Skövde Ultrafestival 2024

Återigen är det dags för Skövde Ultrafestival, i år för sista gången på Södermalms IP.
Under helgen avgörs lopp över 6, 12, 24 och 48 timmar samt 100 km.

Visar mellantider för Nyenger Erik
6 TIMMARS HERRAR Mmot
VarvDistansTidVarvtempoTempo
0 0,37 km 2:42 7:20 min/km 7:20 min/km
1 0,77 km 5:27 6:46 min/km 7:02 min/km
2 1,18 km 8:18 7:01 min/km 7:02 min/km
3 1,59 km 11:06 6:54 min/km 7:00 min/km
5 2,40 km 16:50 7:04 min/km 7:01 min/km
6 2,81 km 19:44 7:08 min/km 7:02 min/km
7 3,21 km 22:39 7:11 min/km 7:03 min/km
8 3,62 km 25:53 7:58 min/km 7:09 min/km
9 4,02 km 28:51 7:18 min/km 7:10 min/km
10 4,43 km 31:45 7:09 min/km 7:10 min/km
11 4,84 km 34:41 7:13 min/km 7:10 min/km
12 5,24 km 37:35 7:09 min/km 7:10 min/km
13 5,65 km 40:31 7:13 min/km 7:10 min/km
14 6,05 km 43:26 7:11 min/km 7:11 min/km
15 6,46 km 46:22 7:13 min/km 7:11 min/km
16 6,87 km 49:18 7:13 min/km 7:11 min/km
17 7,27 km 52:39 8:14 min/km 7:14 min/km
18 7,68 km 55:35 7:13 min/km 7:14 min/km
19 8,08 km 58:35 7:23 min/km 7:15 min/km
20 8,49 km 1:01:35 7:23 min/km 7:15 min/km
21 8,90 km 1:04:33 7:18 min/km 7:15 min/km
23 9,71 km 1:10:27 7:16 min/km 7:15 min/km
24 10,11 km 1:13:30 7:31 min/km 7:16 min/km
26 10,93 km 1:19:46 7:43 min/km 7:18 min/km
27 11,33 km 1:22:40 7:09 min/km 7:18 min/km
28 11,74 km 1:25:39 7:20 min/km 7:18 min/km
29 12,15 km 1:28:36 7:16 min/km 7:18 min/km
30 12,55 km 1:32:17 9:04 min/km 7:21 min/km
31 12,96 km 1:35:14 7:16 min/km 7:21 min/km
32 13,36 km 1:38:16 7:28 min/km 7:21 min/km
33 13,77 km 1:41:22 7:38 min/km 7:22 min/km
34 14,18 km 1:44:28 7:38 min/km 7:22 min/km
35 14,58 km 1:47:34 7:38 min/km 7:23 min/km
36 14,99 km 1:50:35 7:26 min/km 7:23 min/km
37 15,39 km 1:53:53 8:08 min/km 7:24 min/km
38 15,80 km 1:56:55 7:28 min/km 7:24 min/km
39 16,21 km 2:00:05 7:47 min/km 7:25 min/km
40 16,61 km 2:03:15 7:48 min/km 7:25 min/km
41 17,02 km 2:06:26 7:50 min/km 7:26 min/km
42 17,42 km 2:09:38 7:53 min/km 7:26 min/km
43 17,83 km 2:13:11 8:45 min/km 7:28 min/km
44 18,24 km 2:16:22 7:50 min/km 7:29 min/km
45 18,64 km 2:19:36 7:58 min/km 7:29 min/km
46 19,05 km 2:22:45 7:46 min/km 7:30 min/km
47 19,45 km 2:25:47 7:28 min/km 7:30 min/km
48 19,86 km 2:28:51 7:33 min/km 7:30 min/km
49 20,27 km 2:32:00 7:46 min/km 7:30 min/km
50 20,67 km 2:35:43 9:09 min/km 7:32 min/km
51 21,08 km 2:38:47 7:32 min/km 7:32 min/km
52 21,49 km 2:41:57 7:48 min/km 7:32 min/km
53 21,89 km 2:44:58 7:26 min/km 7:32 min/km
54 22,30 km 2:48:11 7:55 min/km 7:33 min/km
55 22,70 km 2:52:13 9:56 min/km 7:35 min/km
56 23,11 km 2:55:19 7:38 min/km 7:35 min/km
57 23,52 km 2:58:32 7:55 min/km 7:36 min/km
58 23,92 km 3:02:29 9:44 min/km 7:38 min/km
59 24,33 km 3:05:44 8:00 min/km 7:38 min/km
60 24,73 km 3:09:12 8:32 min/km 7:39 min/km
61 25,14 km 3:13:18 10:06 min/km 7:41 min/km
62 25,55 km 3:17:01 9:08 min/km 7:43 min/km
63 25,95 km 3:20:38 8:54 min/km 7:44 min/km
64 26,36 km 3:24:45 10:08 min/km 7:46 min/km
65 26,76 km 3:28:17 8:42 min/km 7:47 min/km
66 27,17 km 3:31:50 8:45 min/km 7:48 min/km
67 27,58 km 3:36:11 10:43 min/km 7:50 min/km
68 27,98 km 3:40:35 10:50 min/km 7:53 min/km
69 28,39 km 3:44:05 8:37 min/km 7:54 min/km
70 28,79 km 3:47:37 8:42 min/km 7:54 min/km
71 29,20 km 3:51:13 8:52 min/km 7:55 min/km
72 29,61 km 3:54:47 8:47 min/km 7:56 min/km
73 30,01 km 3:58:18 8:38 min/km 7:56 min/km
74 30,42 km 4:01:47 8:35 min/km 7:57 min/km
75 30,83 km 4:05:54 10:08 min/km 7:59 min/km
76 31,23 km 4:09:17 8:20 min/km 7:59 min/km
77 31,64 km 4:12:38 8:15 min/km 7:59 min/km
78 32,04 km 4:16:01 8:20 min/km 7:59 min/km
79 32,45 km 4:19:37 8:52 min/km 8:00 min/km
80 32,86 km 4:23:00 8:20 min/km 8:00 min/km
81 33,26 km 4:26:15 8:00 min/km 8:00 min/km
82 33,67 km 4:29:29 7:58 min/km 8:00 min/km
83 34,07 km 4:32:42 7:55 min/km 8:00 min/km
84 34,48 km 4:36:17 8:48 min/km 8:01 min/km
85 34,89 km 4:39:42 8:25 min/km 8:01 min/km
88 36,10 km 4:52:13 10:17 min/km 8:06 min/km
89 36,51 km 4:56:06 9:34 min/km 8:07 min/km
90 36,92 km 4:59:56 9:27 min/km 8:07 min/km
91 37,32 km 5:03:50 9:36 min/km 8:08 min/km
92 37,73 km 5:07:40 9:27 min/km 8:09 min/km
93 38,13 km 5:11:36 9:41 min/km 8:10 min/km
94 38,54 km 5:15:06 8:37 min/km 8:11 min/km
95 38,95 km 5:19:06 9:50 min/km 8:12 min/km
96 39,35 km 5:22:53 9:19 min/km 8:12 min/km
97 39,76 km 5:26:20 8:30 min/km 8:12 min/km
98 40,17 km 5:30:12 9:31 min/km 8:13 min/km
99 40,57 km 5:34:28 10:31 min/km 8:15 min/km
100 40,98 km 5:38:00 8:42 min/km 8:15 min/km
101 41,38 km 5:41:40 9:02 min/km 8:15 min/km
102 41,79 km 5:45:10 8:37 min/km 8:16 min/km
103 42,20 km 5:48:36 8:27 min/km 8:16 min/km
104 42,60 km 5:52:12 8:52 min/km 8:16 min/km
105 43,01 km 5:55:53 9:04 min/km 8:17 min/km
106 43,41 km 5:59:03 7:47 min/km 8:16 min/km
106 43,57 km 5:59:03 0:00 min/km 8:15 min/km