Skövde Ultrafestival 2024

Återigen är det dags för Skövde Ultrafestival, i år för sista gången på Södermalms IP.
Under helgen avgörs lopp över 6, 12, 24 och 48 timmar samt 100 km.

Visar mellantider för Åkerstrand Fredrik
6 TIMMARS HERRAR M45
VarvDistansTidVarvtempoTempo
1 0,77 km 4:33 5:53 min/km 5:53 min/km
2 1,18 km 6:58 5:57 min/km 5:54 min/km
3 1,59 km 9:27 6:07 min/km 5:58 min/km
4 1,99 km 11:55 6:05 min/km 5:59 min/km
6 2,81 km 16:51 6:04 min/km 6:00 min/km
7 3,21 km 19:20 6:07 min/km 6:01 min/km
8 3,62 km 22:01 6:37 min/km 6:05 min/km
9 4,02 km 24:29 6:05 min/km 6:05 min/km
10 4,43 km 26:56 6:02 min/km 6:05 min/km
12 5,24 km 31:54 6:07 min/km 6:05 min/km
13 5,65 km 34:25 6:12 min/km 6:06 min/km
14 6,05 km 36:52 6:02 min/km 6:05 min/km
15 6,46 km 39:20 6:05 min/km 6:05 min/km
16 6,87 km 42:06 6:49 min/km 6:08 min/km
17 7,27 km 44:38 6:13 min/km 6:08 min/km
19 8,08 km 49:43 6:16 min/km 6:09 min/km
20 8,49 km 52:16 6:17 min/km 6:09 min/km
21 8,90 km 54:46 6:09 min/km 6:09 min/km
22 9,30 km 57:17 6:12 min/km 6:09 min/km
23 9,71 km 59:51 6:19 min/km 6:10 min/km
24 10,11 km 1:02:43 7:04 min/km 6:12 min/km
25 10,52 km 1:05:18 6:22 min/km 6:12 min/km
27 11,33 km 1:10:21 6:13 min/km 6:12 min/km
28 11,74 km 1:12:51 6:09 min/km 6:12 min/km
29 12,15 km 1:15:25 6:19 min/km 6:13 min/km
30 12,55 km 1:17:58 6:17 min/km 6:13 min/km
31 12,96 km 1:20:43 6:46 min/km 6:14 min/km
33 13,77 km 1:25:42 6:08 min/km 6:13 min/km
34 14,18 km 1:28:12 6:09 min/km 6:13 min/km
35 14,58 km 1:30:44 6:14 min/km 6:13 min/km
36 14,99 km 1:33:15 6:12 min/km 6:13 min/km
37 15,39 km 1:35:45 6:09 min/km 6:13 min/km
38 15,80 km 1:38:17 6:14 min/km 6:13 min/km
40 16,61 km 1:43:48 6:47 min/km 6:15 min/km
41 17,02 km 1:46:21 6:17 min/km 6:15 min/km
42 17,42 km 1:48:54 6:17 min/km 6:15 min/km
43 17,83 km 1:51:28 6:19 min/km 6:15 min/km
44 18,24 km 1:54:04 6:24 min/km 6:15 min/km
45 18,64 km 1:56:45 6:37 min/km 6:16 min/km
46 19,05 km 1:59:21 6:24 min/km 6:16 min/km
47 19,45 km 2:02:22 7:26 min/km 6:17 min/km
49 20,27 km 2:07:46 6:39 min/km 6:18 min/km
50 20,67 km 2:10:28 6:39 min/km 6:19 min/km
51 21,08 km 2:13:07 6:31 min/km 6:19 min/km
52 21,49 km 2:15:50 6:41 min/km 6:19 min/km
53 21,89 km 2:18:31 6:37 min/km 6:20 min/km
54 22,30 km 2:21:46 8:00 min/km 6:21 min/km
55 22,70 km 2:24:56 7:48 min/km 6:23 min/km
56 23,11 km 2:27:42 6:49 min/km 6:23 min/km
57 23,52 km 2:30:31 6:56 min/km 6:24 min/km
58 23,92 km 2:33:21 6:59 min/km 6:25 min/km
59 24,33 km 2:36:11 6:59 min/km 6:25 min/km
60 24,73 km 2:38:57 6:49 min/km 6:26 min/km
61 25,14 km 2:42:36 8:59 min/km 6:28 min/km
62 25,55 km 2:45:48 7:52 min/km 6:29 min/km
63 25,95 km 2:48:35 6:51 min/km 6:30 min/km
64 26,36 km 2:51:22 6:51 min/km 6:30 min/km
65 26,76 km 2:54:13 7:01 min/km 6:31 min/km
66 27,17 km 2:57:00 6:51 min/km 6:31 min/km
67 27,58 km 3:00:33 8:45 min/km 6:33 min/km
68 27,98 km 3:04:52 10:38 min/km 6:36 min/km
69 28,39 km 3:08:00 7:43 min/km 6:37 min/km
70 28,79 km 3:13:42 14:02 min/km 6:44 min/km
71 29,20 km 3:16:25 6:41 min/km 6:44 min/km
72 29,61 km 3:19:10 6:46 min/km 6:44 min/km
73 30,01 km 3:22:40 8:36 min/km 6:45 min/km
74 30,42 km 3:25:53 7:55 min/km 6:46 min/km
75 30,83 km 3:28:38 6:46 min/km 6:46 min/km
76 31,23 km 3:31:29 7:01 min/km 6:46 min/km
77 31,64 km 3:34:26 7:16 min/km 6:47 min/km
78 32,04 km 3:37:15 6:56 min/km 6:47 min/km
79 32,45 km 3:41:22 10:08 min/km 6:49 min/km
80 32,86 km 3:44:27 7:36 min/km 6:50 min/km
82 33,67 km 3:50:03 6:54 min/km 6:50 min/km
83 34,07 km 3:52:51 6:54 min/km 6:50 min/km
84 34,48 km 3:55:37 6:48 min/km 6:50 min/km
85 34,89 km 3:58:25 6:54 min/km 6:50 min/km
86 35,29 km 4:01:35 7:48 min/km 6:51 min/km
87 35,70 km 4:06:09 11:15 min/km 6:54 min/km
88 36,10 km 4:09:35 8:27 min/km 6:55 min/km
89 36,51 km 4:12:33 7:18 min/km 6:55 min/km
90 36,92 km 4:15:26 7:06 min/km 6:55 min/km
91 37,32 km 4:18:26 7:23 min/km 6:55 min/km
92 37,73 km 4:22:36 10:16 min/km 6:58 min/km
93 38,13 km 4:25:34 7:18 min/km 6:58 min/km
94 38,54 km 4:28:26 7:04 min/km 6:58 min/km
95 38,95 km 4:31:19 7:05 min/km 6:58 min/km
96 39,35 km 4:34:13 7:09 min/km 6:58 min/km
97 39,76 km 4:37:05 7:04 min/km 6:58 min/km
98 40,17 km 4:40:58 9:34 min/km 7:00 min/km
101 41,38 km 4:51:51 8:56 min/km 7:03 min/km
102 41,79 km 4:54:38 6:51 min/km 7:03 min/km
103 42,20 km 4:57:22 6:44 min/km 7:03 min/km
104 42,60 km 5:00:41 8:10 min/km 7:03 min/km
105 43,01 km 5:04:40 9:49 min/km 7:05 min/km
106 43,41 km 5:07:31 7:00 min/km 7:05 min/km
107 43,82 km 5:11:03 8:42 min/km 7:06 min/km
108 44,23 km 5:13:49 6:49 min/km 7:06 min/km
109 44,63 km 5:16:30 6:37 min/km 7:05 min/km
110 45,04 km 5:19:40 7:48 min/km 7:06 min/km
111 45,44 km 5:22:35 7:11 min/km 7:06 min/km
112 45,85 km 5:25:16 6:37 min/km 7:06 min/km
113 46,26 km 5:27:56 6:34 min/km 7:05 min/km
114 46,66 km 5:30:33 6:27 min/km 7:05 min/km
115 47,07 km 5:33:27 7:09 min/km 7:05 min/km
116 47,47 km 5:37:20 9:34 min/km 7:06 min/km
117 47,88 km 5:40:09 6:55 min/km 7:06 min/km
118 48,29 km 5:42:36 6:02 min/km 7:06 min/km
120 49,10 km 5:47:13 5:41 min/km 7:04 min/km
121 49,51 km 5:49:38 5:57 min/km 7:04 min/km
122 49,91 km 5:51:55 5:37 min/km 7:03 min/km
123 50,32 km 5:55:58 9:59 min/km 7:04 min/km
124 50,72 km 5:59:18 8:13 min/km 7:05 min/km
124 50,78 km 5:59:18 0:00 min/km 7:05 min/km