:14 6:59 min/km 7:22 min/km
70 28,43 km 3:29:44 8:37 min/km 7:23 min/km
71 28,83 km 3:32:38 7:09 min/km 7:22 min/km
72 29,24 km 3:35:37 7:21 min/km 7:22 min/km
73 29,65 km 3:38:44 7:39 min/km 7:23 min/km
74 30,05 km 3:41:45 7:26 min/km 7:23 min/km
75 30,46 km 3:44:47 7:28 min/km 7:23 min/km
76 30,86 km 3:47:45 7:18 min/km 7:23 min/km
77 31,27 km 3:50:43 7:18 min/km 7:23 min/km
78 31,68 km 3:53:40 7:16 min/km 7:23 min/km
79 32,08 km 3:56:35 7:11 min/km 7:22 min/km
80 32,49 km 3:59:37 7:28 min/km 7:23 min/km
81 32,89 km 4:02:32 7:11 min/km 7:22 min/km
82 33,30 km 4:05:24 7:04 min/km 7:22 min/km
83 33,71 km 4:12:04 16:25 min/km 7:29 min/km
84 34,11 km 4:15:02 7:17 min/km 7:29 min/km
85 34,52 km 4:17:56 7:09 min/km 7:28 min/km
86 34,92 km 4:20:53 7:16 min/km 7:28 min/km
87 35,33 km 4:23:53 7:23 min/km 7:28 min/km
88 35,74 km 4:27:00 7:41 min/km 7:28 min/km
89 36,14 km 4:30:06 7:38 min/km 7:28 min/km
90 36,55 km 4:33:07 7:26 min/km 7:28 min/km
93 37,77 km 4:43:03 8:09 min/km 7:30 min/km
94 38,17 km 4:47:20 10:33 min/km 7:32 min/km
95 38,58 km 4:50:59 8:58 min/km 7:33 min/km
96 38,99 km 4:54:31 8:42 min/km 7:33 min/km
97 39,39 km 4:58:01 8:37 min/km 7:34 min/km
98 39,80 km 5:01:08 7:41 min/km 7:34 min/km
99 40,20 km 5:04:42 8:47 min/km 7:35 min/km
100 40,61 km 5:08:03 8:15 min/km 7:35 min/km
101 41,02 km 5:11:15 7:53 min/km 7:35 min/km
102 41,42 km 5:14:19 7:33 min/km 7:35 min/km
103 41,83 km 5:17:19 7:23 min/km 7:35 min/km
104 42,23 km 5:20:22 7:31 min/km 7:35 min/km
105 42,64 km 5:23:26 7:33 min/km 7:35 min/km
106 43,05 km 5:26:28 7:27 min/km 7:35 min/km
107 43,45 km 5:29:29 7:26 min/km 7:35 min/km
108 43,86 km 5:32:29 7:23 min/km 7:35 min/km
109 44,26 km 5:35:28 7:21 min/km 7:35 min/km
110 44,67 km 5:38:29 7:26 min/km 7:35 min/km
111 45,08 km 5:41:32 7:31 min/km 7:35 min/km
127 51,57 km 6:40:58 9:09 min/km 7:46 min/km
128 51,98 km 6:45:06 10:09 min/km 7:48 min/km
129 52,39 km 6:49:02 9:41 min/km 7:48 min/km
130 52,79 km 6:52:59 9:44 min/km 7:49 min/km
131 53,20 km 6:56:47 9:22 min/km 7:50 min/km
132 53,60 km 7:00:32 9:14 min/km 7:51 min/km
133 54,01 km 7:04:21 9:24 min/km 7:51 min/km
134 54,42 km 7:08:32 10:18 min/km 7:53 min/km
135 54,82 km 7:12:27 9:39 min/km 7:53 min/km
136 55,23 km 7:16:19 9:31 min/km 7:54 min/km
137 55,63 km 7:20:31 10:21 min/km 7:55 min/km
138 56,04 km 7:24:28 9:44 min/km 7:56 min/km
139 56,45 km 7:28:25 9:42 min/km 7:57 min/km
140 56,85 km 7:32:21 9:41 min/km 7:57 min/km
141 57,26 km 7:36:20 9:49 min/km 7:58 min/km
142 57,67 km 7:40:21 9:54 min/km 7:59 min/km
143 58,07 km 7:44:26 10:03 min/km 8:00 min/km
144 58,48 km 7:48:28 9:56 min/km 8:01 min/km
145 58,88 km 7:52:26 9:46 min/km 8:01 min/km
146 59,29 km 7:56:27 9:54 min/km 8:02 min/km
147 59,70 km 8:00:33 10:06 min/km 8:03 min/km
148 60,10 km 8:04:39 10:06 min/km 8:04 min/km
149 60,51 km 8:08:45 10:06 min/km 8:05 min/km
150 60,91 km 8:13:55 12:44 min/km 8:07 min/km
151 61,32 km 8:18:03 10:09 min/km 8:07 min/km
152 61,73 km 8:22:14 10:18 min/km 8:08 min/km
153 62,13 km 8:26:24 10:16 min/km 8:09 min/km
154 62,54 km 8:30:31 10:08 min/km 8:10 min/km
155 62,94 km 8:34:42 10:18 min/km 8:11 min/km
156 63,35 km 8:38:54 10:21 min/km 8:11 min/km
157 63,76 km 8:43:09 10:28 min/km 8:12 min/km
158 64,16 km 8:47:20 10:18 min/km 8:13 min/km
159 64,57 km 8:51:35 10:28 min/km 8:14 min/km
160 64,97 km 8:55:51 10:31 min/km 8:15 min/km
161 65,38 km 9:00:03 10:21 min/km 8:16 min/km
162 65,79 km 9:04:11 10:09 min/km 8:16 min/km
163 66,19 km 9:08:24 10:23 min/km 8:17 min/km
165 67,01 km 9:16:54 10:28 min/km 8:19 min/km
166 67,41 km 9:21:39 11:42 min/km 8:20 min/km
167 67,82 km 9:26:09 11:05 min/km 8:21 min/km
168 68,22 km 9:30:24 10:28 min/km 8:22 min/km
169 68,63 km 9:34:51 10:58 min/km 8:23 min/km
170 69,04 km 9:39:24 11:12 min/km 8:24 min/km
171 69,44 km 9:43:50 10:55 min/km 8:24 min/km
172 69,85 km 9:48:30 11:30 min/km 8:26 min/km
173 70,25 km 9:52:51 10:41 min/km 8:26 min/km
174 70,66 km 9:57:41 11:54 min/km 8:28 min/km
175 71,07 km 10:02:04 10:48 min/km 8:28 min/km
176 71,47 km 10:08:42 16:20 min/km 8:31 min/km
177 71,88 km 10:13:01 10:38 min/km 8:32 min/km
178 72,28 km 10:17:17 10:31 min/km 8:32 min/km
179 72,69 km 10:21:30 10:23 min/km 8:33 min/km
180 73,10 km 10:25:49 10:38 min/km 8:34 min/km
181 73,50 km 10:30:12 10:48 min/km 8:34 min/km
182 73,91 km 10:34:34 10:45 min/km 8:35 min/km
183 74,31 km 10:38:57 10:48 min/km 8:36 min/km
184 74,72 km 10:43:19 10:44 min/km 8:37 min/km
185 75,13 km 10:47:51 11:10 min/km 8:37 min/km
186 75,53 km 10:52:20 11:03 min/km 8:38 min/km
187 75,94 km 10:56:50 11:05 min/km 8:39 min/km
188 76,35 km 11:01:31 11:32 min/km 8:40 min/km
189 76,75 km 11:05:59 11:00 min/km 8:41 min/km
190 77,16 km 11:10:22 10:48 min/km 8:41 min/km
191 77,56 km 11:14:36 10:26 min/km 8:42 min/km
192 77,97 km 11:19:00 10:50 min/km 8:43 min/km
193 78,38 km 11:23:36 11:20 min/km 8:43 min/km
194 78,78 km 11:28:03 10:58 min/km 8:44 min/km
195 79,19 km 11:32:31 10:58 min/km 8:45 min/km
196 79,59 km 11:36:55 10:50 min/km 8:45 min/km
197 80,00 km 11:41:21 10:55 min/km 8:46 min/km
199 80,81 km 11:50:13 10:55 min/km 8:47 min/km
200 81,22 km 11:54:39 10:55 min/km 8:48 min/km
201 81,62 km 11:59:04 10:53 min/km 8:49 min/km
202 82,03 km 12:03:28 10:50 min/km 8:49 min/km
203 82,44 km 12:08:00 11:10 min/km 8:50 min/km
204 82,84 km 12:12:38 11:25 min/km 8:51 min/km
205 83,25 km 12:17:03 10:53 min/km 8:51 min/km
206 83,66 km 12:25:46 21:25 min/km 8:55 min/km
207 84,06 km 12:30:03 10:33 min/km 8:55 min/km
208 84,47 km 12:34:24 10:43 min/km 8:56 min/km
209 84,87 km 12:38:48 10:50 min/km 8:56 min/km
210 85,28 km 12:43:11 10:48 min/km 8:57 min/km
211 85,69 km 12:47:38 10:58 min/km 8:58 min/km
212 86,09 km 12:52:05 10:58 min/km 8:58 min/km
213 86,50 km 12:56:36 11:07 min/km 8:59 min/km
214 86,90 km 13:01:09 11:12 min/km 8:59 min/km
215 87,31 km 13:05:43 11:15 min/km 9:00 min/km
216 87,72 km 13:10:12 11:03 min/km 9:01 min/km
217 88,12 km 13:14:39 10:56 min/km 9:01 min/km
218 88,53 km 13:19:11 11:10 min/km 9:02 min/km
219 88,93 km 13:23:43 11:10 min/km 9:02 min/km
220 89,34 km 13:28:12 11:03 min/km 9:03 min/km
221 89,75 km 13:32:42 11:05 min/km 9:03 min/km
222 90,15 km 13:37:16 11:15 min/km 9:04 min/km
223 90,56 km 13:41:51 11:17 min/km 9:05 min/km
224 90,96 km 13:46:45 12:04 min/km 9:05 min/km
225 91,37 km 13:51:16 11:07 min/km 9:06 min/km
226 91,78 km 13:55:49 11:12 min/km 9:06 min/km
227 92,18 km 14:00:23 11:15 min/km 9:07 min/km
228 92,59 km 14:04:56 11:11 min/km 9:08 min/km
229 93,00 km 14:09:26 11:05 min/km 9:08 min/km
230 93,40 km 14:14:01 11:17 min/km 9:09 min/km
231 93,81 km 14:18:40 11:27 min/km 9:09 min/km
232 94,21 km 14:23:16 11:20 min/km 9:10 min/km
233 94,62 km 14:27:55 11:27 min/km 9:10 min/km
234 95,03 km 14:32:34 11:27 min/km 9:11 min/km
235 95,43 km 14:37:16 11:35 min/km 9:12 min/km
236 95,84 km 14:45:48 21:01 min/km 9:15 min/km
237 96,24 km 14:50:17 11:03 min/km 9:15 min/km
238 96,65 km 14:54:52 11:17 min/km 9:16 min/km
239 97,06 km 14:59:30 11:23 min/km 9:16 min/km
240 97,46 km 15:04:07 11:22 min/km 9:17 min/km
241 97,87 km 15:08:45 11:25 min/km 9:17 min/km
242 98,27 km 15:13:43 12:14 min/km 9:18 min/km
243 98,68 km 15:18:28 11:42 min/km 9:18 min/km
244 99,09 km 15:23:02 11:15 min/km 9:19 min/km
245 99,49 km 15:27:40 11:25 min/km 9:19 min/km
246 99,90 km 15:32:19 11:27 min/km 9:20 min/km
247 100,30 km 15:36:59 11:30 min/km 9:20 min/km
248 100,71 km 15:41:44 11:42 min/km 9:21 min/km
249 101,12 km 15:46:29 11:42 min/km 9:22 min/km
250 101,52 km 15:51:22 12:02 min/km 9:22 min/km
251 101,93 km 15:56:02 11:28 min/km 9:23 min/km
252 102,34 km 16:00:37 11:17 min/km 9:23 min/km
253 102,74 km 16:05:11 11:15 min/km 9:24 min/km
254 103,15 km 16:09:50 11:27 min/km 9:24 min/km
255 103,55 km 16:15:26 13:48 min/km 9:25 min/km
256 103,96 km 16:19:59 11:12 min/km 9:26 min/km
257 104,37 km 16:24:32 11:12 min/km 9:26 min/km
258 104,77 km 16:29:07 11:17 min/km 9:26 min/km
259 105,18 km 16:33:42 11:17 min/km 9:27 min/km
260 105,58 km 16:38:16 11:15 min/km 9:27 min/km
261 105,99 km 16:45:28 17:44 min/km 9:29 min/km
262 106,40 km 16:49:55 10:56 min/km 9:30 min/km
263 106,80 km 16:54:17 10:45 min/km 9:30 min/km
264 107,21 km 16:58:39 10:45 min/km 9:30 min/km
265 107,61 km 17:03:01 10:45 min/km 9:30 min/km
266 108,02 km 17:07:34 11:12 min/km 9:31 min/km
267 108,43 km 17:12:08 11:15 min/km 9:31 min/km
268 108,83 km 17:16:43 11:17 min/km 9:32 min/km
269 109,24 km 17:21:13 11:05 min/km 9:32 min/km
270 109,64 km 17:25:43 11:05 min/km 9:32 min/km
271 110,05 km 17:30:11 11:00 min/km 9:33 min/km
272 110,46 km 17:34:32 10:43 min/km 9:33 min/km
273 110,86 km 17:38:50 10:34 min/km 9:33 min/km
274 111,27 km 17:43:11 10:43 min/km 9:33 min/km
275 111,68 km 17:47:35 10:50 min/km 9:34 min/km
276 112,08 km 17:52:02 10:58 min/km 9:34 min/km
277 112,49 km 17:56:25 10:48 min/km 9:34 min/km
278 112,89 km 18:00:49 10:50 min/km 9:34 min/km
279 113,30 km 18:05:27 11:25 min/km 9:35 min/km
280 113,71 km 18:10:02 11:17 min/km 9:35 min/km
281 114,11 km 18:14:36 11:15 min/km 9:36 min/km
282 114,52 km 18:19:17 11:32 min/km 9:36 min/km
283 114,92 km 18:23:53 11:20 min/km 9:36 min/km
284 115,33 km 18:28:29 11:18 min/km 9:37 min/km
286 116,14 km 18:37:45 11:25 min/km 9:37 min/km
287 116,55 km 18:42:18 11:12 min/km 9:38 min/km
288 116,95 km 18:47:05 11:47 min/km 9:38 min/km
289 117,36 km 18:59:42 31:05 min/km 9:43 min/km
290 117,77 km 19:04:12 11:05 min/km 9:43 min/km
291 118,17 km 19:08:41 11:03 min/km 9:43 min/km
292 118,58 km 19:13:13 11:10 min/km 9:44 min/km
293 118,98 km 19:17:46 11:12 min/km 9:44 min/km
294 119,39 km 19:22:16 11:05 min/km 9:44 min/km
295 119,80 km 19:26:43 10:56 min/km 9:44 min/km
296 120,20 km 19:31:05 10:45 min/km 9:45 min/km
297 120,61 km 19:35:27 10:45 min/km 9:45 min/km
298 121,02 km 19:39:52 10:53 min/km 9:45 min/km
299 121,42 km 19:44:14 10:45 min/km 9:45 min/km
300 121,83 km 19:48:34 10:40 min/km 9:45 min/km
301 122,23 km 19:52:56 10:45 min/km 9:46 min/km
302 122,64 km 19:57:25 11:03 min/km 9:46 min/km
303 123,05 km 20:03:01 13:48 min/km 9:47 min/km
304 123,45 km 20:07:38 11:22 min/km 9:47 min/km
305 123,86 km 20:13:54 15:26 min/km 9:48 min/km
306 124,26 km 20:18:17 10:46 min/km 9:48 min/km
307 124,67 km 20:22:37 10:40 min/km 9:48 min/km
308 125,08 km 20:27:00 10:48 min/km 9:49 min/km
309 125,48 km 20:31:21 10:43 min/km 9:49 min/km
310 125,89 km 20:35:43 10:45 min/km 9:49 min/km
311 126,29 km 20:40:07 10:50 min/km 9:49 min/km
312 126,70 km 20:44:27 10:40 min/km 9:49 min/km
313 127,11 km 20:48:49 10:45 min/km 9:50 min/km
314 127,51 km 20:53:09 10:40 min/km 9:50 min/km
315 127,92 km 20:57:25 10:31 min/km 9:50 min/km
316 128,32 km 21:01:42 10:33 min/km 9:50 min/km
318 129,14 km 21:12:30 13:17 min/km 9:51 min/km
319 129,54 km 21:16:44 10:26 min/km 9:51 min/km
320 129,95 km 21:21:00 10:31 min/km 9:51 min/km
321 130,36 km 21:25:19 10:38 min/km 9:52 min/km
322 130,76 km 21:29:38 10:38 min/km 9:52 min/km
323 131,17 km 21:33:58 10:40 min/km 9:52 min/km
324 131,57 km 21:38:19 10:43 min/km 9:52 min/km
325 131,98 km 21:42:47 11:00 min/km 9:52 min/km
326 132,39 km 21:47:15 11:00 min/km 9:52 min/km
327 132,79 km 21:51:44 11:03 min/km 9:53 min/km
328 133,20 km 21:56:11 10:56 min/km 9:53 min/km
329 133,60 km 22:00:37 10:55 min/km 9:53 min/km
330 134,01 km 22:05:03 10:55 min/km 9:53 min/km
331 134,42 km 22:09:34 11:07 min/km 9:53 min/km
332 134,82 km 22:14:00 10:55 min/km 9:54 min/km
333 135,23 km 22:18:29 11:03 min/km 9:54 min/km
334 135,63 km 22:22:51 10:45 min/km 9:54 min/km
335 136,04 km 22:27:33 11:35 min/km 9:54 min/km
336 136,45 km 22:32:12 11:27 min/km 9:55 min/km
337 136,85 km 22:36:39 10:58 min/km 9:55 min/km
338 137,26 km 22:41:05 10:55 min/km 9:55 min/km
339 137,67 km 22:45:32 10:56 min/km 9:55 min/km
340 138,07 km 22:49:59 10:58 min/km 9:55 min/km
341 138,48 km 22:54:30 11:07 min/km 9:56 min/km
342 138,88 km 22:58:51 10:43 min/km 9:56 min/km
343 139,29 km 23:03:14 10:48 min/km 9:56 min/km
344 139,70 km 23:08:10 12:09 min/km 9:56 min/km
345 140,10 km 23:12:41 11:07 min/km 9:56 min/km
346 140,51 km 23:17:10 11:03 min/km 9:57 min/km
347 140,91 km 23:21:41 11:07 min/km 9:57 min/km
348 141,32 km 23:26:06 10:53 min/km 9:57 min/km
349 141,73 km 23:30:30 10:50 min/km 9:57 min/km
350 142,13 km 23:34:57 10:56 min/km 9:57 min/km
351 142,54 km 23:39:20 10:48 min/km 9:57 min/km
352 142,94 km 23:43:48 11:00 min/km 9:58 min/km
353 143,35 km 23:48:21 11:12 min/km 9:58 min/km
354 143,76 km 23:52:45 10:50 min/km 9:58 min/km
355 144,16 km 23:57:04 10:38 min/km 9:58 min/km
356 144,57 km 24:01:10 10:06 min/km 9:58 min/km
357 144,97 km 24:05:30 10:40 min/km 9:58 min/km
358 145,38 km 24:09:42 10:21 min/km 9:58 min/km
359 145,79 km 24:17:31 19:15 min/km 10:00 min/km
360 146,19 km 24:23:27 14:37 min/km 10:01 min/km
361 146,60 km 24:27:38 10:18 min/km 10:01 min/km
362 147,01 km 24:31:47 10:12 min/km 10:01 min/km
363 147,41 km 24:35:59 10:21 min/km 10:01 min/km
364 147,82 km 24:40:15 10:31 min/km 10:01 min/km
365 148,22 km 24:44:42 10:58 min/km 10:01 min/km
366 148,63 km 24:49:11 11:03 min/km 10:01 min/km
367 149,04 km 24:53:29 10:35 min/km 10:01 min/km
368 149,44 km 24:57:49 10:40 min/km 10:01 min/km
369 149,85 km 25:02:08 10:38 min/km 10:01 min/km
370 150,25 km 25:06:34 10:55 min/km 10:02 min/km
371 150,66 km 25:10:47 10:23 min/km 10:02 min/km
372 151,07 km 25:15:03 10:31 min/km 10:02 min/km
373 151,47 km 25:19:20 10:31 min/km 10:02 min/km
374 151,88 km 25:23:36 10:31 min/km 10:02 min/km
375 152,28 km 25:27:54 10:35 min/km 10:02 min/km
376 152,69 km 25:32:33 11:27 min/km 10:02 min/km
377 153,10 km 25:36:53 10:40 min/km 10:02 min/km
378 153,50 km 25:41:14 10:43 min/km 10:02 min/km
379 153,91 km 25:45:38 10:50 min/km 10:03 min/km
380 154,31 km 25:50:06 11:00 min/km 10:03 min/km
381 154,72 km 25:54:33 10:58 min/km 10:03 min/km
382 155,13 km 25:59:20 11:47 min/km 10:03 min/km
383 155,53 km 26:03:55 11:17 min/km 10:03 min/km
384 155,94 km 26:08:34 11:26 min/km 10:04 min/km
385 156,35 km 26:13:10 11:20 min/km 10:04 min/km
386 156,75 km 26:17:59 11:52 min/km 10:04 min/km
387 157,16 km 26:24:46 16:42 min/km 10:05 min/km
388 157,56 km 26:29:20 11:15 min/km 10:05 min/km
389 157,97 km 26:33:58 11:25 min/km 10:05 min/km
390 158,38 km 26:38:30 11:10 min/km 10:06 min/km
391 158,78 km 26:46:23 19:25 min/km 10:07 min/km
392 159,19 km 26:51:05 11:35 min/km 10:07 min/km
393 159,59 km 27:10:02 46:40 min/km 10:13 min/km
394 160,00 km 27:14:53 11:57 min/km 10:13 min/km
395 160,41 km 27:19:47 12:02 min/km 10:13 min/km
396 160,81 km 27:24:17 11:05 min/km 10:13 min/km
397 161,22 km 27:28:45 11:00 min/km 10:14 min/km
398 161,62 km 27:33:01 10:31 min/km 10:14 min/km
399 162,03 km 27:37:18 10:33 min/km 10:14 min/km
400 162,44 km 27:41:29 10:18 min/km 10:14 min/km
401 162,84 km 27:45:36 10:08 min/km 10:14 min/km
402 163,25 km 27:49:49 10:23 min/km 10:14 min/km
403 163,65 km 27:54:02 10:23 min/km 10:14 min/km
404 164,06 km 27:58:14 10:21 min/km 10:14 min/km
405 164,47 km 28:02:18 10:01 min/km 10:14 min/km
406 164,87 km 28:06:51 11:11 min/km 10:14 min/km
407 165,28 km 28:11:47 12:09 min/km 10:14 min/km
408 165,69 km 28:16:30 11:37 min/km 10:14 min/km
409 166,09 km 28:21:11 11:32 min/km 10:15 min/km
410 166,50 km 28:26:04 12:02 min/km 10:15 min/km
411 166,90 km 28:30:49 11:42 min/km 10:15 min/km
412 167,31 km 28:35:38 11:52 min/km 10:15 min/km
413 167,72 km 28:40:30 11:59 min/km 10:16 min/km
415 168,53 km 28:50:12 11:57 min/km 10:16 min/km
416 168,93 km 28:54:59 11:47 min/km 10:16 min/km
417 169,34 km 28:59:48 11:50 min/km 10:16 min/km
418 169,75 km 29:04:40 11:59 min/km 10:17 min/km
419 170,15 km 29:09:35 12:07 min/km 10:17 min/km
420 170,56 km 29:14:26 11:57 min/km 10:17 min/km
421 170,96 km 29:19:13 11:47 min/km 10:17 min/km
422 171,37 km 29:24:22 12:41 min/km 10:18 min/km
423 171,78 km 29:28:49 10:58 min/km 10:18 min/km
424 172,18 km 29:33:14 10:53 min/km 10:18 min/km
425 172,59 km 29:37:42 11:00 min/km 10:18 min/km
426 172,99 km 29:42:24 11:35 min/km 10:18 min/km
427 173,40 km 29:46:54 11:05 min/km 10:18 min/km
428 173,81 km 29:51:51 12:10 min/km 10:19 min/km
429 174,21 km 29:56:51 12:19 min/km 10:19 min/km
436 177,06 km 30:34:52 13:23 min/km 10:22 min/km
437 177,46 km 30:41:06 15:21 min/km 10:22 min/km
438 177,87 km 30:46:42 13:48 min/km 10:23 min/km
439 178,27 km 30:52:22 13:55 min/km 10:23 min/km
440 178,68 km 30:57:56 13:43 min/km 10:24 min/km
441 179,09 km 31:03:35 13:55 min/km 10:24 min/km
442 179,49 km 31:09:07 13:38 min/km 10:25 min/km
443 179,90 km 31:14:34 13:25 min/km 10:25 min/km
444 180,30 km 31:19:48 12:53 min/km 10:26 min/km
445 180,71 km 31:25:08 13:08 min/km 10:26 min/km
446 181,12 km 31:30:43 13:45 min/km 10:26 min/km
447 181,52 km 31:36:11 13:28 min/km 10:27 min/km
448 181,93 km 31:41:40 13:30 min/km 10:27 min/km
450 182,74 km 31:52:45 13:39 min/km 10:28 min/km
451 183,15 km 31:58:23 13:50 min/km 10:28 min/km
452 183,55 km 32:03:51 13:28 min/km 10:29 min/km
453 183,96 km 32:09:16 13:20 min/km 10:29 min/km
454 184,37 km 32:14:48 13:38 min/km 10:30 min/km
455 184,77 km 32:20:04 12:58 min/km 10:30 min/km
456 185,18 km 32:25:33 13:30 min/km 10:30 min/km
457 185,58 km 32:31:07 13:43 min/km 10:31 min/km
458 185,99 km 32:36:46 13:55 min/km 10:31 min/km
459 186,40 km 32:42:29 14:05 min/km 10:32 min/km
460 186,80 km 32:48:12 14:05 min/km 10:32 min/km
461 187,21 km 32:56:32 20:32 min/km 10:33 min/km
462 187,61 km 33:03:15 16:30 min/km 10:34 min/km
463 188,02 km 33:08:34 13:06 min/km 10:35 min/km
464 188,43 km 33:13:15 11:32 min/km 10:35 min/km
465 188,83 km 33:17:54 11:27 min/km 10:35 min/km
466 189,24 km 33:23:05 12:46 min/km 10:35 min/km
467 189,64 km 33:28:11 12:34 min/km 10:35 min/km
468 190,05 km 33:33:13 12:24 min/km 10:36 min/km
470 190,86 km 33:43:57 13:13 min/km 10:36 min/km
471 191,27 km 33:49:16 13:06 min/km 10:37 min/km
472 191,67 km 33:54:56 13:57 min/km 10:37 min/km
473 192,08 km 34:01:22 15:48 min/km 10:38 min/km
474 192,49 km 34:06:48 13:23 min/km 10:38 min/km
475 192,89 km 34:12:06 13:03 min/km 10:38 min/km
476 193,30 km 34:17:23 13:01 min/km 10:39 min/km
477 193,71 km 34:22:52 13:30 min/km 10:39 min/km
478 194,11 km 34:29:14 15:41 min/km 10:40 min/km
479 194,52 km 34:34:58 14:07 min/km 10:40 min/km
480 194,92 km 34:40:39 14:00 min/km 10:40 min/km
481 195,33 km 34:51:06 25:44 min/km 10:42 min/km
482 195,74 km 34:56:50 14:07 min/km 10:43 min/km
483 196,14 km 35:02:39 14:20 min/km 10:43 min/km
484 196,55 km 35:14:07 28:10 min/km 10:45 min/km
485 196,95 km 35:19:40 13:40 min/km 10:46 min/km
486 197,36 km 35:25:07 13:25 min/km 10:46 min/km
487 197,77 km 35:30:19 12:48 min/km 10:46 min/km
488 198,17 km 35:35:30 12:46 min/km 10:47 min/km
489 198,58 km 35:40:34 12:29 min/km 10:47 min/km
490 198,98 km 35:45:43 12:41 min/km 10:47 min/km
491 199,39 km 35:50:47 12:29 min/km 10:47 min/km
492 199,80 km 35:55:57 12:44 min/km 10:47 min/km
493 200,20 km 36:00:59 12:24 min/km 10:48 min/km
494 200,61 km 36:06:18 13:06 min/km 10:48 min/km
495 201,02 km 37:10:43 158:16 min/km 11:06 min/km
496 201,42 km 37:16:12 13:30 min/km 11:06 min/km
497 201,83 km 37:20:59 11:47 min/km 11:06 min/km
498 202,23 km 37:25:50 11:57 min/km 11:06 min/km
499 202,64 km 37:30:45 12:07 min/km 11:06 min/km
500 203,05 km 37:35:25 11:30 min/km 11:06 min/km
501 203,45 km 37:40:04 11:27 min/km 11:07 min/km
502 203,86 km 37:44:41 11:22 min/km 11:07 min/km
503 204,26 km 37:49:12 11:07 min/km 11:07 min/km
504 204,67 km 37:53:48 11:20 min/km 11:07 min/km
505 205,08 km 37:58:25 11:22 min/km 11:07 min/km
506 205,48 km 38:02:57 11:08 min/km 11:07 min/km
507 205,89 km 38:07:27 11:05 min/km 11:07 min/km
509 206,70 km 38:16:30 11:09 min/km 11:07 min/km
510 207,11 km 38:21:01 11:07 min/km 11:07 min/km
511 207,51 km 38:25:30 11:03 min/km 11:07 min/km
512 207,92 km 38:29:57 10:58 min/km 11:07 min/km
513 208,32 km 38:34:40 11:37 min/km 11:07 min/km
514 208,73 km 38:39:20 11:30 min/km 11:07 min/km
515 209,14 km 38:43:58 11:25 min/km 11:07 min/km
516 209,54 km 38:48:40 11:35 min/km 11:07 min/km
517 209,95 km 38:53:20 11:28 min/km 11:07 min/km
518 210,36 km 38:58:05 11:42 min/km 11:07 min/km
519 210,76 km 39:02:54 11:52 min/km 11:07 min/km
520 211,17 km 39:07:40 11:44 min/km 11:07 min/km
521 211,57 km 39:12:43 12:26 min/km 11:07 min/km
522 211,98 km 39:17:37 12:04 min/km 11:07 min/km
523 212,39 km 39:22:28 11:57 min/km 11:07 min/km
524 212,79 km 39:27:21 12:02 min/km 11:08 min/km
525 213,20 km 39:32:12 11:57 min/km 11:08 min/km
526 213,60 km 39:37:05 12:02 min/km 11:08 min/km
527 214,01 km 39:42:06 12:21 min/km 11:08 min/km
528 214,42 km 39:47:08 12:22 min/km 11:08 min/km
529 214,82 km 39:52:13 12:31 min/km 11:08 min/km
530 215,23 km 40:00:49 21:11 min/km 11:09 min/km
531 215,63 km 40:06:11 13:13 min/km 11:10 min/km
532 216,04 km 40:11:21 12:44 min/km 11:10 min/km
533 216,45 km 40:17:08 14:15 min/km 11:10 min/km
534 216,85 km 40:22:51 14:05 min/km 11:10 min/km
535 217,26 km 40:28:07 12:58 min/km 11:11 min/km
536 217,66 km 40:33:08 12:21 min/km 11:11 min/km
537 218,07 km 40:38:02 12:04 min/km 11:11 min/km
538 218,48 km 40:42:50 11:49 min/km 11:11 min/km
539 218,88 km 40:47:40 11:53 min/km 11:11 min/km
540 219,29 km 40:52:29 11:52 min/km 11:11 min/km
541 219,70 km 40:57:17 11:49 min/km 11:11 min/km
542 220,10 km 41:02:03 11:44 min/km 11:11 min/km
543 220,51 km 41:06:49 11:44 min/km 11:11 min/km
544 220,91 km 41:11:30 11:32 min/km 11:11 min/km
545 221,32 km 41:16:12 11:35 min/km 11:11 min/km
546 221,73 km 41:20:59 11:47 min/km 11:11 min/km
547 222,13 km 41:25:49 11:54 min/km 11:11 min/km
548 222,54 km 41:30:41 11:59 min/km 11:12 min/km
549 222,94 km 41:35:36 12:07 min/km 11:12 min/km
550 223,35 km 41:40:38 12:22 min/km 11:12 min/km
551 223,76 km 41:45:39 12:21 min/km 11:12 min/km
552 224,16 km 41:50:29 11:54 min/km 11:12 min/km
553 224,57 km 41:55:23 12:04 min/km 11:12 min/km
554 224,97 km 42:00:20 12:12 min/km 11:12 min/km
555 225,38 km 42:05:16 12:09 min/km 11:12 min/km
556 225,79 km 42:10:03 11:47 min/km 11:12 min/km
557 226,19 km 42:14:50 11:47 min/km 11:12 min/km
558 226,60 km 42:19:39 11:52 min/km 11:12 min/km
559 227,00 km 42:24:15 11:20 min/km 11:12 min/km
560 227,41 km 42:28:56 11:32 min/km 11:13 min/km
561 227,82 km 42:33:35 11:27 min/km 11:13 min/km
562 228,22 km 42:38:07 11:08 min/km 11:13 min/km
563 228,63 km 42:42:37 11:05 min/km 11:13 min/km
564 229,04 km 42:47:00 10:48 min/km 11:12 min/km
565 229,44 km 42:51:28 11:00 min/km 11:12 min/km
566 229,85 km 42:56:00 11:10 min/km 11:12 min/km
567 230,25 km 43:00:29 11:03 min/km 11:12 min/km
568 230,66 km 43:04:59 11:05 min/km 11:12 min/km
569 231,07 km 43:09:31 11:10 min/km 11:12 min/km
570 231,47 km 43:14:03 11:10 min/km 11:12 min/km
571 231,88 km 43:18:29 10:55 min/km 11:12 min/km
572 232,28 km 43:22:52 10:48 min/km 11:12 min/km
573 232,69 km 43:27:17 10:51 min/km 11:12 min/km
575 233,50 km 43:36:16 11:04 min/km 11:12 min/km
576 233,91 km 43:40:38 10:45 min/km 11:12 min/km
577 234,31 km 43:45:02 10:50 min/km 11:12 min/km
578 234,72 km 43:49:26 10:50 min/km 11:12 min/km
580 235,53 km 43:58:22 11:00 min/km 11:12 min/km
581 235,94 km 44:02:52 11:05 min/km 11:12 min/km
582 236,34 km 44:07:17 10:53 min/km 11:12 min/km
583 236,75 km 44:11:50 11:12 min/km 11:12 min/km
584 237,16 km 44:16:24 11:13 min/km 11:12 min/km
585 237,56 km 44:20:58 11:15 min/km 11:12 min/km
586 237,97 km 44:25:31 11:12 min/km 11:12 min/km
587 238,38 km 44:30:00 11:03 min/km 11:12 min/km
588 238,78 km 44:34:30 11:05 min/km 11:12 min/km
589 239,19 km 44:39:05 11:17 min/km 11:12 min/km
593 240,81 km 44:57:25 11:17 min/km 11:12 min/km
594 241,22 km 45:02:02 11:22 min/km 11:12 min/km
595 241,62 km 45:06:38 11:18 min/km 11:12 min/km
596 242,03 km 45:11:04 10:55 min/km 11:12 min/km
597 242,44 km 45:15:30 10:55 min/km 11:12 min/km
598 242,84 km 45:19:59 11:03 min/km 11:12 min/km
599 243,25 km 45:24:24 10:53 min/km 11:12 min/km
600 243,65 km 45:28:52 11:00 min/km 11:12 min/km
601 244,06 km 45:33:30 11:25 min/km 11:12 min/km
602 244,47 km 45:37:50 10:40 min/km 11:12 min/km
603 244,87 km 45:42:13 10:48 min/km 11:12 min/km
604 245,28 km 45:46:39 10:55 min/km 11:12 min/km
605 245,68 km 45:51:07 11:00 min/km 11:12 min/km
606 246,09 km 45:55:42 11:16 min/km 11:12 min/km
607 246,50 km 46:00:22 11:30 min/km 11:12 min/km
608 246,90 km 46:05:07 11:42 min/km 11:12 min/km
609 247,31 km 46:10:12 12:31 min/km 11:12 min/km
610 247,72 km 46:15:09 12:12 min/km 11:12 min/km
611 248,12 km 46:20:05 12:09 min/km 11:12 min/km
612 248,53 km 46:25:12 12:36 min/km 11:12 min/km
613 248,93 km 46:31:14 14:52 min/km 11:13 min/km
614 249,34 km 46:37:17 14:54 min/km 11:13 min/km
615 249,75 km 47:43:04 162:02 min/km 11:28 min/km
616 250,15 km 47:49:17 15:19 min/km 11:28 min/km
617 250,56 km 47:54:49 13:36 min/km 11:28 min/km
618 251,04 km 47:59:09 8:56 min/km 11:28 min/km